NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR  
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI, REFERENDUM AKTLARI VƏ KONSTİTUSİYA QANUNLARI
N
Sənədin adı
Versiya
Tarix
Nömrə
Növü
Status
Yüklə
1 “Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 09.08.2011163-IVKQDKonstitusiya qanunuQüvvədədir  
2 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklərin təsdiq edilməsi haqqında Versiya 21.12.2011227-IVKQDKonstitusiya qanunu   
3 Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinin və onun ailə üzvlərinin təminatı haqqında Versiya 22.06.2012376-IVKQKonstitusiya qanunu   
4 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Versiya  00KonstitusiyaQüvvədədir  
5 Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) haqqında Versiya  246-IIKQKonstitusiya qanunu   
6 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında Versiya  512-IKQKonstitusiya qanunu   
7 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının təsdiq edilməsi haqqında Versiya  603-IKQKonstitusiya qanunuQüvvədədir  
8 Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin tənzimlənməsi haqqında Versiya  404-IIKQKonstitusiya qanunu   
9 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə etimad məsələsinin həll edilməsi hüququnun əlavə təminatları haqqında Versiya  405-IIKQKonstitusiya qanunu   
10 "Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa dəyişiklik edilməsi haqqında Versiya  722-IIKQDKonstitusiya qanunu   
11 Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında Versiya  116-XIIKonstitusiya qanunuQüvvədədir  
12 Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Versiya  222-XIIKonstitusiya qanunu   
13 Amnistiya və bağışlama məsələlərinin həlli qaydası haqqında Versiya  248Konstitusiya qanunu   
14 Varidata təminat verilməsi haqqında Versiya  457Konstitusiya qanunu   
15 Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Versiya  460Konstitusiya qanunuQüvvədə deyil  
Səhifə 1 - 4 (46 sənəd)
Prev
[1]
2
3
4
Next