AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYA QANUNU

Qəbul edildiyi tarix

19.01.1993

Qeydiyyat nömrəsi

460

Adı

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı 01 Dərc olunma tarixi 20-01-1993 Maddə nömrəsi 23

Qüvvəyə minmə tarixi

19.01.1993

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

 

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

11199301190460

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

 

 

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:[1]

1.   Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin rəngli və ağ-qara təsviri təsdiq edilsin.

2.   Bu Qanun imzalandığı andan qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY.


 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.      30 sentyabr 2019-cu il tarixli 1668-VKQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu (Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 11201909301668, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 noyabr 2019-cu il)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

 [1] 30 sentyabr 2019-cu il tarixli 1668-VKQ nömrəli Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu (Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 11201909301668, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 18 noyabr 2019-cu il) ilə ləğv edilmişdir.