AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: YERLİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ QƏRARLARI
Qəbul edildiyi tarix: 22.08.2013
Qeydiyyat nömrəsi: 159
Adı: Masallı rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanının təsis edilməsi, onun nümunəsinin və həmin fərmanla təltifetmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 31.08.2013
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 010.220.010
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 27201308220159
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 30.08.2013


Masallı rayonunun sosial-iqtisadi, mədəni inkişafında, ictimai həyatında fərqlənən şəxslərin əməyinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli İcra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 4.1.23-cü və 4.1.24-cü yarımbəndlərini rəhbər tutaraq

 

                                                     QƏRARA ALIRAM :

 

1.  Masallı rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanı təsis edilsin.

2. “Masallı rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltifetmə qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 3.   Masallı rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanının nümunəsi təsdiq edilsin (əlavə

 olunur).

      4. Hüquq şöbəsinə tapşırılsın ki, bu Qaydanın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

 

                                                                                              

Rafil Hüseynov


 

 

Masallı rayon İcra  hakimiyyəti başçısının “22” avqust   2013-cü il tarixli   “159”  nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

                                                                       

                            

Masallı rayon İcra hakimiyyətinin

fəxri fərmanı ilə təltifetmə

 

QAYDASI

 

1. Ümumi müddəalar

 

          Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında əsasnamə”nin 4.1.23-cü  və 4.1.24-cü bəndlərinə uyğun olaraq, Masallı rayon İcra hakimiyyətinin fəxri fərmanı (bundan sonra-fəxri fərman) ilə təltif edilməsi məsələlərini tənzimləyir.

      

2. Fəxri fərmanın verilməsi

       

             2.1.   Fəxri fərman Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü və ya bu Qaydanın  2.5-ci bəndində göstərilən qurumların vəsatəti əsasında rayonun sosial-iqtisadi, mədəni inkişafında, ictimai həyatında və digər sahələrdə yüksək nailiyyətlər qazanmış və fərqlənən rayon sakinlərinə və rayon ərazisində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə verilir.

            2.2.   Fəxri fərman Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə verilir.

            2.3. Bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən hər hansı birində qazandığı eyni yüksək nailiyyətlərə görə fəxri fərman eyni şəxslərə təkrar verilmir.

            2.4. Bu Qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən hər hansı birində fərqlənən və qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə fəxri fərman almış şəxsin həmin bənddə nəzərdə tutulmuş digər sahələrdə fərqlənən və qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə yenidən fəxri fərmanla təltif olunması mümkündür.

            2.5.  Şəxsin fəxri fərmanla təltif edilməsi haqqında vəsatət onun işlədiyi təşkilat, yaşadığı ərazidə təşkil edilmiş bələdiyyə, inzibati ərazi dairəsi üzrə yerli icra hakimiyyəti başçısının nümayəndəsi, rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən qeyri-hökümət təşkilatı, təhsil müəssisələri tərəfindən qaldırılır.

            2.6. Fəxri fərmanla təltif olunmaq üçün təqdim edilən şəxs barədə vəsatətə həmin şəxsin müvafiq sahədə qazandığı yüksək nailiyyətlər barədə əsaslandırılmış arayış əlavə olunmalıdır.

                 2.7. Fəxri fərmanda şəxsin fəxri fərmanla təltif olunmasına əsas olan yüksək nailiyyətlərinin qısa xülasəsi qeyd olunur.

          2.8. Fəxri fərman Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısının və onun müəyyən etdiyi digər şəxslər tərəfindən təntənəli şəraitdə və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə təqdim edilir.

          2.9. Fəxri fərmanın verilməsi iki nüsxədən ibarət protokolla rəsmiləşdirilir, həmin protokolu  fəxri fərman alan şəxs imzalayır və protokola təqdim etməni keçirən orqanın möhürü vurulur. Protokolun bir nüsxəsi fəxri fərman alan şəxsə, digər nüsxəsi isə Masallı rayon İcra hakimiyyəti  başçısı Aparatına təqdim edilir.

          2.10. Fəxri fərmanı almış şəxs fəxri fərmanı saxlanılması üçün işlədiyi quruma və ya nümayiş etdirmək üçün muzeylərə, arxivlərə verilə bilər.

 

3. Fəxri fərmanın itirilməsi və fəxri fərmandan məhrum etmə

 

           3.1. Fəxri fərman itirildikdə  dublikatları verilmir. Həmin fəxri fərmanın döyüş şəraitində, təbii fəlakət nəticəsində, yaxud fəxri fərmanla təltif olunmuş şəxs onların itməsinin qarşısını ala bilmədiyi digər şəraitdə itirildikdə Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə onların dublikatları verilir.

           3.2. Fəxri fərmanla təltif olunmuş şəxs fəxri fərmandan yalnız ağır və ya xüsusi ilə ağır cinayət törətməyə görə məhkum olunduqda, habelə onu ləkələyən hərəkətlərə yol verdikdə bu Qaydanın 2.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qurumların vəsatətinə əsasən və ya Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü ilə məhrum edilir.

          3.3. Fəxri fərmanla təltif olunmuş şəxs Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə həmin fərmandan məhrum edilir.

          3.4. Fəxri fərmanla təltif edilmiş kollektiv tərəfindən bu Qaydanın 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərə yol verilməsi həmin kollektivin fəxri fərmandan məhrum edilməsinə əsas vermir.

          3.5. Fəxri fərmandan məhrum edilmiş şəxsə məxsus olan fəxri fərman Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısı Aparatına qaytarılmalıdır.    

 

 

4. Yekun müddəalar

 

          4.1. Fəxri fərman almış şəxslər öldükdə fəxri fərman yadigar kimi saxlamaq üçün həmin şəxslərin ailələrində qalır və ya ailələrinə verilir.

            4.2. Fəxri fərman almış şəxs öldükdə vərəsələrin razılığı  ilə fəxri fərman saxlamaq və nümayiş etdirmək üçün muzeylərə, arxivlərə verilir.

           4.3. Fəxri fərman almış şəxs öldükdə vərəsələri olmazsa, fəxri fərman Masallı rayon İcra hakimiyyəti başçısı Aparatına qaytarılır.


Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti

 

 FƏXRİ FƏRMAN

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            Masallı Rayon  İcra Hakimiyyəti başçısının ___________ il _______________tarixli _______ nömrəli sərəncamı ilə təltif olunmuşdur.

 

                                                       Masallı Rayon

                                              İcra  Hakimiyyətinin başçısı                                               

 

                                                           M.Y

 

                                      001