AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: YERLİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ QƏRARLARI
Qəbul edildiyi tarix: 29.08.2013
Qeydiyyat nömrəsi: 01
Adı: Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanının təsis edilməsi, onun nümunəsinin və həmin fərmanla təltif etmə qaydasının təsdiq edilməsi haqqında
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 12.09.2013
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 010.220.010
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 27201308290001
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 11.09.2013


Şabran rayonunun sosial-iqtisadi, mədəni inkişafında, ictimai həyatında fərqlənən şəxslərin əməyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 06 iyul tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 4.1.23-cü və 4.1.24-cü yarımbəndlərini rəhbər tutaraq

 

Qərara alıram:

 

1. Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı təsis edilsin.

2. “Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif etmə qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

3. Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanının nümunəsi təsdiq edilsin (əlavə olunur)

4. Hüquq şöbəsinə (S.Təhməzova) tapşırılsın ki, bu Qaydanın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

 

 

 

 

Şabran rayon İcra

 

Hakimiyyətinin başçısı:

Novruz Novruzov

 

Şabran rayon İcra Hakimiyyəti   başçısının 29avqust  2013-cü il tarixli “01” nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 

Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif etmə

Qaydası

 

1. Ümumi müddəalar

 

Bu Qayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 6 iyun tarixli 648 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin 4.1.23 və 4.1.24-cü bəndlərinə uyğun olaraq, Şabran rayon İcra Hakimiyyətinin fəxri fərmanı (bundan sonra-fəxri fərman) ilə təltif edilməsi məsələlərini tənzimləyir.

 

2. Fəxri fərmanın verilməsi

 

2.1. Fəxri fərman Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü  və ya bu Qaydanın 2.5-ci bəndinə göstərilən qurumların vəsatəti əsasında rayonun sosial-iqtisadi, mədəni inkişafında, ictimai həyatında və digər sahələrdə yüksək nailiyyətlər  qazanmış və fərqlənən rayon sakinlərinə və rayon ərazisində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə verilir.

 

2.2. Fəxri fərman Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Sərəncamı ilə verilir.

 

2.3. Bu qaydanın 2.1 bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən hər hansı birində qazandığı eyni yüksək nailiyyətlərə görə fəxri fərman eyni şəxslərə təkrar verilmir.

 

2.4. Bu qaydanın 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş sahələrdən hər hansı birində fərqlənən və qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə fəxri fərman almış şəxsin həmin bənddə nəzərdə tutulmuş digər sahələrdə fərqlənən və qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə yenidən fəxri fərmanla təltif olunması mümkündür.

 

2.5. Şəxsin fəxri fərmanla təltif edilməsi haqqında vəsatət onun işlədiyi təşkilat, yaşadığı ərazidə təşkil edilmiş bələdiyyə, inzibati ərazi dairəsi üzrə yerli icra Hakimiyyəti başçısının nümayəndəsi, rayonun ərazisində fəaliyyət göstərən qeyri-hökümət təşkilatı, təhsil müəssisələri tərəfindən qaldırılır.

 

2.6. Fəxri fərmanla təltif olunmaq üçün təqdim edilən şəxs barədə vəsatətə həmin şəxsin müvafiq sahədə qazandığı yüksək nailiyyətlər barədə əsaslandırılmış arayış əlavə olunmalıdır.

 

2.7. Fəxri fərmanda şəxsin fəxri fərmanla təltif olunmasına əsas olan yüksək nailiyyətlərinin qısa xülasəsi qeyd olunur.

 

2.8. Fəxri fərman Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısının və onun müəyyən etdiyi digər şəxslər tərəfindən təntənəli şəraitdə və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə təqdim edilir.

 

2.9. Fəxri fərmanın verilməsi iki nüsxədən ibarət protokolla rəsmiləşdirilir. Həmin protokolu fəxri fərman alan şəxs imzalayır və protokolda təqdim etməni keçirən orqanın möhürü vurulur. Protokolun bir nüsxəsi fəxri fərman alan şəxsə, digər nüsxəsi isə Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatına təqdim edilir.

 

2.10. Fəxri fərman almış şəxs fəxri fərmanı saxlanılması üçün işlədiyi quruma və ya nümayiş etdirilmək üçün muzeylərə, arxivlərə verilə bilər.

 

 

3. Fəxri fərmanın itirilməsi və fəxri fərmandan məhrum etmə

 

        3.1 Fəxri fərman itirildikdə dublikatları verilmir. Həmin fəxri fərmanın döyüş şəraitində, təbii fəlakət nəticəsində, yaxud fəxri fərmanla təltif olunmuş şəxs onların itməsinin qarşısını ala bilmədiyi digər şəraitdə itirildikdə Şabran rayon İcra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə onların dublikatları verilir.

     3.2. Fəxri fərmanla təltif olunmuş şəxs fəxri fərmandan yalnız ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə  görə məhkum olunduqda, habelə onu ləkələyən hərəkətlərə yol verdikdə bu Qaydanın 2.5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş qurumların vəsatətinə  əsasən  və ya Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısının təşəbbüsü ilə məhrum edilir.

     3.3. Fəxri fərmanla təltif olunmuş şəxs Şabran rayon İcra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə həmin fərmandan məhrum edilir.

    3.4. Fəxri fərmanla təltif edilmiş kollektiv üzvü tərəfindən bu Qaydanın 3.2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hərəkətlərə yol verilməsi həmin kollektivin fəxri fərmandan məhrum edilməsinə əsas vermir.

3.5. Fəxri fərmandan məhrum edilmiş şəxsə məxsus olan fəxri fərman Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatına qaytarılmalıdır.

 

4. Yekun müddəalar

 

4.1. Fəxri fərman almış şəxslər öldükdə fəxri fərman yadigar kimi saxlamaq üçün həmin şəxslərin ailələrində qalır və ya onların ailələrinə verilir.

4.2. Fəxri fərman almış şəxs öldükdə vərəsələrinin razılığı ilə fəxri fərman saxlamaq və nümayiş etdirmək üçün muzeylərə, arxivlərə verilir.

4.3. Fəxri fərman almış şəxs öldükdə vərəsələri olmazsa, fəxri fərman Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatına qaytarılır.


GERB 1
 

 

 

 

 


Şabran rayon İcra Hakimiyyəti

FƏXRİ FƏRMAN  

 

 

 

 

______________________

(soyadı, adı, atasının adı)

 

______________________________________________

 

              Şabran rayon İcra Hakimiyyəti başçısının ____ il _________ tarixli

        ________ nömrəli sərəncamı ilə təltif olunmuşdur.

 

  Şabran rayon İcra

 Hakimiyyətinin başçısı                                 

                       M.Y.

  № _____