NORMATİV XARAKTERLİ AKTLAR  
  MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ QƏRARLARI
N
Sənədin adı
Versiya
Tarix
Nömrə
Növü
Status
Yüklə
1 “Məhkəmə-Hüquq Şurası tərəfindən normativ xarakterli aktların hazırlanması və qəbul edilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 28.12.20111MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARI   
2 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 15.02.20131MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
3 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 15.02.20132MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
4 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2007-ci il 22 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin Etik Davranış Kodeksi”nə dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 25.10.20161-NMƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
5 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişikliklər edilməsi barədə Versiya 01.03.20171MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
6 “Azərbaycan Respublikası apellyasiya, ağır cinayətlər, hərbi və inzibati-iqtisadi məhkəmələrinin ərazi yurisdiksiyası”nın təsdiq edilməsi barədə Versiya 18.04.20172MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
7 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 17.07.20191MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
8 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vakant hakim vəzifələrinə hakim olmayan namizədlərin seçilməsi Qaydaları”na dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 27.09.20192MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir  
9 Məhkəmə-Hüquq Şurasının 2005-ci il 11 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin Seçki Komitəsi haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə Versiya 27.09.20193MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARIQüvvədədir