NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARLARI, TƏLİMATLARI VƏ İZAHLARI
N
Sənədin adı
Versiya
Tarix
Nömrə
Növü
Status
Yüklə
1 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi qaydalarının təsdiq edilməsinə dair Versiya 22.12.201115/50Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
2 “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi qaydaları”na dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 12.07.20123/10Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
3 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının qüvvədə olan bəzi normativ xarakterli aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında Versiya 01.11.20125/17Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
4 “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” Təlimata dəyişikliklər edilməsi haqqında Versiya 01.11.20125/16Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
5 “Bələdiyyə seçkilərində seçki fondlarına daxil olmuş pul vəsaitlərinin geri qaytarılması qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər edilməsinə dair Versiya 23.04.20133/14Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
6 “Bələdiyyə seçkilərinin hazırlanmasına və keçirilməsinə dövlət büdcəsindən ayrılan maliyyə vəsaitlərinin seçki komissiyaları arasında bölüşdürülməsi, göstərilən vəsaitlərdən təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət edilməsi qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər edilməsinə dair Versiya 23.04.20133/13Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
7 “Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən seçkilərdə (referendumda) istifadə edilməsi haqqında Təlimat”a dəyişikliklər edilməsinə dair Versiya 12.04.20132/6Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
8 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının bəzi normativ xarakterli aktlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında Versiya 23.04.20133/15Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
9 “Bələdiyyə seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər edilməsinə dair Versiya 12.04.20132/7Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
10 “Seçki komissiyalarının seçici siyahıları ilə iş qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklər edilməsinə dair Versiya 12.04.20132/8Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
11 “Seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması və istifadəsinə dair Qaydalar”ın təsdiq edilməsi barədə Versiya 19.06.20135/31Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
12 “Dairə və məntəqə seçki komissiyalarının birinci iclasının keçirilməsi qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsinə dair Versiya 19.06.20135/23Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı   
13 “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsinə dair Versiya 19.06.20135/24Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
14 “Kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatın aparılması qaydalarına əməl olunmasına nəzarət üzrə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində mətbuat qrupu haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsinə dair Versiya 19.06.20135/33Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
15 “Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) səsvermə üçün qeydiyyatdançıxma (səsvermə) vəsiqəsinin seçicilərə verilməsi qaydası haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsinə dair Versiya 19.06.20135/29Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarıQüvvədədir  
Səhifə 1 - 7 (101 sənəd)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
Next