NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ QƏRARLARI
N
Sənədin adı
Versiya
Tarix
Nömrə
Növü
Status
Yüklə
1 “Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 28.12.20111MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARI   
2 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 15.02.20131MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
3 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 15.02.20132MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
4 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2007-ci il 22 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi”nə dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 25.10.20161-NMƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
5 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 01.03.20171MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
6 “Azərbaycan Respublikası apellyasiya, ağır cinayətlər, hərbi və inzibati-iqtisadi məhkəmələrinin ərazi yurisdiksiyası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 18.04.20172MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədə deyil  
7 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 17.07.20191MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
8 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 27.09.20192MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
9 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 27.09.20193MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
10 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 28.11.20195MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
11 “Azərbaycan Respublikası apelyasiya, ağır cinayətlər, hərbi, inzibati və kommersiya məhkəmələrinin ərazi yurisdiksiyası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 28.11.20194MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
12 “Məhkəmələr tərəfindən maddi və prosessual hüquq normalarının tətbiqində sistemli xarakter daşıyan nöqsanların müəyyən edildiyi sahədə məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqinin aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 16.03.20201MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
13 “Hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 19.03.20202MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
14 “Hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 27.11.20203MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir