AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MƏRKƏZİ BANKININ QƏRARI
Qəbul edildiyi tarix: 03.12.2012
Qeydiyyat nömrəsi: 29/1
Adı: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydalarında dəyişikliklər edilməsi barədə
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 12.12.2012
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 090.060.010
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 23201212030291
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 11.12.2012


Dvlətin sosial-iqtisadi siyasətinə mvafiq olaraq ipoteka kreditləşməsinin genişləndirilməsi vasitəsi ilə qeyri-neft sektorunun iqtisadi artımına dəstəyin verilməsi ərivəsində Mərkəzi Bank tərəfindən iqtisadi stimullaşdırılma alətlərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 21-ci və 34-c maddələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17-ci maddəsinə əsasən

 

Q Ə R A R A A L I R:

 

1.                 Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydalarında dəyişikliklər edilsin (əlavə olunur);

2.                 Hquq departamentinə (R.Məlikova) tapşırılsın ki, bu Qaydaların 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.

 

 

Sədr Elman Rstəmov

 

 

 

 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Bankı

Qərar № 29/1

03 dekabr 2012-ci il

 

Sədr

 

________________________

Elman Rstəmov

 

Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması

Qaydalarına dəyişikliklər

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 25 iyul 2012-ci il tarixli 20/3 nmrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş və Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 06 avqust 2012-ci il tarixində Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilmiş (qeydiyyat nmrəsi 23201207250203) Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydalarına aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.                2.0.13-c yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

2.0.13. leverec əmsalı Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditlərinin həcminin 50 (əlli) faizi istisna olmaqla, bankın I dərəcəli kapitalının (bu Qaydaların 8.0.1-ci yarımbəndində məyyən edilmiş tutulmalardan sonra) balans aktivlərinə və balansdankənar hdəliklərə (bankın hesablarında girov qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının milli valyutası ilə, xarici valyuta ilə və ya bank metalları ilə təmin olunmuş hissəsi istisna olmaqla) nisbəti;

2.                12.2-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Leverec əmsalının hesablanması aşağıdakı dsturla aparılır:

 

 

 

I dərəcəli kapital - I dərəcəli kapitaldan tutulmalar

Leverec əmsalı= ----------------------------------------------X100%

(balans aktivləri- Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka kreditləriX0.5) + balansdankənar hdəliklər