NORMATİV HÜQUQİ AKTLAR  
  MƏRKƏZİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ NORMATİV HÜQUQİ AKTLARI
N
Sənədin adı
Versiya
Tarix
Nömrə
Növü
Status
Yüklə
1 “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sahəsində sazişdə (müqavilədə) iştirakçı-dövlətlərin, habelə digər dövlətlərin milli orqanlarının, eləcə də digər beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyətinin razılaşdırılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 18.07.201101Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
2 “İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra normativ hüquqi aktların təsdiqi barədə Versiya 13.08.201101Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
3 Ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı əlavə tədbirlər haqqında Versiya 15.08.20111-NMərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
4 Ədliyyə Akademiyasına və Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinə qulluğa qəbulun tənzimlənməsi barədə Versiya 03.10.20112-NMərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
5 “Miqrasiya orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün namizədlərlə müsabiqə və müsahibənin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 17.10.201101Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
6 “Mədəni-maarif müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nın təsdiqi barədə Versiya 22.11.20113-1Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
7 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə mindiyi günədək qüvvədə olmuş qanunvericilik üzrə təyin edilmiş əmək pensiyalarının yenidən hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 23.11.201116Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
8 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 23.11.201117Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
9 Törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər və hadisələr barədə məlumatların qəbulu, qeydiyyatı və baxılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq olunması barədə Versiya 11.11.2011680Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
10 “Depozitar fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Standartları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 05.12.201105Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
11 “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi və bəzi normativ hüquqi aktların ləğv edilməsi haqqında Versiya 15.12.2011Q-01Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
12 “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların tərtib olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Versiya 16.12.2011Q-02Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
13 “Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən müfəttişlərinin xüsusi geyim formasının, fərqləndirmə nişanlarının təsviri və onların daşınması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 08.12.201101/QMərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
14 “Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi forması” və onun doldurulmasına dair göstərişlərin təsdiq edilməsi haqqında Versiya 22.12.201138/11Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları   
15 “Adlı investisiya qiymətli kağızlarla alqı-satqı əqdlərinin bağlanması” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Versiya 06.09.201102Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının qərarlarıQüvvədədir  
Səhifə 1 - 138 (2056 sənəd)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
136
137
138
Next