NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  MALİYYƏ BAZARLARI TƏNZİMLƏYİCİSİNİN QƏRARLARI
N
Sənədin adı
Versiya
Tarix
Nömrə
Növü
Status
Yüklə
1 “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Versiya 02.05.20128Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
2 “Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 24.07.201216/3Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
3 “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 25.07.201218/3Mərkəzi Bankının qərarı   
4 “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən yaradılmış Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin çıxarışlarının uçotu Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 23.07.201216/2Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədə deyil  
5 “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 25.07.201216/1Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
6 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 06.08.201220/3Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
7 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 11.12.201229/1Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədə deyil  
8 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 13.12.201229/2Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
9 “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 22.01.20131/2Mərkəzi Bankının qərarı   
10 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və saxlanması Qaydası”nda dəyişikliklərin edilməsi barədə Versiya 28.03.201306/01Mərkəzi Bankının qərarı   
11 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Banklarda korporativ idarəetmə standartları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 10.06.201312/04Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
12 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının “Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin aparılması və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 01.04.201306/02Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
13 “Azərbaycan Respublikasının bank sistemində arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Versiya 12.08.201316/3Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
14 “Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən kreditlərin verilməsinə xüsusi razılığın (lisenziyanın) və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Versiya 27.09.201319/3Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
15 “Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə Versiya 27.09.201319/2Mərkəzi Bankının qərarıQüvvədədir  
Səhifə 1 - 11 (162 sənəd)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Next