AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MALİYYƏ NAZİRLİYİ KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

04.04.2016

Qeydiyyat nmrəsi

Q-09

Adı

Ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitlərinin təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qvvəyə minmə tarixi

07.04.2016

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

090.160.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

15201604040009

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

06.04.2016

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 fevral 2009-cu il tarixli 48 nmrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin 8.20-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2004-c il tarixli 118 nmrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Məssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydalarının 3.1-ci bəndinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyası

QƏRARA ALIR:

1. Məssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri təsdiq edilsin (1-82 nmrəli əlavələr).[1]

2. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 26 may 2005-ci il tarixli İ-63 nmrəli, 14 iyun 2005-ci il tarixli İ-71 nmrəli, 26 oktyabr 2005-ci il tarixli İ-127 nmrəli, 22 dekabr 2005-ci il tarixli İ-163 nmrəli, 27 dekabr 2005-ci il tarixli İ-165 nmrəli, 12 aprel 2006-cı il tarixli İ-37 nmrəli, 11 noyabr 2010-cu il tarixli İ-179 nmrəli, 29 may 2012-ci il tarixli İ-95 nmrəli, 09 aprel 2013-c il tarixli İ-59 nmrəli və 30 dekabr 2015-ci il tarixli İ-157 nmrəli əmrləri, habelə 09 noyabr 2009-cu il tarixli İ-142 nmrəli əmrinin 2-ci və 3-c hissələri, həminin 16 avqust 2012-ci il tarixli İ-144 nmrəli əmrinin 1-ci, 3-c, 4-c və 5-ci hissələri ləğv edilsin.

3. Maliyyə Nazirliyinin aparatının Uot siyasəti şbəsinə tapşırılsın ki, bu qərarın 3 gn mddətində Azərbaycan Respublikasının Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edilməsi n Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin və bu qərardan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

4. Bu qərarın icrasına nəzarəti z zərimdə saxlayıram.

 

Kollegiyanın sədri,

Azərbaycan Respublikasının

maliyyə naziri

Samir Şərifov

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

1 nmrəli əlavə

 

 

 

Forma№ KO-1

 

Forma № KO-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i,

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i,

Fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı, VEN-i)

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİ

 

Seriya __________ nmrə ____________

 

_________________20_____ il.

 

Kimdən____________________________________

(pul dəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, seriyası, nmrəsi, nvanı)

Nə n __________________________________

(məqsədi aydın yazmaq)

___________________________________________

Məbləğ_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın gstərmək)

 

_____________________________________________

_____________________________ man.____ qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y. Rəhbər

Baş mhasib

Kassir

 

 

Fiziki şəxs olduqda adı, a.a.., soyadı və VEN-i)

 

KASSA MƏDAXİL ORDERİNİN QƏBZİ

 

Seriya __________ nmrə ____________

 

_____________________20_____ il.

 

Kimdən____________________________________

(pul dəyənin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı,

____________________________________________

Şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, seriyası, nmrəsi, nvanı)

Nə n __________________________________

(məqsədi aydın yazmaq)

___________________________________________

Məbləğ_____________________________________

(rəqəm və yazı ilə tam aydın gstərmək)

 

_____________________________________________

_____________________________ man.____ qəp.

Kassaya mədaxil edilmişdir

M.Y. Rəhbər

Baş mhasib

Kassir

 

 

 

 

 

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin a, nmrəsi, tarixi mədaxil olan məbləğin maddələr zrə blgs

 

Kassa mədaxil orderinə əlavə edilən sənədlərin a, nmrəsi, tarixi mədaxil olan məbləğin maddələr zrə blgs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin a,VEN-i

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin a,VEN-i

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

2 nmrəli əlavə

 

 

 

Forma № 1MQ

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

 

 

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

 

 

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

İcraı_______________________________________________ ________________________

(soyadı, a., a.a.). (imza və tarix)

M.Y.

 

__________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 

Forma № 1MQ

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

 

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN KTY

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

 

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

İcraı_______________________________________________ ________________________

(soyadı, a., a.a.). (imza və tarix)

M.Y.

 

__________________________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

3 nmrəli əlavə

 

 

Forma № 10MQ

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

ƏDV_______%

 

Yekunu

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişi________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraı__________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 

 

Forma10MQ

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20_______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

ƏDV_______%

 

Yekunu

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

_____________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişi________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraı__________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 

Forma10MQ

_______________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

MƏDAXİL QƏBZİNİN KTY

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20_______ il

 

(Məhsul, iş və xidmət sifarişisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

Sıra

si

Məhsul, iş və xidmətin adı

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti (manatla)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi

 

ƏDV_______%

 

Yekunu

 

 

Məhsul, iş və xidmət satışından cəmi əldə edilmişdir

 

________________________________________________________________________________

(məbləğ yazı ilə)

_____________________________________________________________manat_______qəp.

 

Sifarişi________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

İcraı__________________________________ (soyadı, a., a.a.)

 

___________________________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

 

 

 

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

4 nmrəli əlavə

 

T İ K İ Ş Y E R İ

Forma № M-2

_________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

__________________________________________________________________________________________________

MALLARIN ALINMASI N VƏKALƏTNAMƏ

Seriya _________ nmrə ________ ______________ _____il

__________________ ____ilədək etibarlıdır

 

Verilir____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi,soyadı,adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_________________________________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, №-si,verildiyi tarix)

Nə n__________________________________________________________________________________________

malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

_________________________________________________________________________________________________

nmrəsi, tarixi və digər lazımi rekvizitləri)

Arxada gstərilənləri almaq cn

Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i

Əlavə məlumat n arxaya bax

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KƏSMƏK XƏTTİ

Forma № M-2

__________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

__________________________________________________________________________________________________

MALLARIN ALINMASI N VƏKALƏTNAMƏNİN KTY

Seriya _________ nmrə ________ ______________ _____il

__________________ ____ilədək etibarlıdır

 

Verilir____________________________________________________________________________________________

vəzifəsi,soyadı,adı, a.a., şəxsiyyətini təsdiq edən

_________________________________________________________________________________________________

sənədin adı, seriyası, №-si,verildiyi tarix)

Nə n_________________________________________________________________________________________

malsatanın və onun təqdim etdiyi sənədlərin adı,

________________________________________________________________________________________________

nmrəsi, tarixi və digər lazımı rekvizitləri)

Arxada gstərilənləri almaq cn

Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i

Əlavə məlumat n arxaya bax

 


 

Sırasi

Əmlakın(qiymətlilərin)

adı və lləri

l

vahidi

Qiyməti

miqdarı

(yazı ilə)

Məbləği

(manatla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malların alınması n vəkalətnaməni alan ___________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

_________________________________________________________________________________imzasını təsdiq edirəm

Rəhbər:_______________________________________

(imza və tarix)

M.Y.

Baş mhasib __________________________________

(imza və tarix)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vəkalətnaməni aldım:

_______________________________

(imza və tarix)

Vəkalətnaməni verdim:

 

İcraı___________________________

(vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı)

 

________________________________

(imza və tarix)

 

 

İcra barədə qısa məlumat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İcraı__________________________________

(imza və tarix)

 

 

 

Qeyd: Malların alınması n vəkalətnamə mhasibat uotu subyektinin mhasibat xidməti

tərəfindən verilir.


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

5 nmrəli əlavə

 

 

Forma № 7-S

 

(Ciddi hesabat blanklarını sifarişisinin  adı və  VEN-i)

 

Sığorta haqları n mədaxil qəbzi

 

Seriya _________ nmrə__________

 

____________________ _______ il.

 

Sığortalı____________________________________________________

                     (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, FİN-i; hquqi şəxs olduqda tam adı, VEN-i)

 

nvanı_____________________________________________________

 

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________

                                                                                               (seriya, nmrə və tarix)

Sığorta nv________________________________________________

                                                                                                   (mqaviləyə uyğun sığorta adları)     

 

Sığorta mddəti___________________________________________________________

                                                                                    (başlama və qurtarma tarixi-gn, ay, il)

 

Sığorta məbləği______________________________________________________

                                (rəqəm və yazı ilə)

 

dənilən məbləğ___________________________________________ manat ____ qəp

                            (tam və qismən, rəqəm və yazı ilə)

 

Sığortalının nmayəndəsi _________________________________________________

                                                   (adı, atasının adı, soyadı)

 

İcraı ______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

dəyici___________________________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

             M.Y.

____________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 

 

Forma № 7-S

 

(Ciddi hesabat blanklarını sifarişisinin  adı və  VEN-i)

 

Sığorta haqları n mədaxil qəbzinin KTY

 

Seriya _________ nmrə__________

 

____________________ _______ il.

 

 

Sığortalı____________________________________________________

                     (fiziki şəxs olduqda adı, atasının adı, soyadı, FİN-i; hquqi şəxs olduqda tam adı, VEN-i)

 

nvanı_____________________________________________________

 

Sığorta şəhadətnaməsi____________________________________________________

                                                                                               (seriya, nmrə və tarix)

Sığorta nv________________________________________________

                                                                                                   (mqaviləyə uyğun sığorta adları)     

 

Sığorta mddəti___________________________________________________________

                                                                                    (başlama və qurtarma tarixi-gn, ay, il)

 

Sığorta məbləği______________________________________________________

                                (rəqəm və yazı ilə)

 

dənilən məbləğ___________________________________________ manat ____ qəp

                            (tam və qismən, rəqəm və yazı ilə)

 

Sığortalının nmayəndəsi _________________________________________________

                                                   (adı, atasının adı, soyadı)

 

İcraı ______________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

dəyici___________________________________________________________________

  (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

             M.Y.

____________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını ap edən şəxsin adı, VEN-i)

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

6 nmrəli əlavə

 

 

Fоrma № VMQ-1

_____________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

____________________________________________________________________________________________

 

TİCARƏT VƏ İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEİRƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ DƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN DƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİLƏR ZRƏ

MƏDAXİL QƏBZİ

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20______ il

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Sadələşdirilmiş vergi dəyicisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət nv_________________________________________________________________________________________________________________

 

______ rb 20___-ci il zrə

 

1. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zrə əldə edilmiş gəlirlərin məbləği (manat)

 

1.1. Vergi məbləği (manat)

 

2. Vergi dərəcəsi (faiz)

 

 

Faktiki dənilən məbləğ ___________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

_____________________________________________________________________________________

 

Bdcə səviyyəsinin kodu_______________________________________________________________________

 

Bdcə təsnifatının kodu________________________________________________________________________

 

İcraı ______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, sоyаdı, аdı, аtаsının аdı və imzası)

 

M.Y.

________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını ap еdən şəxsin аdı, VEN-i )

 

 

Fоrma № VMQ-1

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

_____________________________________________________________________________________________

 

TİCARƏT VƏ İCTİMAİ İAŞƏ FƏALİYYƏTİNİ HƏYATA KEİRƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ DƏYİCİLƏRİ TƏRƏFİNDƏN DƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ ZRƏ

MƏDAXİL QƏBZİNİN SURƏTİ

Seriya ___________ nmrə _______________

___________________20_____ il

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(Sadələşdirilmiş vergi dəyicisinin adı , VEN-i, bank rekvizitləri, nvanı və digər rekvizitləri)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Fəaliyyət nv__________________________________________________________________________________________________________________

 

______ rb 20___-ci il zrə

 

1. Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi zrə əldə edilmiş gəlirlərin məbləği (manat)

 

1.1. Vergi məbləği (manat)

 

2. Vergi dərəcəsi (faiz)

 

 

 

Faktiki dənilən məbləğ ___________________________________________________man_____qəp

(rəqəmlə və yazı ilə)

 

____________________________________________________________________________________

 

Bdcə səviyyəsinin kodu______________________________________________________________________

 

Bdcə təsnifatının kodu_______________________________________________________________________

 

İcraı _______________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, sоyаdı, аdı, аtаsının аdı və imzası)

 

M.Y.

 

____________________________________________________________________________________________

(Ciddi hesabat blanklarını ap еdən şəxsin аdı, VEN-i )

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

7 nmrəli əlavə

 

 

Forma № 2Q

______________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

QAİMƏ -FAKTURANIN KTY

Seriya __________ nmrə____________

 

_________________20___ il.

 

Kimdən______________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________________

 

Kimə________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________________

Sıra №-si

Qiymətlilərin a lləri

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

AKSİZ %

 

 

 

 

 

 

ƏDV %

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim _____________________________ ______________________

(vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı) (imza və tarix)

Təhvil aldım ____________________________ ______________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) (imza və tarix)

Rəhbər ____________________________ Baş mhasib ____________________

(imza və tarix) (imza və tarix)

M.Y.

__________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin adı,VEN-i

 

 

Forma № 2Q

________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

QAİMƏ -FAKTURA

Seriya __________ nmrə____________

 

_________________20___ il.

 

Kimdən__________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

_________________________________________________________________________________________________

 

Kimə___________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

________________________________________________________________________________________________

 

Sıra №-si

Qiymətlilərin a lləri

l vahidi

Miqdarı

Vahidinin qiyməti

(manatla)

Məbləği

(manatla)

Sair qeydlər

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

AKSİZ %

 

 

 

 

 

 

ƏDV %

 

 

 

 

 

 

YEKUNU:

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ manat_______qəp.

(yekun məbləğ yazı ilə)

Məbləğində qiymətliləri:

Təhvil verdim ______________________________ ____________________

(vəzifəsi, soyadı, a, atasının adı) (imza və tarix)

Təhvil aldım _____________________________ ____________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı) (imza və tarix)

Rəhbər ____________________________ Baş mhasib ______________________

(imza və tarix) (imza və tarix)

M.Y.

________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin adı,VEN-i

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

8 nmrəli əlavəForma № QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

QAİMƏ-FAKTURA

Seriya __________ nmrə____________ _________________20___ il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

Kimə_______________________________________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

l vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

ƏDV_________%

 

Yekunu
 
 
Yekunu (szlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği ____________________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin a,VEN-i

 Forma № QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN SURƏTİ

Seriya __________ nmrə____________ _________________20___ il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə_______________________________________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

l vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

ƏDV_________%

 

Yekunu
 
 
Yekunu (szlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği __________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin a,VEN-i

 Forma № QF-1

 

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

QAİMƏ-FAKTURANIN KTY

Seriya __________ nmrə____________ _________________20___ il.

 

Kimdən_____________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

____________________________________________________________________________________________

 

Kimə_______________________________________________________________________________________ (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, mədaxil və məxaric sənədləri zrə başqa lazımi gstəriciləri)

SATILAN MƏHSUL

Məhsulun (işin, xidmətin)

l vahidi

Miqdarı

Qiyməti

(manat)

Məbləği

(manat)

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi
 

ƏDV_________%

 

Yekunu
 
 
Yekunu (szlə)_________________________________________________ ____________

(yazı ilə)

_______________________________________________________________________manat____qəp.

 

ƏMANƏT TARALAR

Taranın

Qiyməti (manatla)

Verilən

Alınan

Tara fərqi

Kodu

adı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi tara fərqi:

Faktura məbləği:

 

Yekun məbləği __________________________________________________________________________________________

(yazı ilə)

_________________________________________________________________ manat____qəp.

 

M.Y.

RƏHBƏR

 

BAŞ MHASİB

TƏHVİL VERDİM

TƏHVİL ALDIM

(imza və tarix)

 

 

 

 

 

 

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin a,VEN-i

 


 

 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

9 nmrəli əlavə

 

 

 

____________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i,

fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VEN-i)

 

Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik

və digər məişət məmulatlarının təhvil verilməsi haqqında

Q Ə B Z Forma № QM-1

I nsxə

Seriya _______ № _______

Təqdim edən ______________________________________________

(hquqi şəxsin adı,təqdim edənin və ya fiziki şəxsin soyadı, adı və atasının adı)

Qiymətlinin nv __________________________________________

Qiymətlinin sayı ___________________________________________

Qiymətlinin əkisi _________________________________________

Qəbul etdi _________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

_____________________________

(imzası)

_________________20____il

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VEN-i)

Forma № QM-1

 

II nsxə

Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması,

ekspertizası, analizi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası n

QƏBUL QƏBZİ Seriya ______ № _______

Təqdim edən _________________________________________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin adı və təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

nvanı _______________________________________________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin və ya fiziki şəxsin nvanı)

_____________ 20___ il tarixli ərizəsinə əsasən _____________________________________________________________________________________

(aparılan əməliyyatların adı)

n aşağıda gstərilən qiymətlilər qəbul edilib.

 

 

 

Sıra -si

Qəbul edilmiş qiymətlilərin adı

Qiymətlinin nv

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Təhvil verənin qeydi və imzası

Qəbul edənin qeydi və imzası

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

Təhvil verdi:____________________________________________________ Qəbul etdi: __________________________________________________

(təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və imzası) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

_________________20___il

Analiz və ekspertizadan sonra damğalanan və qaytarılan qiymətlilər

 

 

Sıra -si

Qiymətlilərin adı

Analiz və ekspertiza n gtrlb

Qiymətlilər qaytarılıb

Qeyd

Qiymətlinin nv

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Əyarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbər __________________________________ Baş mhasib ________________________________

(imza) (imza)

 

M.Y. M.Y.

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dvlət Xidmətinin

 

vəzifəli şəxsi: _______________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Qiymətliləri almaq n təqdim edilib: ________________________________________________________________________________________

(məssisənin, təşkilatın etibarnaməsi və ya fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd)

 

Təhvil verdi: ______________________________________________ Qəbul etdi: _____________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası) (təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və imzası)

___________________20____il

______________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VEN-i)

 

Forma № QM-1

III nsxə

Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması,

ekspertizası, analizi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası n

QƏBUL QƏBZİ Seriya ______ № _______

 

Təqdim edən __________________________________________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin adı və təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

nvanı _______________________________________________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin və ya fiziki şəxsin nvanı)

 

_____________ 20___ il tarixli ərizəsinə əsasən _____________________________________________________________________________________

(aparılan əməliyyatların adı)

n aşağıda gstərilən qiymətlilər qəbul edilib.

 

 

Sıra -si

Qəbul edilmiş qiymətlilərin adı

Qiymətlinin nv

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Təhvil verənin qeydi və imzası

Qəbul edənin qeydi və imzası

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

 

Təhvil verdi:____________________________________________________ Qəbul etdi: ___________________________________________________________________

(təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və imzası) (vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Qiymətliləri saxlamaq n qəbul etdi: _______________20_____il __________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

___________________20____il

Analiz və ekspertizadan sonra damğalanan və qaytarılan qiymətlilər

 

 

Sıra -si

Qiymətlilərin adı

Analiz və ekspertiza n gtrlb

Qiymətlilər qaytarılıb

Qeyd

Qiymətlinin nv

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Əyarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

 

 

Rəhbər __________________________________ Baş mhasib ________________________________

(imza) (imza)

 

M.Y. M.Y.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Qiymətli Metallara və Qiymətli Daşlara Nəzarət Dvlət Xidmətinin

 

vəzifəli şəxsi: ____________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

Qiymətliləri almaq n təqdim edilib: ________________________________________________________________________________________ (məssisənin, təşkilatın etibarnaməsi və ya fiziki şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd)

 

Təhvil verdi: ______________________________________________ Qəbul etdi: _____________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası) (təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

 

 

 

___________________20____il

____________________________________________________________________________________________________________

(ciddi hesabat blankının sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda soyadı, adı, atasının adı və VEN-i)

Forma № QM-1

IV nsxə

Qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması,

ekspertizası, analizi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası n

QƏBUL QƏBZİ Seriya ______ № ______

 

Təqdim edən __________________________________________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin adı və təqdim edənin soyadı, adı, atasının adı və ya fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 

nvanı _______________________________________________________________________________________________________________________

(hquqi şəxsin və ya fiziki şəxsin nvanı)

 

_____________ 20____ il tarixli ərizəsinə əsasən _____________________________________________________________________________________

(aparılan əməliyyatların adı)

n aşağıda gstərilən qiymətlilər qəbul edilib.

 

 

Sıra -si

Qəbul edilmiş qiymətlilərin adı

Qiymətlinin nv

Sayı

(ədədlə)

əkisi

(qramla, karatla)

Təhvil verənin qeydi və imzası

Qəbul edənin qeydi və imzası

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

vəzifəli şəxs: ____________________________________________________________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

 

____________________20____il

 

Aparılan əməliyyatlar haqqında

 

 

 

 

Əməliyyatların aparılma tarixi

Məhək daşında əyarlanma

Analiz

Qiymətli metallardan olan məmulatların ekspertizası

Qiymətli daşların ekspertizası

və diaqnostikası

Damğalanıb

Qeyd

Əyarlanmış qiymətlilərin sayı

Qiymətli metalın adı

Məyyən edilmiş əyar

Analiz edilmiş qiymətlilərin adı

Analiz edilmiş qiymətlilərin sayı

Məyyən edilmiş əyar

Analizdən sonra qalan qalığın əkisi

Ekspertiza edilmiş qiymətlilərin sayı

Ekspertizanın nətijələri

Qiymətli daşların adlarının təyin edilməsi

Qiymətli daşların əkisinin təyin edilməsi

(karatla)

Qiymətli daşların keyfiyyətinin təyin edilməsi

Damğalanmış qiymətlilərin sayı

Əyarı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏMİ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qiymətliləri işə qəbul etdi: ________________________________________________ Qiymətliləri qəbul etdi

(soyadı, adı, atasının adı və imzası) damğaları yoxladı: __________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

Əyarlanma, ekspertiza və analiz: __________________________________________ Qiymətliləri saxlamaq

(soyadı, adı, atasının adı və imzası) n qəbul etdi: _______________________________________ (soyadı, adı, atasının adı və imzası)

Qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikası: _______________________________ Qiymətliləri təhvil

(soyadı, adı, atasının adı və imzası) vermək n qəbul etdi: ________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

Qiymətliləri damğalamaq n qəbul etdi: ____________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

Qiymətliləri damğaladı və təhvil verdi: ______________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və imzası)

 

 


 

Azərbaycan Respublikası

Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının

04 aprel 2016-cı il tarixli

Q-09 №li qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

10 nmrəli əlavə

 

Forma № SQ-1

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

 

 

ZƏRGƏRLİK İŞLƏRİ N SİFARİŞ QƏBZİ

 

Seriya________nmrə________

Sifarişi______________________________________________________________________________

(İş sifariş edənin soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi gstəriciləri və nvanı)

 

 

İcraı _________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi gstəriciləri və nvanı)

 

 

 

 

 

Sifariş verilən işin məzmunu, xsusiyyəti

Əsaslandırma

Qiyməti(manat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yekun

 

 

Cəmi dənilib ____________________________________________________________ manat ______qəp.

(məbləğ szlə yazılır)

Sifarişidən sifarişi yerinə yetirmək n alınan qiymətli metallar

 

Qiymətli metalın adı

Əyarı

əkisi (qramla)

Ərimə(yanma) itkisi (qramla)

Hazır məmulatın əkisi (qramla)

Sifarişin qəbulu zamanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlavə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifarişidən sifarişi yerinə yetirmək n alınan qiymətli daşlar

 

Daşın adı və digər əlamətləri

Miqdarı

əkisi (qramla)

 

 

 

 

 

 

 

Təhvil aldım ___________________________________________________ ____ ____________ _____il

İcraının (ustanın) imzası

Təhvil verdi __ _________________________________________________ ____ ____________ _____ il

sifarişinin imzası

M.Y.
Aşağıdakı hazır məmulatı geri aldım:

 

Qiymətli metalın və qiymətli daşın adı

lu vahidi

Miqdarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sifarişi ___________________________ _____ __________________ _________il

(imza)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciddi hesabat blankını ap edən şəxsin adı,VEN-i

 

 

Forma № SQ-1

(ciddi hesabat bl-n sifarişisi hquqi şəxs olduqda onun adı və VEN-i, fiziki şəxs olduqda adı, a.a., soyadı və VEN-i)

 

ZƏRGƏRLİK İŞLƏRİ N SİFARİŞ QƏBZİNIN KTY

 

Seriya________nmrə________

Sifarişi______________________________________________________________________________

(İş sifariş edənin soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi gstəriciləri və nvanı)

 

 

İcraı _________________________________________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı və şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin lazımi gstəriciləri və nvanı)

 

 

 

 

 

Sifariş verilən işin məzmunu, xsusiyyəti

Əsaslandırma

Qiyməti(manat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yekun

 

 

Cəmi dənilib ____________________________________________________________ manat ______qəp.

(məbləğ szlə yazılır)

Sifarişidən sifarişi yerinə yetirmək n alınan qiymətli metallar

 

Qiymətli metalın adı

Əyarı

əkisi (qramla)

Ərimə(yanma) itkisi (qramla)

Hazır məmulatın əkisi (qramla)

Sifarişin qəbulu zamanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əlavə