AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

20.12.2017

Qeydiyyat nömrəsi

18-1

Adı

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası”nın təsdiq edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

29.12.2017

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

190.010.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

15201712200181

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

28.12.2017

 

 

“Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 9 avqust tarixli 1009 nömrəli Fərmanının 1.3-cü, “Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin dərs yükünün və əməkhaqqının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 16 yanvar tarixli 994 nömrəli Sərəncamının 2.3-cü bəndlərinin və “Məktəbəqədər təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 14 aprel tarixli 585-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 19 iyun tarixli 1471 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin dördüncü abzasını və “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 5.10-cu bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyası

 

qərara alır:

 

1. “Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Kollegiyasının “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasının (hissə 75) təsdiq edilməsi haqqında” 1997-ci il 29 mart tarixli 16-4/3 nömrəli Kollegiya qərarının 1-ci hissəsi və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi barədə” 1999-cu il 28 oktyabr tarixli 22-4 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2004-cü il 14 iyul tarixli 9-6 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2005-ci il 10 may tarixli 7 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2006-cı il 22 iyun tarixli 8 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2007-ci il 10 avqust tarixli 12-2 nömrəli, “Təhsil sahəsi işçilərinin qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçasına (hissə 75) əlavələr edilməsi haqqında” 2009-cu il 01 dekabr 9 nömrəli Kollegiya qərarları ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Aparatının Hüquq şöbəsinə (G.İsgəndərova) tapşırılsın ki, bu Qərarın qəbul edildiyi gündən 3 (üç) gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

4. Ümumi şöbəyə (L.Abdullayeva) tapşırılsın ki, bu Qərarın Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə çatdırılmasını təmin etsin.

5. Bu Qərarın icrasına nəzarət nazir müavini İ. İsayevə həvalə edilsin.

 

Kollegiyanın sədri                                                                  Səlim Müslümov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Kollegiyasının 20 dekabr 2017-ci il tarixli 18-1 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası

 

Giriş

 

“Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası” (bundan sonra “Kitabça”) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 57-ci və 156-cı maddələrinin 2-ci hissələrinin tələblərinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Kitabçada təhsil sahəsi işçilərinin tarif-ixtisas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilərkən

“Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları ilə müəyyən edilmiş dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, məqsədləri və təhsilin səviyyələri, universitetlərdə təhsilverənlərin və təhsilalanların elmi tədqiqat prosesinə fəal cəlb edilməsi yolu ilə elm və təhsilin inteqrasiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasından irəli gələn müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması üzrə hədəflər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli 13 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda nəzərdə tutulan səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılması, innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən təhsilverənin formalaşdırılması, nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması, müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması, təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi istiqamətlərində aparılan islahatlar nəzərə alınmışdır.

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq təhsil müəssisələrində (dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla) vəzifələrinin (rəhbərlər, mütəxəssislər) əməyinin ödəniş dərəcələri bu Kitabçaya uyğun olaraq müəyyən edilir.

Dövlət sifarişi ilə kadr hazırlığı aparılan dövlət ali təhsil müəssisələrində bu Kitabçada nəzərədə tutulmuş müvafiq vəzifələrdə çalışan işçilərin vəzifə maaşları həmin vəzifələr üzrə təhsilə, elmi dərəcəyə, elmi ada, staja və müvafiq sahədə iş təcrübəsinə qoyulan ixtisas tələbləri nəzərə alınmaqla minimum əmək haqqından az olmamaqla ali təhsil müəssisələri tərəfindən sərbəst müəyyənləşdirilir.

Kitabça təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrində çalışan işçilərin əmək funksiyalarının və əməyinin ödəniş dərəcələrinin müəyyən edilməsində, onların hüquq və vəzifələrini əks etdirən vəzifə təlimatlarının işlənilməsində, peşəkarlıq səviyyəsindən asılı olaraq onların işə qəbulu və vəzifədə irəli çəkilməsi və məşğulluğunun səmərəli təmin edilməsində, attestasiyasının keçirilməsində və əmək müqavilələrinin (kontraktlarının) bağlanılmasında əsas normativ hüquqi akt olaraq tətbiq edilir. Kitabça tətbiq edilərkən xarici ölkədə təhsil almış mütəxəssislərə xarici ölkədə verilmiş təhsil sənədinin (o cümlədən, elmi dərəcəyə görə) nîstrifikasiya və ya təkrar attestasiya edilərək Azərbaycan Respublikasında verilən təhsil sənədinə bərabər tutulması əməyin ödəniş dərəcəsi müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınır.

Kitabçada hər bir vəzifənin tarif-ixtisas xüsusiyyətləri 3 bölmədən ibarətdir:

 - “Əmək funksiyası” bölməsində bu vəzifəni tutan işçinin yerinə yetirməli olduğu işlərin məzmunu;

- “Bilməlidir” bölməsində işçinin təhsil sahəsinə aid qanunvericilik aktlarını, o cümlədən bu sahədə yerinə yetirilən işin və elmi tədqiqatların üsul və vasitələrini bilməsi kimi tələblər;

- “Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri” bölməsində işçinin təhsilinə, ixtisasına, əlavə təhsilinə və əmək stajına (tələb qoyulduqda) olan tələblər öz əksini tapmışdır.

Kitabçada “Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri”nin minimum normaları müəyyən edilir.

Təhsil müəssisələrində təhsil sahəsinə aid olmayan qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin əməyinin ödəniş dərəcələrini və tarif ixtisas xüsusiyyətlərini təyin etmək üçün qüvvədə olan iqtisadiyyatın aidiyyəti sahələrinin qulluqçu vəzifələrinin və fəhlə peşələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçalarından istifadə edilir.

Kitabçada göstərilən təhsil müəssisələri (bölmələri, şöbələri) rəhbərlərinin müavinlərinin vəzifə maaşı müvafiq müəssisə (bölmə, şöbə) rəhbərlərinin vəzifə maaşından 10-20 faiz aşağı müəyyənləşdirilir.

Kitabçada müəyyən rəhbər və mütəxəssis vəzifələrinin ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələblərində pedaqoji staja olan tələblər müəyyən edilir. Pedaqoji staj dedikdə “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təhsilverən (pedaqoji işçi) hesab edilən işçinin təhsil müəssisələrində, eləcə də pedaqoji proseslə bağlı olan digər müəssisələrdə dərs yükü aparmaqla və ya tədris, təlim-tərbiyə işlərini həyata keçirdiyi ümumi əmək stajının müddəti başa düşülür.

Bu Kitabçada müəyyən edilmiş təhsil səviyyəsinə, əmək stajına (tələb qoyulduqda), əlavə təhsilə və digər ixtisas tələblərinə malik olmayan, lakin üzərinə qoyulan vəzifələri keyfiyyətlə yerinə yetirən və lazımı praktiki təcrübəsi olan işçilər attestasiya olunanadək və ya attestasiyadan sonra işçilərin attestasiya komissiyasının rəyi əsasında tutduqları vəzifədə çalışa bilərlər. Kitabçanın qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonrakı dövrdə işə qəbul edilən işçilərə bu Kitabça ilə müəyyən edilmiş müvafiq ixtisas tələbləri tətbiq edilir.


Təhsil sahəsinə aid olan qulluqçu vəzifələrinin adı və əməyinin ödəniş dərəcələri diapazonu

 

 

Sıra

¹-si

Vəzifələrin adları

Ödəniş dərəcələrinin
diapazonu

Səhifə

1

2

3

4

 

I.                             Təhsil İnstitutu

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

19

11

2.

Direktor müavini

-

12

3.

Mərkəzin direktoru

18

12

4.

Katibliyin rəhbəri

17

13

5.

Şöbə müdiri

16-17

14

6.

Baş mütəxəssis

16

14

 

Mütəxəssislər

 

 

7.

Böyük elmi məsləhətçi

17

15

8.

Aparıcı mütəxəssis

14

15

9.

Mütəxəssis

12

16

10.

Direktorun köməkçisi

11

16

11.

Baş laborant

9

17

12.

Böyük operator

8

17

 

II.    Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

18

18

2.

Direktor müavini

-

18

3.

Mərkəzin müdiri

15

19

4.

Mərkəzin müdir müavini

-

20

5.

Şöbə müdiri

14

20

6.

Baş hüquqşünas

13

21

7.

Baş mütəxəssis

13

21

 

Mütəxəssislər

 

 

8.

Mütəxəssis

12

22

9.

Direktorun köməkçisi

11

23

 

III. Təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının tabeliyində olan məktəbdənkənar təhsil müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

15

23

2.

Direktor müavini

 -

24

3.

Şöbə (bölmə, kabinet və laboratoriya) müdiri

13-14

24

 

Mütəxəssislər

 

 

4.

Metodist

11-14

25

 

IV. Ali təhsil müəssisələri[1]

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Rektor

17-19

26

2.

Ali təhsil müəssisəsi filialının direktoru

16-17

27

3.

Tədris məsələləri üzrə prorektor

16-18

27

4.

Elm və innovasiya məsələləri üzrə prorektor

16-17

28

5.

Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə prorektor

16-17

29

6.

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

15-16

29

7.

Maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə prorektor

14-16

30

8.

Filial direktorunun müavini

-

31

9.

Fakültə dekanı

-

32

10.

Fakültə dekanının müavini

-

32

11.

Kafedra müdiri

-

33

12.

Professor

16-18

34

13.

Dosent

14-16

35

14.

Baş müəllim

13-14

35

15.

Tədris şöbəsinin müdiri

12-14

36

16.

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri

12-14

36

17.

Qeydiyyat şöbəsinin müdiri

12-14

37

18.

Monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri

12-14

37

19.

Təcrübə və məzunlarla iş şöbəsinin müdiri

12-14

38

20.

Hüquq şöbəsinin müdiri

14

39

21.

Kadrlar şöbəsinin müdiri

11-13

39

22.

Tədris laboratoriyasının (emalatxanasının) müdiri

11-12

40

23.

Tələbə şəhərciyinin direktoru; poliklinikanın direktoru; texnoparkın direktoru; qarajın direktoru və s. tabelikdə olan digər qurumların rəhbərləri

10-12

41

 

Mütəxəssislər

 

 

24.

Rektorun məsləhətçisi

14

41

25.

əllim (assistent)

12-13

42

26.

Tyutor

11-13

42

27.

Rektorun köməkçisi

9

43

28.

Laborant (böyük laborant da daxil olmaqla)

5-9

43

29.

Arxiv müdiri

7-8

44

30.

Arxivçi

5-6

44

31.

Dispetçer (böyük dispetçer də daxil olmaqla)

4-5

45

 

V. Orta ixtisas təhsili müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

14-16

44

7.

Filial rəhbəri

13-15

46

2.

Tədris işləri üzrə direktor müavini

 -

47

3.

Sosial məsələlər və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə direktor müavini; tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 -

48

4.

Şöbə müdiri

13-14

49

5.

Qeydiyyat, qiymətləndirmə və monitorinq bölməsinin müdiri

14

49

10.

Baş hüquqşünas

14

50

11.

İstehsalat təcrübəsinin rəhbəri

11-13

50

 

Mütəxəssislər

 

 

8.

Müəllim

10-15

51

9.

Metodist

11-14

52

6.

Tyutor

11-12

52

 

VI. Peşə təhsili müəssisələri [2]

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

14-16

53

2.

Tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavini

 -

54

3.

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

 -

55

4.

İnzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

 -

56

5 .

Tədris korpusunun rəhbəri

-

57

6.

Ümumtəhsil fənləri üzrə tədris hissə müdiri

13

58

7.

Baş usta

11-14

59

8.

Tədris-istehsalat emalatxanasının müdiri

9-12

60

 

Mütəxəssislər

 

 

9.

Müəllim

8-15

60

10.

İstehsalat təlimi ustası

9-13

61

11.

İstehsalat təlimi ustası (nəqliyyat vasitələrinin sürücülüyü üzrə)

9-13

62

12.

Mexanik

7-11

63

 

VII. Ümumi təhsil müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

13-16

64

2.

Tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə direktor müavini

 -

66

3.

Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini

-

67

4.

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini

-

68

5.

Məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçı

 12-15

69

6.

Uşaq birliyi təşkilatının rəhbəri

7-10

70

 

Mütəxəssislər

 

 

7.

Müəllim

8-15

70

8.

Müəllim-defektoloq; müəllim-loqoped; loqoped

8-15

71

9.

Sosial pedaqoq

10-15

72

10.

Xüsusi təhsil üzrə mütəxəssis; korreksiya üzrə inkişaf mütəxəssisi

10-15

74

11.

Tərbiyəçi

8-14

74

12.

Müəllim köməkçisi (assistent)

7-13

75

 

VIII. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri (körpələr evi, körpələr evi-uşaq bağçası, uşaq bağçası, sanator tipli məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlar üçün xüsusi məktəbəqədər təhsil müəssisələri)

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Müdir

12-16

76

2.

Metodist

13-15

77

 

Mütəxəssislər

 

 

3.

Müəllim-defektoloq (müəllim-loqoped, müəllim-surdoloq)

8-15

78

4.

Tərbiyəçi-müəllim

8-14

79

5.

Musiqi rəhbəri

8-13

79

6.

Tərbiyəçi köməkçisi

4-5

80

 

IX. Yerli Təhsili İdarəetmə Orqanlarının nəzdində Metodiki Kabinet

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Müdir

14-15

81

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Metodist

12-15

82

3.

Məktəbəqədər təhsil üzrə metodist

12-15

83

4.

Təsərrüfat qrupunun rəhbəri

10-12

83

 

X. Yerli Təhsili İdarəetmə Orqanlarının Məktəbdənkənar Müəssisələri

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

10-14

84

2.

Direktor müavini

 -

85

3.

Şöbə (bölmə, kabinet, laboratoriya) müdiri

12-13

85

 

Mütəxəssislər

 

 

4.

Metodist

10-12

86

5.

Usta

7-10

87

 

XI. Mədəniyyət Təhsili üzrə Respublika Elmi-Metodiki Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

18

88

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Metodist (baş, böyük metodist də daxil olmaqla)

13-15

88

 

XII. Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

18

89

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Metodist (baş, böyük metodist də daxil olmaqla)

13-15

90

 

XIII. Bakı Şəhəri Üzrə Təhsil İdarəsinin nəzdində Təlimə Dəstək Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

16

91

2.

Direktor müavini

-

92

3.

Bölmə rəhbəri

15

92

 

Mütəxəssislər

 

 

4.

İdarəetmə üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

93

5.

Psixoloji xidmətin təşkili üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

94

6.

Məktəb mühiti (öyrənmə mühiti) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

96

7.

Sinfin idarə olunması üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

97

8.

Peşəkar inkişaf və gənc müəllimlərlə işin təşkili üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

97

9.

Planlaşdırma (məzmun, fəaliyyət planı, strateji planlaşdırma) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

98

10.

Qiymətləndirmə (şagirdlərin qiymətləndirilməsi) üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

99

11.

Resurslarla iş üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

100

12.

Tətbiqi tədqiqat üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

101

13.

İnklüziv təhsil üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

102

14.

Məktəbəhazırlıq üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

102

15.

Fənn kurikulumları üzrə metodist (baş metodist də daxil olmaqla)

13-15

103

 

XIV. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin nəzdində Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi[3]

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Rəis

17

104

2.

Rəis müavini

-

105

3.

Baş mühasib

16

105

4.

Şöbə müdiri

15

106

6.

Baş mütəxəssis

14

107

 

Mütəxəssislər

 

 

7.

Hüquqşünas

14

107

8.

Böyük mütəxəssis

13

108

9.

Aparıcı mütəxəssis

12

108

10.

Mütəxəssis

11

109

 

XV. Ailə Tipli Kiçik Qrup Evi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

11-14

109

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Tərbiyəçi

8-14

110

 

XVI. Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqlar üçün Reabilitasiya Mərkəzi

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Direktor

13-16

111

 

Mütəxəssislər

 

 

2.

Müəllim defektoloq (müəllim-loqoped, müəllim-surdoloq)

8-15

112

3.

Tərbiyəçi

8-14

113

4.

Tərbiyəçi köməkçisi

4-5

114

 

XVII. Təhsil müəssisələri üzrə ümumi vəzifələr

 

 

 

Rəhbərlər

 

 

1.

Baş mühasib

15-17

114

2.

Kitabxana müdiri

12-13

115

 

Mütəxəssislər

 

 

1.

Psixoloq

10-15

116

2.

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı rəhbəri

11-14

118

3.

Fiziki tərbiyə rəhbəri (təlimatçı)

10-13

119

4.

Konsertmeyster

8-14

119

5.

Dərnək rəhbəri

8-14

120

6.

Kitabxanaçı

7-12

121

7.

Laborant

4-5

122

 


TARİF-İXTİSAS XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 

I.                   TƏHSİL İNSTİTUTU

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Elmi-tədqiqat profilinə uyğun olaraq müasir layihələr hazırlanması və həyata keçirilməsi məqsədilə institutun fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir. Təhsil sistemində vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edir və kollektivin işini istiqamətləndirir. Elmi-metodik və hüquqi sənədlərin işlənib hazırlanmasını və nəşrini təşkil edir, institutun iclaslarında sədrlik edir və institutun rəhbər işçiləri tərəfindən hazırlanmış hesabatlarını dinləyir. Bölmələrin fəaliyyətini istiqamətləndirir, elmi və elmi-təşkilati fəaliyyətin, başa çatmış tədqiqatların tətbiqinin nəticələri ilə bağlı hesabatları, o cümlədən struktur bölmələr üzrə tematik qrupların və ayrı-ayrı əməkdaşların tədqiqat işlərinin tətbiqinə, aparılan tədqiqat işlərinin keyfiyyətinə, həmçinin son nəticələrinə dair təqdim olunan dövri hesabatları dinləyir və qəbul olunmuş qərarları təsdiq edir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Kadrların (təsisçinin nomenklaturasında olanlardan başqa) seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir, müvafiq əmrlər, göstərişlər verir. Müasir idarəetmə sistemindən, elmi nailiyyətlərdən və informasiya texnologiyalarından istifadə edir. İnstitutun əmlak və avadanlıqlarından məqsədyönlü istifadə olunmasına sərəncam verir, saxlanılmasına nəzarət edir, ayrı-ayrı müəssisələrlə müqavilələr bağlayır, maliyyə və digər hesablar açır, əmrlər verir, işçiləri işə qəbul edir və işdən azad edir. İnstitutun işçilərinin İxtisasının artırılmasına və təkmilləşməsi məsələlərinə diqqət yetirir və buna dair hökumət və dövlət orqanlarının qərarlarını yerinə yetirir, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir.

İnstitutun işçilərinin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına hərtərəfli kömək göstərir, işini istiqamətləndirir. İnstitutun maddi-texniki bazasının genişləndirilməsini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul olunmuş aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

19-cu dərəcə: 10 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. İnstitutun direktoru tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. İnstitut tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə bağlı təkliflər hazırlayır və institutun direktoruna təqdim edir. Təhsil siyasəti üzrə müxtəlif məsələlərə dair qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir.

İnstitutun işçilərinin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına kömək göstərir, onların işini istiqamətləndirir. İnstitutun struktur bölmələrinin fəaliyyətini təhlil edir, qiymətləndirir, görülmüş işlər barədə İnstitutun direktoruna hesabatlar verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil 8 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 20% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

MƏRKƏZİN DİREKTORU

 

Əmək funksiyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi koordinasiya məsələləri üzrə sənədlərinə, elmi-tədqiqat, layihə-konstruktor və layihə-axtarış qaydalarına və elm və elmi xidmət üzrə fəaliyyət göstərən müəssisənin profilinə uyğun olaraq elm sahəsində yeni nəticələr əldə edilməsi, mütərəqqi layihələr, texnologiyalar yaradılması və həyata keçirilməsi məqsədi ilə müəssisənin elmi, elmi-texniki və istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Yeni texnologiyalar əsasında müəssisələrin layihələşdirilməsini, mütərəqqi texnoloji proseslərin və avadanlığın hazırlanıb tətbiq olunmasını təmin edir və elmi-tədqiqat işləri aparılarkən əməyin təşkili üzrə tələblərə və normativlərə riayət edir. Elmi müəssisənin elmi, elmi-texniki və istehsal fəaliyyətinin istiqamətlərini müəyyənləşdirir, işlərin perspektiv və illik proqnozlarını təsdiq edir. Elmi müəssisə və təşkilatlarla birgə elmi-tədqiqat və texniki işləmələrin nəticələrinin istehsalatda sınaqdan keçirilməsi və kompleks problemlər üzrə işlərin yerinə yetirilməsi üçün elmi əlaqələr yaradır. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Elmi-texniki əməkdaşlıq məsələləri üzrə xarici elmi müəssisə və təşkilatlarla, eləcə də alimlərlə müəyyən olunmuş qaydada əlaqələrin yaradılmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri, elmi müəssisənin fəaliyyət profilini, ixtisaslaşma sahələrini; tədqiqat işlərinin layihə quruluşunu və eksperimental sınaqların aparılmasının elmi metodlarını, əlaqədar problemlər üzrə digər elmi müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən elmi tədqiqat və quraşdırma işlərinin nəticələrini; elmi tədqiqatların proqnozlaşdırılmasını, proqramların tərtibi və maliyyələşdirmə metodlarını, təsərrüfat müqavilələrinin bağlanması və yerinə yetirilməsi qaydalarını, əməyin, istehsalın və idarəetmənin iqtisadiyyatını və təşkilini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

18-ci dərəcə: 10 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; elmi dərəcəsi olmaqla 7 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; elmi dərəcəsi və elmi adı olmaqla 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

KATİBLİYİN RƏHBƏRİ

 

Əmək funksiyası. Vahid təhsil siyasətinə əsasən İnstitutun struktur qurumlarının (mərkəz, şöbə) fəaliyyətini əlaqələndirir, fəaliyyət planlarının hazırlanmasını, həyata keçirilməsini, icranın monitorinqinin aparılmasını və hesabatların hazırlanmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

17-ci dərəcə: 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

ŞÖBƏ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Şöbənin işinə rəhbərlik edir və işini istiqamətləndirir. Şöbənin əsasnaməsinə uyğun olaraq əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü aparır, şöbənin cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanmasını və təsdiqini təmin edir və institutun iş planına dair təkliflər verir.

Şöbənin fəaliyyət istiqamətinə aid olan müvafiq elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Təhsil müəssisələri üçün hüquqi aktların hazırlanmasında fəal iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir və elmi-metodiki xarakterli çıxışlar edir. Öz sahəsində pedaqoji rəyi öyrənmək məqsədilə sosioloji axtarışlar edir və müvafiq təkliflər verir.

Şöbənin hazırladığı sənədlərin elmliyi, aktuallığı, keyfiyyəti, həmçinin əməkdaşların əmək və icra intizamının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

16-cı dərəcə: 5 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı, təşkilatçılıq bacarığı və rəhbər vəzifələrdə təcrübəsi olan;

17-ci dərəcə: 10 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı, təşkilatçılıq bacarığı və rəhbər vəzifələrdə təcrübəsi olan.

 

BAŞ MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris-metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Tədris müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, idarə və təşkilatlarında və digər müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərlə birbaşa əlaqə saxlayır və onları tədris vasitələrinin işlənib hazırlanmasına cəlb edir. Tədris vasitələrinin müzakirəsini, rəy verilməsini və çapa hazırlanmasını təşkil edir və qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənir. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini müntəzəm öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

16-cı dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı və əmək fəaliyyətində mütərəqqi ideyalardan, təlimin müasir forma və metodlarından istifadə etməyi bacaran.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

BÖYÜK ELMİ MƏSLƏHƏTÇİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbərlik tərəfindən təsdiq olunmuş fərdi plana uyğun olaraq elmi fəaliyyəti yerinə yetirir. Elmi-pedaqoji tədqiqatların təşkilinə kömək edir. Elmi Şurasının fəaliyyətində iştirak edir. Struktur bölmələrin (sahə üzrə) elmi fəaliyyəti ilə bağlı təkliflər hazırlayır, şöbə və digər struktur bölmələrdə qaldırılan məsələləri öyrənir, məsləhətlər verir. Elmi Şurada müzakirə edilən məsələlərə münasibət bildirir, təkliflər irəli sürür. Rəhbərin göstərişi ilə aparılan monitorinqlərin nəticələrini ümumiləşdirir, məsləhət xarakterli məlumat hazırlayır. Ayda bir dəfədən az olmayaraq təhsilin pillələri üzrə müasir problemlər və innovasiyalarla bağlı məruzə və mühazirələr oxuyur, təqdimatlar verir. Rəhbərliyin tapşırığına əsasən müzakirə olunacaq elmi-tədqiqat işlərinə, dissertasiyalara və elmi hesabatlara rəy verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; başqa elmi təşkilat və müəssisələrlə birgə elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilərkən müqavilənin tərtibi məsələlərini, elmi və elmi-pedaqoji kadrların əməyinin təşkili və elmi-tədqiqat işlərinin idarə edilməsi metodlarını; təşkilatçılıq və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

17-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olmaqla 10 ildən çox ixtisası üzrə əmək stajı.

 

APARICI MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris-metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Tədris müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, idarələrində, təşkilatlarında və digər müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərlə əlaqə saxlayır, onları tədris vasitələrinin işlənib hazırlanmasına cəlb edir, hazırlanmış tədris vasitələrinin müzakirəsini, rəy verilməsini və çapa hazırlanmasını təşkil edir, hüquqi sənədlər hazırlayır, qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır, tədris müəssisələri işçilərinə və təhsilin digər sahələrində çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün elmi təcrübi eksperimentlərin keçirilməsi ilə bağlı köməklik göstərir. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini müntəzəm olaraq öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji stajı olan və əmək fəaliyyətində mütərəqqi ideyalardan, təlimin müasir forma və metodlarından istifadə etməyi bacaran.

 

MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır, tədris müəssisələri işçilərinə və təhsilin digər sahələrində çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün elmi təcrübi eksperimentlərin keçirilməsi ilə bağlı köməklik göstərir; ixtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı olan, əmək fəaliyyətində mütərəqqi ideyalardan, təlimin müasir forma və metodlarından istifadə etməyi bacaran.

 

DİREKTORUN KÖMƏKÇİSİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbərin işinin təmin edilməsi üçün xidmət üzrə texniki yardımı həyata keçirir. Bölmələrdən və ya icraçılardan rəhbərliyə lazım olan məlumatları alır və təqdim edir. Telefon danışıqlarını təşkil edir, telefonoqramları qəbul edir, göndərir və rəhbərlik olmadığı vaxtlarda alınan məlumatların qeydiyyatını aparır və bu məlumatların məzmununu direktora çatdırır. Rəhbərliyin apardığı iclas və müşavirələrin hazırlanması işini təşkil edir, iclas və ya müşavirənin keçiriləcəyi vaxtı, yeri və gündəliyi haqqında iştirakçıları xəbərdar edir, onların qeydiyyatını aparır, protokolu tərtib edir və onu rəsmiləşdirir. Kargüzarlıq işini aparır, rəhbərliyin adına gələn korrespondensiyanı qəbul edir, sistemləşdirir, rəhbərlik baxdıqdan sonra iş prosesində istifadə etmək və ya icrasını təmin etmək üçün onu bölmələrə və ya icraçılara göndərir. Əməkdaşların ərizələrini qəbul edir, qəbula gələnlərın qəbulunu təşkil edir, işçilərin təklif və xahişlərinə baxılmasını təmin edir. Sənədləri hazırlayır, onların mühafizəsini təmin edir və arxivə təhvil verir.

Bilməlidir: kargüzarlığa dair normativ hüquqi aktları; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; sənədlərin yığılmasını və arxivə təhvil verilməsini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və təşkilatçılıq, kargüzarlıq və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bacarığı olan.

 

BAŞ LABORANT

 

Əmək funksiyası. Laboratoriyaların cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmasına köməklik edir, tədris və elmi işlərinin təşkilində yaxından iştirak edir, tədris məşğələlərinin gedişi prosesində fənn müəlliminə kömək göstərir. Laboratoriyada keçiriləcək dərslərin qrafikini tənzimləyir.

Bilməlidir: işlədiyi şöbənin iş xüsusiyyətlərini, mühazirə, seminar və praktik məşğələlərə əvvəlcədən hazırlıq işlərini görməyi, dərs cədvəlini tərtib etməyi, dərs yükünü hesablamağı, tələbələrlə davranmağı, ünsiyyətdə olmağı və onlara lazımi elmi-metodiki göstərişlər, izahatlar verməyi; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali təhsil, 2 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

BÖYÜK OPERATOR

 

Əmək funksiyası. İşlədiyi şöbə və ya mərkəz üzrə sənədlərin elektron yığılmasında, yazılmasında köməklik edir. Müxtəlif layihələr və tədbirlər çərçivəsində şöbə və ya mərkəzin işçilərinə yardım edir. Şöbənin təşkilati tədbirlərində iştirak edir.

Bilməlidir: işlədiyi şöbənin iş xüsusiyyətlərini və müxtəlif məsələlər üzrə izahatlar verməyi; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 2 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 


II. TƏHSİL İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏKAR İNKİŞAFI İNSTİTUTU

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. İxtisasartırma ilə bağlı qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə xüsusi diqqət yetirir.

Tədris-metodiki işin aparılmasını, ixtisasartırmanın bütün növləri üzrə plan və proqramların yerinə yetirilməsini, mühazirəçilərin işinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirir. İnstitutun tədris-metodik kabinetlərinin fəaliyyətini müəllimlərin və təhsilin digər işçilərinin ixtisasının artırılmasında yüksək effektivliyinə nail olunmasına yönəldir. İşçilərin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına hərtərəfli köməklik göstərir, işlərini istiqamətləndirir və institutun maddi-texniki bazasının genişləndirilməsini təmin edir.

Əmlak və avadanlıqlardan istifadə olunmasına sərəncam verir, saxlanılmasına nəzarət edir, ayrı-ayrı müəssisələrlə müqavilələr bağlayır, maliyyə və digər hesablar açır, əmrlər verir, işə qəbul edir və işdən azad edir, kadrların düzgün seçilməsi və yerləşdirilməsini həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; təhsilin inkişafı üzrə strategiyaları, pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

18-ci dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, pedaqoji və rəhbər vəzifələrdə 10 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. İnstitut tərəfindən həyata keçirilən layihələrlə bağlı təkliflər hazırlayır və təkliflər verir. İxtisasartırma məsələlərinə dair qəbul edilmiş qərar və sərəncamları yerinə yetirir, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilib yayılması və ümumiləşdirilməsi sahəsində xarici ölkələrin təhsil sistemindəki nailiyyətlərin tətbiqinə diqqət yetirir.

Tədris-metodiki işin aparılmasını, ixtisasartırmanın bütün növləri üzrə plan və proqramların yerinə yetirilməsini, mühazirəçilərin işinin keyfiyyətinə nəzarətin aparılmasında iştirak edir. Tədris-metodiki kabinetlərin fəaliyyətini müəllimlərin və təhsilin digər işçilərinin ixtisasının artırılmasında yüksək effektivliyə nail olmağa yönəldir.

İşçilərin yaradıcı təşəbbüsünün inkişafına hərtərəfli köməklik göstərir və işini istiqamətləndirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, pedaqoji və rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

MƏRKƏZİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Mərkəzin işinə rəhbərlik edir və onun fəaliyyətini həyata keçirir. Mərkəzin işini istiqamətləndirir, əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü aparır, cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanmasını və təsdiqini təmin edir, iş planına dair təkliflər verir. Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri, yerli təhsili idarəetmə orqanları, ümumtəhsil məktəbləri və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsində əməkdaşları səfərbər edir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətində elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Təhsil müəssisələri üçün hüquqi sənədlərin hazırlanmasında fəal iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir və elmi-metodiki xarakterli çıxışlar edir. Öz sahəsində pedaqoji rəyi öyrənmək məqsədilə sosioloji axtarışlar edir və təkliflər verir.

Mərkəzin hazırladığı bütün sənədlərin elmiliyi, aktuallığı, keyfiyyəti, həmçinin əməkdaşların əmək və icra intizamının təmin edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

MƏRKƏZİN MÜDİR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Mərkəzin müdiri tərəfindən müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstərir. Struktur bölmələrin işini istiqamətləndirir, onların cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanmasına nəzarəti həyata keçirir. Mərkəzin iş planını hazırlayır, institutun iş planına dair təkliflər verir. Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri, yerli təhsili idarəetmə orqanları, ümumtəhsil məktəbləri və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsi üçün işçiləri səfərbər edir.

Mərkəzin fəaliyyət istiqamətində elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Hüquqi sənədlərin layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı müdirin vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

ŞÖBƏ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Şöbənin işinə rəhbərlik edir və onun fəaliyyətini həyata keçirir, işini istiqamətləndirir, əməkdaşlar arasında vəzifə bölgüsü aparır, cari, rüblük və illik iş planlarının hazırlanması və təsdiqini təmin edir. İnstitutun iş planına dair təkliflər verir. Ali təhsil və orta ixtisas təhsili müəssisələri, yerli təhsili idarəetmə orqanları, ümumtəhsil məktəbləri və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin işinə elmi-metodiki köməklik göstərilməsində əməkdaşları səfərbər edir.

Şöbənin fəaliyyət istiqamətinə uyğun elmi-metodiki xidmətin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir və bu işin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə təqdim edir. Təhsil müəssisələri üçün hüquqi sənədlərin hazırlanmasında fəal iştirak edir. Təlim-tərbiyənin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və pedaqoji kadrlara köməklik məqsədilə elmi-nəzəri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, müşavirələr keçirilməsini təşkil edir və elmi-metodiki xarakterli çıxışlar edir. Fəaliyyət sahəsinə aid pedaqoji rəyi öyrənmək məqsədilə sosioloji axtarışlar edir və təkliflər verir.

Şöbənin hazırladığı bütün sənədlərin elmiliyi, aktuallığı, keyfiyyəti, həmçinin əməkdaşların əmək və icra intizamının təmin edilməsini həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

 BAŞ HÜQUQŞÜNAS

 

Əmək funksiyası. Hüquqi aktların layihələrinin işlənib hazırlanmasında iştirak edir. Struktur bölmə və şöbələrə hüquqi yardım göstərir, məhkəmələrdə rəhbərliyi təmsil edir, nəticələri ümumiləşdirir və təhlil edir, müqavilələrin bağlanılması və yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi ilə bağlı aidiyyəti işləri tənzimləyir. Əmək müqavilələrinin bağlanılması işində əməkdaşlara hüquqi köməklik göstərir, kollektiv müqavilələrin şərtlərinin işlənib hazırlanmasında, eləcə də debitor və kreditor borclarına dair məsələlərə baxılmasında iştirak edir. İddialara cavab hazırlamaq üçün arayışların, hesabatların, izahat və başqa sənədlərin vaxtında verilməsinə nəzarət edir, hüquqi aktların layihələrinə dair rəy verir.

Texniki vasitələrdən istifadə etməklə sorğu-məlumat işini, eləcə də qüvvədə olan qanunvericilik aktları, onlara edilmiş əlavələr, dəyişikliklər və ya onların ləğv olunması haqqında qeydiyyat aparır. İnstitutun fəaliyyəti ilə bağlı hüquqi məsələlərin həllində iştirak edir. Qanunvericiliyin tətbiqinə dair məsləhətlər, habelə təşkilati-hüquqi və başqa hüquqi məsələlərə rəy verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə aid olan hüquqi aktları; mülki, əmək və inzibati qanunvericiliyi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali hüquq təhsili, 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

BAŞ MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir, təhsil müəssisələrində, elmi-tədqiqat institutlarında, idarələrində, təşkilatlarında və digər müəssisələrdə çalışan mütəxəssislərlə əlaqə saxlayır, onları tədris vasitələrinin işlənib hazırlanmasına cəlb edir. Hazırlanmış tədris vasitələrinin müzakirəsini, müsabiqəsini, rəy verilməsini və çapa hazırlanmasını təşkil edir. Tapşırığa uyğun olaraq sənədləri hazırlayır, qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənir və onu ümumiləşdirərək yayır. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə nəzarət edir. Tədris müəssisələri işçilərinə və təhsilin digər sahələrində çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına və elmi təcrübi eksperimentlərin keçirilməsinə köməklik göstərir. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini öyrənir, təhlil edir və fənnin tədrisi keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

MÜTƏXƏSSİS

 

Əmək funksiyası. Məşğul olduğu sahə üzrə tədris metodiki və hüquqi sənədlərin hazırlanması işini həyata keçirir. Təhsil müəssisələri işçilərinə təlimin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyələr verir və köməklik göstərir. Hazırladığı tədris metodiki və hüquqi sənədlərin keyfiyyətinə nəzarət edir. Təhsil müəssisələri işçilərinə və digər sahələrdə çalışan mütəxəssislərə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və elmi təcrübi eksperimentlərin həyata keçirilməsi işində köməklik göstərir. İxtisası üzrə fənnin tədrisi keyfiyyətini öyrənir, təhlil edir və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün təkliflər hazırlayır. Öz işi haqqında şöbə rəhbərinə hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu, təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; pedaqoji və psixoloji elmlər üzrə yerli və beynəlxalq elmi nailiyyətləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik tåõnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

 

DİREKTORUN KÖMƏKÇİSİ

 

Əmək funksiyası. Rəhbərin işinin təmin edilməsi və ona xidmət üzrə texniki yardımı həyata keçirir. Bölmələrdən və ya icraçılardan rəhbərliyə lazım olan məlumatları alır və rəhbərliyin tapşırığı ilə işçiləri dəvət edir. Rəhbərliyin telefon danışıqlarını təşkil edir, telefonoqramları qəbul edir, göndərir və rəhbərlik olmadığı vaxtlarda alınan məlumatların qeydiyyatını aparır və bu məlumatların məzmununu rəhbərə çatdırır. Rəhbərliyin apardığı iclas və müşavirələrin hazırlanması işini təşkil edir, sənədlərin yığılmasını, iclas və ya müşavirənin keçiriləcəyi vaxtı, yeri və gündəliyi haqqında iştirakçıları xəbərdar edir, onların qeydiyyatını aparır, protokolu tərtib edir və onu rəsmiləşdirir. Kargüzarlıq işini aparır, rəhbərliyin adına gələn korrespondensiyanı qəbul edir, sistemləşdirir və rəhbərlik baxdıqdan sonra iş prosesində istifadə etmək, icrasını təmin etmək üçün onu bölmələrə və ya icraçılara göndərir. Əməkdaşların ərizələrini qəbul edir, qəbula gələnlərin qəbulunu təşkil edir, işçilərin təklif və xahişlərinə baxılmasını təmin edir. Sənədləri hazırlayır, onların mühafizəsini təmin edir və arxivə təhvil verir.

Bilməlidir: kargüzarlığa dair normativ hüquqi aktları; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; sənədlərin yığılmasını və arxivə təhvil verilməsini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və təşkilatçılıq, kargüzarlıq və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bacarığı olan.


 

III.             TƏHSİL SAHƏSİ ÜZRƏ MƏRKƏZİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANININ TABELİYİNDƏ OLAN MƏKTƏBDƏNKƏNAR TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Fəaliyyətin bütün istiqamətləri üzrə müəssisənin işini təşkil edir. Metodiki şura ilə birlikdə müəssisənin inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir, dövlət və ictimai orqanlarda onun mənafeyini müdafiə edir. Kadrların seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir. Əmək qanunvericiliyi və müəssisə daxili intizam qaydalarına uyğun olaraq işçilərin əmək funksiyalarını müəyyənləşdirir. Pedaqoji işçilərin ixtisasının artırılması sahəsində seminar, müşavirə, elmi-nəzəri konfransların keçirilməsini və təcrübə mübadiləsinin aparılmasını təşkil edir. Fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhsil müəssisələrində vəziyyəti təhlil edir, onların işinin yaxşılaşdırılması üçün əsaslandırılmış təkliflər verir. Təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun plan, proqram, metodik tövsiyə, vəsait və əyani vasitələrlə təmin olunmasına kömək edir. Uşaq və gənclərin yaradıcılığının inkişafına dair respublika, zona, şəhər, rayon tədbirləri, elmi-praktik konfranslar, seminarlar, yarışlar, müşavirələr, sərgilər, olimpiadalar və s. təşkil edir. Bankda hesab açır. Müəssisənin maddi-texniki bazasının uçotunu aparır, onun qorunmasını və artırılmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; təşkilatçılıq və idarəetmənin əsaslarını; maliyyə-təsərrüfat işlərini; idarəetmənin forma və metodlarını; yaş psixologiyasını; tədris plan və proqramlarının tərtibinə qoyulan tələbləri; əyani və texniki vasitələrdən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

15-ci dərəcə: ali pedaqoji və ya müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq təhsil sahəsində əmək stajı və ya pedaqoji stajı və idarəetmə təcrübəsi olan.

 

DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Təlim-tərbiyə və metodiki işlərin, innovativ layihələrin, təsərrüfat işlərinin həyata keçirilməsini təşkil edir. Fəaliyyət sahəsinə uyğun olaraq plan və proqramların yerinə yetirilməsi üzrə pedaqoji işçilərin metodiki fəaliyyətini istiqamətləndirir. Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər verir. Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və yayılması, pedaqoji heyət və valideynlərlə əlaqəli işin təşkili istiqamətində fəaliyyət göstərir. Müəssisənin maddi bazasının uçotunu, qorunmasını və artırılmasını, sanitar-gigiyena rejimi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarına əməl olunmasına nəzarət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; maliyyə-təsərrüfat işlərini; idarəetmənin forma və metodlarını; yaş psixologiyasını; tədris plan və proqramlarının tərtibinə qoyulan tələbləri; əyani və texniki vasitələrdən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji və ya müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq təhsil sahəsində əmək stajı və ya pedaqoji stajı və idarəetmə təcrübəsi olan.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

ŞÖBƏ (BÖLMƏ, KABİNET VƏ LABORATORİYA) MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Struktur bölmənin fəaliyyətinə rəhbərlik edir, ona tabe olan işçilərin iş keyfiyyətinə nəzarət edir. Tədris planı və proqramların yerinə yetirilməsini təmin edir, struktur bölmənin işinin nəticələrini ümumiləşdirir, təhlil edir və onun yaxşılaşdırılması üçün təkliflər verir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üzrə metodiki işə və proqram-metodiki materialların hazırlanmasına rəhbərlik edir. Metodiki işin səmərəliliyini artırmaq üçün metodistlərin işini əlaqələndirir və istiqamətləndirir. Müəssisənin maddi-texniki bazasının inkişafını və möhkəmləndirilməsini, avadanlıqların işlək vəziyyətdə saxlanılmasını, sanitariya-gigiyena tələblərinin gözlənilməsini, əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl edilməsini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; təşkilatçılıq və idarəetmənin əsaslarını; tədris planı və proqramlarının məzmununu; fəaliyyətin planlaşdırılmasını; kütləvi tədbirlərin təşkili və keçirilməsinə rəhbərliyi; əyani və texniki vasitələrdən, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji və ya müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil.

13-cü dərəcə: 3 ildən az olmayaraq əmək stajı;

14-cü dərəcə: 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

METODİST

 

Əmək funksiyası. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə işlərin vəziyyətini öyrənir, təhlil edir, onun səmərəliliyinin yüksəldilməsinə dair təkliflər verir, bu istiqamətdə pedaqoji heyət və təhsil müəssisələrinə kömək göstərir. Müəssisənin fəaliyyət sahəsi üzrə metodik tövsiyə, vəsait, tədris plan və proqramları, tədris-metodiki sənədlərini hazırlayır və təsdiq edilməsini təşkil edir. Müəssisələrin pedaqoji heyətinin iş təcrübəsini öyrənir, ümumiləşdirir və yayılmasını təmin edir. Metodik bölmələr üzrə seminar-müşavirə, təcrübə mübadiləsi, açıq dərslər və müzakirələr keçirir, sərgilər, baxış-müsabiqələr, olimpiada və toplanışlar təşkil edir. İstedadlı məktəblilərin fərdi sərgilərini, çıxışlarını təşkil edir, onları mətbuat vasitəsilə təbliğ edir. Dərnək, klub, studiya və s. birliklərə uşaqların cəlb olunmasını təşkil edir, onların yaradıcılığının, fərdi qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, maraq və meyllərinin düzgün istiqamətləndirilməsi, asudə vaxtlarının səmərəli və maraqlı təşkili üçün şərait yaradır. Şagirdlərin dərsdən sonrakı fəaliyyətinin təşkili üzrə məktəblilərlə, valideynlərlə, uşaq yaradıcılıq müəssisələrinin işçiləri ilə məsləhət xarakterli işlər aparır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu; metodik tövsiyə, vəsait, tədris planı və proqramlarının işlənib hazırlanmasını; metod birləşmələrin təşkili prinsipləri və metodiki işin məzmununu; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji və ya sahə üzrə ali təhsil.

11-ci dərəcə: 5 ilədək əmək stajı;

12-ci dərəcə: 5 ildən az olmayaraq əmək stajı;

13-cü dərəcə: 12-ci dərəcəli metodist vəzifəsində 2 il əmək stajı;

14-cü dərəcə: 13-cü dərəcəli metodist vəzifəsində 2 il əmək stajı.

 


IV. ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

 

RƏHBƏRLƏR

 

REKTOR

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsinin adından fəaliyyət göstərir. Bütün orqanlarda, yuxarı təşkilatlarda, idarələrdə, müəssisələrdə və s. onu təmsil edir, müqavilələr bağlayır; etibarnamələr verir, bankda hesab açır. Ali təhsil müəssisələrinin İşçilərin fəaliyyəti ilə, doktorantların və tələbələrin tədris məsələləri ilə bağlı olan əmrlər, sərəncamlar və göstərişlər verir. Prorektorların konkret vəzifələrini müəyyən edir və iş bölgücü əsasında səlahiyyətlərinin bəzilərinin icrasını onlara vermək üçün əmrlər verir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet şəhərciklərinin (kampusların) və müvafiq texnoparkların yaradılması üçün tədbirlər görür. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq ali təhsil müəssisəsinin fəhlə və qulluqçularını işə götürür və işdən azad edir, kadrların seçilməsini və yerləşdirilməsini həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirilməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tibbi gigiyena normalarını; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, ali təhsil müəssisəsində iş təcrübəsi.

17-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

18-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

19-cu dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏSİ FİLİALININ DİREKTORU

 

Əmək funksiyası. Tədris, tədris-metodiki və elmi işlərə rəhbərlik edir; fakültə və kafedraların işinə istiqamət verir. Filialın tərkib hissəsi olduğu ali təhsil müəssisəsinin keçirdiyi tədbirlərdə (konfrans, müşavirə və iclaslarda) iştirak edir və filial üçün elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasını və onların ixtisasının artırılmasını nəzarətdə saxlayır. Tələbə elmi cəmiyyətinin, tədris və elmi tədqiqat laboratoriyalarının normal işinə şərait yaradır, filialda öyrədilən ixtisaslar üzrə tədris planlarının hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet şəhərciklərinin (kampusların) və müvafiq texnoparkların yaradılması üçün tədbirlər görür. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Kadrların seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir. Tabe olduğu ali təhsil müəssisəsinin qarşısında hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasınin təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tibbi gigiyena normalarını; tədris planlarını; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi;

17-ci dərəcə: professor elmi adı və ya elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

 TƏDRİS MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Müəssisələrin, fakültə və kafedraların tədris, tədris-metodiki və tərbiyəvi işlərin təşkilinə, tədris-köməkçi qurumların (tədris emalatxanaları, tədris təsərrüfatları və s.) işinə rəhbərlik edir. Təhsil sahəsində həyata keçirilən beynəlxalq proqramlara tələbələrin fəal cəlb olunması, distant təhsilin ali təhsil müəssisələrində geniş tətbiq olunmasını təmin edir. Təhsildə keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlər tətbiq edir, adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin, həmçinin təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatları, eləcə də innovativ fəaliyyəti təşviqləndirən qrant maliyyələşdirməsinin tətbiqini genişləndirir. Ali təhsil müəssisələri üçün universitet şəhərciklərinin (kampusların) və müvafiq texnoparkların yaradılması üçün tədbirlər görür. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Tələbələrin tədrisinə və istehsalat təcrübələrinin keçirilməsinə nəzarət edir, tədris-metodiki konfransların təşkilinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, ixtisaslar üzrə dövlət standartları, tədris planları və proqramlarının tərtibi və tətbiqini; tibbi-gigiyena normalarını; ali təhsil sahəsindəki son nailiyyətləri; təhsilin iqtisadiyyatı və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; tədris prosesinin təşkili və idarə olunması məsələlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

17-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

18-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

ELM VƏ İNNOVASİYA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Elmi-metodiki və elmi işlərə rəhbərlik edir. Kafedraların elmi-metodiki və elmi-tədqiqi işlərini, elmi konfransları təşkil edir. Doktorantların (tədqiqatçıların) hazırlanmasına və elmi-pedaqoji kadrların ixtisasının artırılmasına nəzarət edir. Beynəlxalq elmi əlaqələri genişləndirir, elmin informasiya təminatını gücləndirir. Elmi nailiyyətlərin tətbiqi üzrə tədbirlər görür. Tələbə elmi cəmiyyətlərinə, elmi tədqiqat bölməsinə, elmi tədqiqat laboratoriyalarına rəhbərlik edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; xarici ölkələrin elm sahəsindəki nailiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı, müvafiq profilli təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və dosent elmi adı;

17-ci dərəcə: elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

SOSİAL MƏSƏLƏLƏR VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsində sosial məsələlərin həllinə rəhbərlik edir. Fakültə və kafedralarda, digər struktur bölmələrdə sosial işləri əlaqələndirir, ona nəzarət və rəhbərliyi həyata keçirir. Tələbələrin tədris prosesində və dərsdən kənar vaxtlarda tərbiyəsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərə və tələbə, magistrant və doktorantların ali təhsil müəssisəsinin yataqxanalarında yerləşdirilməsinə nəzarət edir və istiqamət verir. Sosial məsələlərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edir. Ali təhsil müəssisəsinin sosial yönümlü tədbirlərini digər ali təhsil müəssisələrində aparılan sosial yönümlü işlərlə əlaqələndirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının qərarlarını, əmr və sərəncamlarını; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; müəllim-tələbə münasibətlərinin əsaslarını; tərbiyə sahəsində yenilikləri; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və təhsil müəssisələrində tədris, təlim-tərbiyə prosesində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi;

17-ci dərəcə: elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ PROREKTOR

 

Əmək funksiyası. Xarici ölkələrin təhsil və elm müəssisələri, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa əlaqələrin yaradılmasını, beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə ali təhsil müəssisəsinin nümayəndələrinin iştirakını əlaqələndirir və təmin edir. Azərbaycan Respublikası Təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı vasitəsilə beynəlxalq proqram və layihələrdə ali təhsil müəssisəsinin iştirakını təmin etmək üçün tədbirləri həyata keçirir. Xarici ölkələrdən olan tələbələrin tədris-tərbiyə və metodiki işlərinə rəhbərlik edir. Ali təhsillə bağlı beynəlxalq təcrübəni, tədris-tərbiyə işlərinin məzmun və xüsusiyyətlərini öyrənir, tətbiqi ilə bağlı tədbirlər görür.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının qərarlarını, əmr və sərəncamlarını; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; ali təhsilin inkişafı sahəsində beynəlxalq təcrübəni; xarici ölkələrdən olan tələbələrin milli xüsusiyyətlərini; xarici dillərdən birini, tədris planları və proqramlarının hazırlanması işini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı, təhsil müəssisələrində pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, idarəetmə təcrübəsi.

15-ci dərəcə: xarici tələbələrin sayı 300 nəfərə qədər olduqda;

16-cı dərəcə: xarici tələbələrin sayı 300 və daha çox olduqda.

 

MALİYYƏ-TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR[4]

 

Əmək funksiyası: Ali təhsil müəssisəsinin maliyyə, iqtisadi, təsərrüfat, mədəni-məət işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir. Müəssisənin auditoriyalarında kabinet və laboratoriyalarında, tədris-idman bazalarında, yataqxana və yeməkxanalarda sanitar-gigiyena vəziyyətinə vəəssisədaxili intizam qaydalarının yerinə yetirilməsinə nəzarəti təmin edir. Təmir-tikinti və digər maddi-texniki təchizat işlərinə nəzarət edir. Müxtəlif mal, iş və xidmətlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun satın alınmasını təşkil edir. Tələbələrin və professor-müəllim heyətinin maddi-məət şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər görür. Rəhbərliyin tapşırığı ilə maliyyə-təsərrüfat işləri üzrə digər məsələləri həll edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aidiyyəti fərman və sərəncamlarını; maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı mühasibat uçotunun təşkilini, maliyyə hesabatlarının, vergi və digər hesabatların əsaslarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ali təhsil müəssisələrində maliyyə və iqtisadi məsələlərə, təhsil müəssisələrinin tikintisi, təmiri və digər maddi-texniki təchizatına dair qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərarlarını, əmr və sərəncamlarını; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin əsaslarını; texnika və texnologiya sahəsindəki yenilikləri, əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.[5]

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: iqtisadiyyat ixtisas qrupu üzrə ali təhsil, maliyyə və təsərrüfat sahəsində 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

15-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

16-cı dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

FİLİAL DİREKTORUNUN MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Tədris-tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir. Elmi Şuranın katibi kimi ictimai iş aparır. Təhsil proqramları və tədris planlarına uyğun olaraq tədris proqramlarının tətbiqinə rəhbərlik edir. Tədris prosesinə, tələbələrin tədris və istehsalat təcrübəsinə nəzarət edir. Dekanlarla birgə dərs cədvəlini hazırlayıb rəhbərin təsdiqinə verir. Tədris məşğələlərində, semestr imtahanlarında iştirak edir, müəllimlərə elmi-metodiki köməklik göstərir, onların fərdi planlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Kafedralarda elmi-tədqiqat işlərinin vaxtında müzakirə olunmasına və təhvil verilməsinə nəzarət edir. [6]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, fakültə və kafedraların fəaliyyət istiqamətlərini; metodiki tövsiyələrdən istifadə etməyi; tədris planlarının və proqramlarının tərtibi və iş planlarının hazırlanmasını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və elmi adı, tədris, təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji iş təcrübəsi.        

Aylıq vəzifə maaşı ali təhsil müəssisəsi filialının direktorunun vəzifə maaşından 10-20% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

FAKÜLTƏ DEKANI

 

Əmək funksiyası. Tədris, tərbiyə və elmi işlərə, təhsil proqramlarının və tədris planlarının yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və fakültə Elmi Şurasına sədrlik edir. Tədris prosesinin və imtahanların düzgün təşkilinə və gedişinə nəzarət edir. Fakültə Elmi Şurasında vəzifələrin tutulması üçün seçkilərin (dosent, baş müəllim, müəllim, assistent və s.) keçirilməsinə rəhbərlik edir. Metodiki işin aparılmasına, elmi konfrans və seminarların təşkilinə nəzarət edir. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərinə və Elmi Şurasına təkliflərlə müraciət edir. İstehsalatla əlaqələri və beynəlxalq əməkdaşlığı təşkil etmək məqsədilə təkliflər verir və bu işləri təmin edir. Elmi-pedaqoji, eləcə də tədris-yardımçı heyətinin seçilib yerləşdirilməsinə nəzarət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, metodiki tövsiyələri; tədris plan və proqramlarının tərtibini; tədris-tərbiyə sahəsində xarici ölkələrdə qazanılmış son nailiyyətləri; tələbələrə təqaüdün müəyyənləşdirilməsini; tələbələrin tərbiyəsi və istirahəti üçün tədbirlərin təşkili işini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: fakültədə kadr hazırlığı aparılan ixtisaslara uyğun peşə-ixtisas hazırlığı, elmi dərəcəsi və elmi adı, ən azı 5 il elmi-pedaqoji təcrübəsi.[7]

Kafedrada tutduğu vəzifənin aylıq vəzifə maaşının 10% məbləğində əlavə ödənilir.

 

FAKÜLTƏ DEKANININ MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Tədris-tərbiyə və elmi işlərin gedişinə rəhbərlik edir. Tədris prosesinə, tələbələrin tədris-istehsalat təcrübəsinə, tədrisin keyfiyyətinə nəzarət edir, müəllimlərin tədris məşğələlərində iştirak edir, onlara metodiki köməklik göstərir, semestr imtahanlarının keçirilməsində iştirak edir. Kafedralarda elmi-tədqiqat işlərinin müzakirə olunmasına və təhvil verilməsinə nəzarət edir. Dekanlıqda, kafedralarda tədris prosesi ilə bağlı işlərin təşkilini təmin edir. Tələbələrin tədris, tərbiyə və elmi fəaliyyətini istiqamətləndirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tədris plan və proqramlarının tərtibini; tədris-tərbiyə sahəsində xarici ölkələrdə qazanılmış son nailiyyətləri; tələbələrin tərbiyəsi və istirahəti üçün tədbirlərin təşkili işini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: fakültənin profilinə uyğun baza təhsili, ən azı 3 il elmi-pedaqoji təcrübəsi.[8]

Dekan vəzifəsinə görə verilən haqdan 10% aşağı haqq ödənilir.

 

KAFEDRA MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Təhsilalma formaları üzrə mühazirələrin, laborator, praktik seminar məşğələlərinin və s. təşkili və keçirilməsi üzrə kafedra üzvlərinə rəhbərlik edir. Yekun dövlət attestasiyasına, istehsalat təcrübəsinə, kurs və buraxılış işləri layihələrinə, tələbələrin sərbəst işlərinə, imtahanların keçirilməsinə, tələbələr arasında tərbiyəvi işlərin təşkilinə rəhbərlik edir; professor-müəllim heyətinin dərs yükünün bölgüsünü aparır, onun müzakirəsi və təsdiqini təşkil edir. Professor-müəllim heyətinin fərdi və təqvim planlarını təsdiq edir. Təsdiq olunan fənlər üzrə tədris proqramlarının işlənib hazırlanmasına rəhbərlik edir və onları təsdiq etdirir. Bu proqramlara uyğun dərsliklərin, tədris metodiki və tədris vəsaitlərinin hazırlanmasını təmin edir. Təsdiq olunmuş plana uyğun olaraq professor-müəllim heyətinin və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri aparmasına şərait yaradır, bitmiş elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsini keçirir və onların nəticələrinin istehsalata tətbiqinə nəzarət edir. Professor-müəllim heyəti seçkiləri ilə bağlı kafedrada müzakirə təşkil edir. Digər ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin göndərişi ilə daxil olmuş tədqiqatçıların, eləcə də kafedra əməkdaşlarının müdafiəyə təqdim etdiyi dissertasiyaların müzakirəsini təşkil edir. Kafedra üzvlərinin ixtisasartırmaya (yaxud stajkeçməyə) göndərilməsi üçün təkliflər verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; sosial-iqtisadi inkişaf tələblərinə uyğun bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə olan tələbləri; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); aparılan elmi tədqiqatların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını, elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinin tədris prosesində və istehsalatda tətbiqinin təşkil olunmasını; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; tədris olunan hər bir fənn üzrə proqramların, laborant-texniki heyətinin və professor-müəllim heyətinin görəcəyi auditoriyadan kənar işlərin məzmununu; müəllim və tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik məsələlərini; təhsil müəssisələrinin qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılmasını; tədris prosesində təlimin texniki vasitələrindən istifadəni; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: kafedranın profilinə uyğun peşə-ixtisas hazırlığı, elmi dərəcəsi və elmi adı, ən azı 5 il elmi-pedaqoji təcrübəsi.[9]

Kafedrada tutduğu vəzifə üzrə vəzifə maaşının 10%-i məbləğində əlavə haqq ödənilir.

 

PROFESSOR

 

Əmək funksiyası. Tədris planlarına və proqramlarına uyğun olaraq ixtisaslar üzrə mühazirələr aparır, praktik, laborator və seminar məşğələlərinə rəhbərlik edir, dosent, baş müəllim, müəllim və assistentlərin, habelə tabeliyində olan laborant və texniki heyətin fəaliyyətinə istiqamət verir. İstehsalat təcrübəsinə rəhbərlik edir, tələbələrin kurs və buraxılış işi layihələrinə, sərbəst işlərinə rəhbərlik edir. Aralıq və buraxılış imtahanlarını qəbul edir, fərdi plana uyğun olaraq elmi-tədqiqat işini yerinə yetirir, digər müəllimlərin elmi işlərinə, dissertasiyalara rəy verir. Doktorant və dissertantların, tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edir, tələbələrlə tərbiyə işlərinin təşkili ilə əlaqədar tədbirlər görür. Dərslik, dərs vəsaitləri, metodik tövsiyələr yazır, proqramlar tərtib edir. Tədqiq etdiyi problemlərlə bağlı respublika və xarici ölkələrdə keçirilən simpoziumlarda, konfranslarda, müşavirələrdə və digər elmi məclislərdə məruzə və məlumatlarla çıxışlar edir, elmi məqalələr yazır və dərc etdirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; metodik tövsiyələri, tədris planlarının və proqramlarının tərtibini, müəllimlərin, laborant-texniki heyətin vəzifələrini, dərslik, dərs vəsaitlərinin işlənib hazırlanmasını, elmi tədbirlərin (simpozium, konfrans, müşavirə və s.) təşkilini və ona rəhbərliyi, elmi təşkilatlar, mərkəzlər və alimlərlə əlaqələrin yaradılmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: elmi dərəcəsi və ya elmi adı.

16-cı dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və ya elmi adı;

17-ci dərəcə: elmlər doktoru elmi dərəcəsi;

18-ci dərəcə: elmi rütbə.

 

DOSENT

 

Əmək funksiyası. Tədris planlarına uyğun olaraq mühazirələr, seminar, laborator və praktik məşğələlər aparır, istehsalat təcrübəsinə rəhbərlik edir. Kurs və buraxılış işləri layihələrinə rəhbərlik edir, tələbələrdən aralıq və buraxılış imtahanları qəbul edir. Kafedranın təsdiq olunmuş elmi-tədqiqat planlarına uyğun olaraq elmi iş aparır; elmi-tədqiqat işlərinə və dissertasiyalara rəy verir. Tələbələrin elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edir. Tələbələrlə tərbiyə işləri ilə bağlı tədbirlər görür. Dərslik, dərs vəsaitləri, metodik tövsiyələr yazır, proqramlar tərtib edir, elmi məqalələr yazır və dərc etdirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; tələbələrlə davranış qaydalarını; onlarla işin psixoloji xüsusiyyətlərini; elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını, eksperimental tədqiqatların aparılmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

14-cü dərəcə: elmi dərəcəsi olmadıqda;

15-ci dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi;

16-cı dərəcə: elmlər doktoru elmi dərəcəsi.

 

BAŞ MÜƏLLİM

 

Əmək funksiyası. Tədris planlarına və fərdi plana uyğun olaraq mühazirə, seminar, laborator və praktik məşğələlər aparır; istehsalat təcrübəsinə, kurs və diplom işi layihələrinə rəhbərlik edir, tələbələrdən aralıq və buraxılış imtahanlarını qəbul edir. Elmi-tədqiqat işi aparır; elmi-tədqiqat işlərinə və dissertasiyalara rəy verir. Tələbə elmi-tədqiqat işlərinə rəhbərlik edir, tələbələrin tərbiyəsi ilə bağlı tədbirlər görür.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; tələbələrlə davranış qaydalarını; tələbələrlə işin psixoloji xüsusiyyətlərini; elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasını, eksperimental tədqiqatların aparılmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: təhsil ixtisasları qrupu üzrə magistratura və ya ona bərabər tutulan ali təhsil.

13-cü dərəcə: elmi dərəcəsi olmadıqda;

14-cü dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi.

 

TƏDRİS ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsinin fakültə və kafedralarında tədris işlərini təşkil edir. Tədris yüklərinə dair tapşırıqları fakültələrə çatdırır, onların əsasında işçi tədris planlarının hazırlanmasına nəzarət edir. Kafedralarda professor-müəllim, eləcə də tədris-yardımçı heyət ştatlarının müəyyənləşdirilməsi, tədrislə bağlı bütün statistik məlumatların hazırlanması və göndərilməsinə, tədris şöbəsinin (hissənin) işçilərinin fəaliyyətinə istiqamət verir və rəhbərlik edir. Tələbələrin tədris planına uyğun dərslərinin keçirilməsini təşkil edir. Tələbələrin biliyinin cari və aralıq qiymətləndirilməsinə, akademik borcların ləğvinə, məsləhət saatlarının təşkilinə və keçirilməsinə, tələbələrin dərsə davamiyyətinə nəzarət edir, tədris-tərbiyə və elmlə bağlı bütün məsələlərin həllində iştirak edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; professor-müəllim heyəti arasında dərs yükünün bölünməsi şərtlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali pedaqoji təhsil, tədris, təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji iş təcrübəsi. 

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsinin fakültə və kafedralarında keyfiyyətin təminatı məsələlərinin təşkilinə rəhbərlik edir. Təhsil proqramlarının keyfiyyətinə, təhsilverənlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə və təhsilalanların bilik və bacarıqlarının səviyyəsinə nəzarəti həyata keçirir. Tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə nail olmaq üçün tələbələrlə görüşərək onlarla sorğuların keçirilməsini təşkil edir. Keyfiyyətin yüksəldilməsinə dair təkliflər verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali təhsil, tədris, təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji iş təcrübəsi.

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

QEYDİYYAT ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunmuş tələbələrin qeydiyyatının aparılmasına, şəxsi işlərinin qəbulu və saxlanılması prosesinə və tələbələrlə müqavilələrin bağlanmasına nəzarət edir. Ali təhsil müəssisəsində qəbulun keçirilməsinin hazırlanması və təhsil alan tələbələrlə bağlı sənədləşmə (qəbul edilmə, köçürülmə, xaric edilmə, bərpa edilmə, akademik məzuniyyətin verilməsi və s.) işlərinin aparılmasına rəhbərlik edir. Tədris prosesinin təşkili ilə bağlı məlumatların və sənədlərin (akademik arayışlar, transkriptlər) tələbələrə təqdim edilməsi prosesini təşkil edir. İxtisaslar üzrə tədris-metodiki sənədlərin (ixtisasın tədris qrafiki, illik işçi planları, tələbələrin fərdi tədris planları) tərtib edilməsinə və saxlanmasına nəzarət edir. Ali təhsil müəssisəsinə yeni qəbul olunmuş tələbələrin fərdi tədris planlarının hazırlanmasına, digər tələbələrə isə fərdi tədris planlarının doldurulmasına dair tövsiyələrin verilməsi və onların qəbulu prosesinə rəhbərlik edir. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunan nəzarət komissiyalarının işində iştirak edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali təhsil, tədris, təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji iş təcrübəsi.

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsində tələbələrin biliyinin cari, aralıq və yekun qiymətləndirilməsinin keçirilməsini təmin edir, akademik borcların ləğvini və qiymətləndirməni, imtahan sessiyası müddətində tələbələrin imtahan vərəqələrinin kodlaşdırılması və yoxlanmasını təşkil edir.

Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və tədrisin təşkilində mütərəqqi forma və metodların tətbiqi məqsədilə monitorinqlərin keçirilməsinə, sis­­tem­li təhlillər apararaq zəruri təkliflərin hazırlanmasına rəhbərlik edir.

Şöbənin qarşısına qoyulmuş vəzifələrin vaxtında, yüksək keyfiy­yətlə həyata keçirilməsi və icra intizamına əməl olun­ma­sına nəzarət edir. Şöbənin fakültələrlə, eləcə də digər şöbələrlə qarşılıqlı əla­qə­də fəaliyyət göstərməsini tənzim­lə­yir, bu istiqamətdə ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinə tək­liflər irəli sürür.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, müasir monitorinq və qiymətləndirmə modellərini; monitorinq və qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali təhsil, tədris, təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji iş təcrübəsi.

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

TƏCRÜBƏ VƏ MƏZUNLARLA İŞ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsini bitirmiş məzunlara təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanından təhsil haqqında dövlət sənədlərinin (diplomların) və onların əlavələrinin alınması, qeydiyyatı, saxlanması və uçotunun aparılması işlərinə rəhbərlik edir. Məzunların şəxsi işlərinin şöbədə saxlanılmasına nəzarət edir. Ali təhsil müəssisəsində əmək bazarının tələb və ehtiyaclarına uyğun kadr hazırlığının aparılmasına, məzunlara karyera imkanları haqqında məlumatların təqdim olunmasına, müəyyən tövsiyələrin verilməsi, onların işlə təmin olunması məsələlərinə nəzarət edir.

Ali təhsil müəssisəsində təcrübənin təşkili, aparılması və yekunlaşdırılmasına ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, nazirlik, komitə, idarə, müəssisə, təşkilat və digər dövlət qurumlarına tələbələrin pedaqoji və istehsalat təcrübəsini təşkil etmək üçün sifarişlər verir; hər il təcrübə bazaları ilə müqavilələr bağlayır, təcrübənin keçirilməsi qrafiklərini və proqramlarını təcrübə bazaları ilə razılaşdırır; təcrübə rəhbərlərini kafedra müdiri və dekanlıqla birlikdə müəyyən edir və onları təlimatlarla təmin edir; təcrübə ilə bağlı keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; təcrübə bazalarının iş xüsusiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali təhsil, tədris, təlim-tərbiyə prosesində pedaqoji iş təcrübəsi olan.        

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

HÜQUQ ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsində qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsini, müəssisənin və işçilərin qanuni hüquqi maraqlarının müdafiəsini təmin edir. Ali təhsil müəssisəsində hazırlanmış layihələrin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunu təmin edir, bu sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Müəssisədə əmək intizamını möhkəmləndirmək üçün tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak edir. Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən verilmiş əmrlərin və hüquqi aktların tətbiqi ilə bağlı icraçılara məsləhətlər verir. İctimai təşkilatlara köməklik göstərir. Hüquqi bilikləri təbliğ edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; mülki, inzibati və əmək qanunvericiliyini; tədris müəssisəsinin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatların tərtibi və uçotunun aparılmasını; müqavilələrin tərtibi və bağlanmasını; istehsalatın və idarəetmənin təşkilini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali hüquq təhsili, ixtisası üzrə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

KADRLAR ŞÖBƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Müəssisənin kadrlarla təmin olunması işinə rəhbərlik edir. Müəssisənin iqtisadi və sosial inkişaf planları əsasında kadrlara tələbatının müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması işində iştirak edir. Əməkhaqqının düzgün hesablanması, işdən azad olunma, bir işdən digərinə keçirilmə ilə əlaqədar müraciət edən təhsil işçilərini qəbul edir, kadrların yerləşdirilməsi və onlardan təyinatı üzrə düzgün istifadə olunması məsələlərinə nəzarət edir. Müəssisə rəhbəri ilə birlikdə gənc mütəxəssislərin işlə təmin olunması, staj keçməsi məsələləri ilə məşğul olur. Vəzifə və ixtisas dərəcələrini artırmaq üçün mütəxəssislərin işgüzarlıq keyfiyyətini öyrənir. Təhsil işçilərinin ixtisasının artırılması işinin təşkilində iştirak edir. İşçilərlə əmək münasibətlərinin əmək qanunvericiliyinə uyğun tənzimlənməsi üçün kadr sənədləşmələrini aparır. Həmkarlar təşkilatı ilə birlikdə müəssisə işçilərinə və onların ailələrinə pensiya təyin etmək üçün zəruri olan sənədlərin hazırlanmasını və sosial təminat orqanlarına verilməsini təmin edir. Şöbənin işlərinə metodiki rəhbərliyi həyata keçirir. Kadrlarla bağlı qərar, əmr və göstərişlərin bölmə rəhbərləri tərəfindən icra olunmasına nəzarət edir. Bütün kateqoriyalardan olan kadrlarla işlərin forma və metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görür. Kadrlarla işlərin vəziyyətini öyrənir və ümumiləşdirir, kadr axıcılığını, üzrsüz işburaxma hallarını və digər əmək intizamı pozuntularını təhlil edir, əmək qanunvericiliyinə uyğun intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi haqqında sənədləşməni aparır, aşkar olunmuş nöqsanların aradan qaldırılması haqqında təkliflər hazırlayır, fəhlə və qulluqçuların işə düzəldilməsi üzrə tədbirlər görür; tabel uçotunu, ezamiyyə qrafiklərinin tərtibi və yerinə yetirilməsini təşkil edir, şəxsi işlərin və əmək kitabçalarının mövcud tələblərə uyğun tərtibini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, təhsil müəssisəsinin şəxsi heyətinin uçotunun aparılmasını; müəssisənin işçilərinə və onların ailələrinə pensiya təminatının rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin tərtibini; tabel uçotunun təşkilini; peşəyönümü işini, iqtisadiyyatın əsaslarını, istehsalatın və idarəetmənin təşkilini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq idarəetmə işlərində əmək stajı olan.

11-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

TƏDRİS LABORATORİYASININ (EMALATXANASININ) MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Laborant-texniki heyətlə birlikdə laboratoriya cihaz və avadanlıqlarını tədris məşğələlərində istifadə etmək üçün hazırlayır. Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsində tələbələrə elmi-pedaqoji istiqamət verir.

Tədris-istehsalat emalatxanasının fəaliyyətinə rəhbərlik edir; emalatxananın tikinti materialları, alət və avadanlıqlarla təchiz olunmasını təmin edir; tədris-istehsalat emalatxanalarında dərslərin keçirilməsi üçün şərait yaradır.

Bilməlidir:    Laboratoriyada saxlanılan cihaz və avadanlıqların xüsusiyyətlərini, iş prinsipini; laboratoriyanın profilinə uyğun fənnin məzmununu; emalatxanadakı cihaz, dəzgah, alət və avadanlıqların xüsusiyyətlərini və işləmə prinsipini; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini, müəllimlərə metodiki tövsiyə verilməsini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil.

11-ci dərəcə: 3 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı;

12-ci dərəcə: elmi dərəcəsi və ya elmi adı olduqda.

 

TƏLƏBƏ ŞƏHƏRCİYİNİN DİREKTORU; POLİKLİNİKANIN DİREKTORU; TEXNOPARKIN DİREKTORU; QARAJIN DİREKTORU

və sair tabelikdə olan digər qurumların rəhbərləri

 

Əmək funksiyası. Qurumun fəaliyyətinə rəhbərlik edir, hesabatlar tərtib edir, avadanlıqların normal istismarına, fonda daxil olan bütün əşyaların hesabatının aparılmasına və qorunmasına nəzarət edir. İşçilərin fəaliyyətini təşkil edir, əməyin mühafizəsinə və sanitariya-gigiyena vəziyyətinə, təhlükəsizlik texnikasının yerinə yetirilməsinə, aparılan təmir və tikinti işlərinə nəzarət edir. Poliklinikanın rəhbəri tələbələrin sağlamlığının, tibbi müayinəsi ilə bağlı zəruri avadanlıqların əldə olunması, onların saxlanılması və qorunmasına nəzarət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Elm haqqında” və “Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 5 ildən az olmayaraq əmək stajı; ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 10 ildən az olmayaraq əmək stajı; ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı;

12-ci dərəcə: ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

REKTORUN MƏSLƏHƏTÇİSİ

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsinin elm və tədris işlərinin təşkil olunmasında iştirak edir, yuxarı orqanların və rəhbərliyin sərəncam, qərar, əmr və göstərişlərinin icrasına nəzarət edir. Struktur bölmələrdə qaldırılan məsələləri öyrənir, müvafiq məsləhətlər verir. Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurasında, habelə rəhbərliyin iştirakı ilə keçirilən müşavirələrdə irəli sürülən təklifləri təhlil edir, qəbul olunan qərarların icra vəziyyətini öyrənir, rəy və təkliflər hazırlayır. Rəhbərliyin göstərişi ilə aparılan yoxlamaların nəticələrini ümumiləşdirir və rəhbərə məsləhət xarakterli məlumatlar hazırlayır və qəbul günlərində ərizəçi və şikayətçilərə müvafiq məsləhətlər verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: elmi adı və elmi dərəcəsi, pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

MÜƏLLİM (ASSİSTENT)

 

Əmək funksiyası. Təhsilalma formaları üzrə seminar, laborator və praktik məşğələlər aparır. Kafedranın tədqiq etdiyi problem üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. Tələbələrin sərbəst işlərinə istiqamət verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; tələbələrlə davranış qaydalarını; onlarla işin psixoloji xüsusiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

12-ci dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 1 ildən az olmayaraq pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi.

 

TYUTOR

 

Əmək funksiyası. Tələbələrin akademik maraqlarını qoruyur və müdafiə edir. Tədris prosesinin təşkili ilə bağlı zəruri məlumatları və sənədləri tələbələrə təqdim edir. Tələbələrin fərdi tədris və iş planlarının tərtibi üçün onlara qrup halında və ya fərdi məsləhətlər verir. İl ərzində müntəzəm olaraq akademik məsləhətləşmələr təşkil edir.

Tələbələrin fərdi tədris planlarının qəbulunu təşkil edir və ixtisaslar (proqramlar) üzrə iş planlarının tərtib edilməsində iştirak edir. Tələbələrə fərdi tədris planında dəyişiklik aparmağa yardım göstərir. İstiqamətlər (ixtisaslar, proqramlar) üzrə təhsil almaq üçün lazım olan metodik materialların hazırlanmasına və mövcudluğuna, eləcə də tələbələrin fənlər üzrə attestasiyasının keçirilməsinə nəzarət edir. Ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən təşkil olunan nəzarət komissiyalarının işində iştirak edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını; tədris planlarının və proqramlarının tərtibini; tələbələrlə davranış qaydalarını; onlarla işin psixoloji xüsusiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, tədris, təlim-tərbiyə prosesində müəyyən pedaqoji iş təcrübəsi və səriştəsi olan.           

11-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000 nəfərdən az olduqda;

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 2000-dən 5000 nəfərə qədər olduqda;

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 5000 və daha çox olduqda.

 

REKTORUN KÖMƏKÇİSİ

 

Əmək funksiyası. Yuxarı təşkilatlardan ali təhsil müəssisəsinə daxil olan əmr və sərəncamları rəhbərliyə çatdırır. Rəhbərliyin tədbirlərinin təşkilinə kömək göstərir. Rəhbərə sənədləri toplayır və ona təqdim edir. Rəhbərin qəbul günlərində iştirak edir, müraciət və şikayətləri qeydə alır və onları icra etmək üçün aidiyyətı olan şəxslərə (kafedra müdirlərinə, dekanlara, dekan müavinlərinə, şöbələrə, bölmələrə və s.) çatdırır, nəticəsi barədə məlumat toplayır və rəhbərə təqdim edir. Struktur bölmələrin rəhbərləri ilə əlaqə saxlayır, rəhbərliyin tapşırıqlarını onlara çatdırır.

 Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, müraciət edən şəxslərin müraciətlərinə baxılması prosedurasını; hüquqi aktların, qaldırılan məsələlərin və müraciətlərin aidiyyəti üzrə yönəldilməsi işini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ali təhsil, təşkilatçılıq, kargüzarlıq və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində bacarığı olan, 1 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

LABORANT (BÖYÜK LABORANT DA DAXİL OLMAQLA)

 

Əmək funksiyası. Laboratoriyaların cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunmasına köməklik edir; kafedranın tədris və elmi işlərinin təşkilində iştirak edir; tədris məşğələlərinin gedişi prosesində fənn müəlliminə kömək göstərir. Laboratoriyada keçiriləcək dərslərin qrafikini tənzimləyir.

Bilməlidir: iş xüsusiyyətlərini, mühazirə, seminar və praktik məşğələlərə hazırlıq işlərinin görülməsini; dərs cədvəlinin tərtib edilməsini, dərs yükünün hesablanmasını; tələbələrlə davranış normalarını, elmi-metodiki göstərişləri və izahatların verilməsini; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

5-ci dərəcə (laborant): orta ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan;

6-cı dərəcə (laborant): orta ixtisas təhsilli, 1 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

7-ci dərəcə (böyük laborant): orta ixtisas təhsilli, 3 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; ali təhsil, 1 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı;

8-ci dərəcə (böyük laborant): ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı;

9-cu dərəcə (böyük laborant): elmi dərəcə.

 

ARXİV MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Müəssisə, təşkilat və idarələrdə arxiv işinin aparılmasını və sənədlərin qəbulunu, qeydiyyatını, sistemləşdirilməsini, mühafizəsini və istifadə olunmasını təmin edir. Struktur bölmələrin rəhbərləri ilə birgə cari kargüzarlığın nomenklaturasını tərtib edir. Arxiv sənədlərinin istifadəsini və qeydiyyatını asanlaşdırmaq üçün sorğu kitabçasının tərtib olunma işinə rəhbərlik edir. Sənədlərin hazırlanması və arxivə təhvil verilməsi qaydaları haqqında müəssisə, idarə, təşkilatın struktur bölmələrinin işçilərini təlimatlandırır, metodik yardım edir. Başa çatmış kargüzarlıq sənədlərinin arxivə verilməsinə nəzarət edir.

Mühafizə müddəti keçmiş arxiv sənədlərinin elmi-praktiki ekspertiza işinin keçirilməsini, daimi və müvəqqəti mühafizə üçün sənədlərin seçilməsini, sənədlərin dövlət arxivlərinə verilməsi, silinməsi və ləğv edilməsi aktlarının tərtibini təmin edir. Sənədlərin saxlanılma vəziyyətinə, onların təzədən tərtib olunmasına və dəyişdirilməsinə, arxivin yerləşdiyi yerdə sənədlərin saxlanmasını təmin edən şəraitin yaradılmasına nəzarət edir. Arxiv sənədlərinə olan məlumatlar əsasında arayışların hazırlanmasını təşkil edir və hesabatı tərtib edir. Müəssisə, idarə və təşkilatlarda kargüzarlığın aparılması və arxiv işinin təşkili üzrə sənədlərin tərtib olunmasında iştirak edir. Arxiv işçilərinə rəhbərlik edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarını; arxivə daxil olan sənədləri qüvvədə olan dərəcələrə ayırma sistemini və qaydaya salınmasını; kargüzarlıq üzrə işin xüsusiyyətlərini; müəssisə, idarə və təşkilatın strukturunu; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq arxiv işləri üzrə əmək stajı.

7-ci dərəcə: sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 400 minə qədər və buna müvafiq mühafizə vahidləri olmaqla;

8-ci dərəcə: sənəd dövriyyəsinin həcmi ildə 400 mindən yuxarı, sənəd və müvafiq mühafizə vahidləri olmaqla.

 

ARXİVÇİ

 

Əmək funksiyası. Arxivə daxil olan sənədlərin mühafizəsini və qorunub saxlanmasını təmin edir. Kargüzarlıqda başa çatmış sənədləri müəssisə, idarə, təşkilat və onların struktur bölmələrindən qəbul edir. İş nomenklaturasının işlənib hazırlanmasında iştirak edir, sənədlərin arxivə təhvil verilməsi, onların formalaşdırılması və rəsmiləşdirilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır. Qüvvədə olan qaydalara uyğun olaraq mühafizə vahidlərini şifrləşdirir, sistemləşdirir və işləri yerləşdirir, onların hesabatını aparır. Daimi və ya müvəqqəti mühafizədə olan vahidlərin siyahıya alınan məlumatını, eləcə də dövlət mühafizəsinə veriləcək sənədlərin, mühafizə vaxtı keçmiş materialların silinməsi və məhv edilməsi aktlarını hazırlayır. Arxiv sənədlərinin elmi və praktiki qiymətləndirilməsi ekspertizası işində iştirak edir. Arxivin yerləşdiyi yerdə yanğına qarşı müdafiə qaydasının gözlənilməsinə nəzarət edir. Arxiv sənədlərini və surətlərini verir, arxiv sənədlərində olan məlumatlar əsasında arayışlara, tələblərə cavabları tərtib edir və onların hesabatını aparır. Arxivin işi haqqında hesabatı tərtib etmək üçün məlumatlar hazırlayır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Milli arxiv fondu haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarını, arxivə daxil olan sənədləri qüvvədə olan dərəcələrə ayırma sistemini və qaydaya salınmasını; kargüzarlıq üzrə işin xüsusiyyətlərini; müəssisə, idarə və təşkilatın strukturunu; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

5-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan;

6-cı dərəcə: orta ixtisas təhsili, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı və yaxud ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan.

 

DİSPETÇER (BÖYÜK DİSPETÇER DƏ DAXİL OLMAQLA)

 

Əmək funksiyası. Ali təhsil müəssisəsində hazırlanan peşə ixtisasları üzrə mövcud tədris normaları və illik tədris yükü əsasında dərs cədvəllərini nizamlayır, mühazirə, seminar və praktik (laborator) məşğələlər üçün auditoriyaları müəyyənləşdirir və onları dərs cədvəllərində nəzərə alır; imtahanlar üçün auditoriyalar ayırır və bu barədə fakültə dekanlarına məlumat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; elm və təhsil sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ali məktəb pedaqogikasını və psixologiyasını, dərs cədvəllərinin tənzimlənməsi işini; tələbələrlə davranış normaları; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: ümumi orta təhsil.

4-cü dərəcə: dispetçer;

5-ci dərəcə: böyük dispetçer.

 


V. ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİ

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Müəssisənin fəaliyyətinin bütün istiqamətləri üzrə işini təşkil edir; pedaqoji şura ilə birlikdə inkişafın əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Dövlət orqanlarında, digər müəssisə və ictimai təşkilatlarda onun mənafeyini müdafiə edir. Pedaqoji şuranın işinə rəhbərliyi həyata keçirir, təlim-tərbiyə prosesinin bütün mərhələlərində işin səmərəli təşkilinə nail olur. Tədris planı və proqramlarının yerinə yetirilməsinə, təhsilalanların keyfiyyətli bilik və bacarıqlar əldə etməsinə, təlim-tərbiyə işinin məzmunu və effektivliyinə nəzarət edir. Müəssisənin pedaqoji kollektivi və digər işçilərinin yüksək məhsuldarlıqla işləməsi, yaradıcılıq imkanlarının genişləndirilməsi, pedaqoji tədbirlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Gənclərin düzgün peşə seçimi etmələri üçün peşə yönümü və peşə təbliği işinin təşkilində yaxından iştirak edir. Dövlət ixtisas komissiyasının səmərəli fəaliyyətinin təşkilinə, məzunların gələcək iş fəaliyyəti üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir. Özünüidarə orqanlarının fəaliyyətinə istiqamət verir və onlara kömək göstərir. Ayrılmış dövlət vəsaitlərindən, həmçinin digər mənbələrdən müəssisənin büdcəsinə daxil olan vəsaitin aidiyyətı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin edir, mövcud qaydalara uyğun olaraq əmlaka və vəsaitlərə aid sərəncamlar verir. Maddi-texniki və tədris bazasının gücləndirilməsi, qorunması və uçotunu təmin edir. Müəssisənin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir, strateji və cari planlar hazırlayıb onların həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir. Keyfiyyətli kadr hazırlığı üçün məsuliyyət daşıyır, əmək bazarını öyrənir, təhlil edir və yeni perspektivli sahələr üzrə kadr hazırlığına dair müvafiq qurumlar qarşısında təşəbbüslə çıxış edir. Kadrların (təsisçinin nomenklaturasında olanlardan başqa) seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir. Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq işçilərin vəzifələrini müəyyənləşdirir. Müəllim heyətinin peşə ustalığının yüksəldilməsi üçün şərait yaradır, pedaqoji kadrların attestasiyaya hazırlığını və attestasiyanın keçirilməsini təşkil edir. Müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir. Kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir.Əməkdə xüsusi fərqlənmiş müəllimləri və müəssisənin digər işçilərini mükafatlandırma və təltif üçün təqdim edir. Kargüzarlıq və tədris sənədlərinin düzgün aparılmasına, hesabatların hazırlanmasına məsuliyyət daşıyır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; tədris plan və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; tarifləşdirilmə cədvəlinin hazırlanmasını; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarındanistifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya müəssisənin profilinə uyğun müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, elmi dərəcəsi və elmi adı olduqda isə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 200 nəfərədək olduqda;

15-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 200-dən 500 nəfərədək olduqda;

16-cı dərəcə: təhsilalanların sayı 500 və daha çox olduqda.

 

FİLİAL RƏHBƏRİ

 

Əmək funksiyası. Fəaliyyətinin bütün istiqamətləri üzrə təlim-tərbiyə müəssisəsinin işini təşkil edir. Filialın inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirir, dövlət orqanlarında və ictimai təşkilatlarda onun mənafeyini müdafiə edir. Filialın təsərrüfat fəaliyyətinə, təlim-tərbiyə prosesinə kömək göstərən valideynlər (yaxud onları əvəz edən şəxslər), ictimaiyyət və idarələrlə işin təşkili ilə əlaqədar bütün məsələləri həll edir. Filialın pedaqoji kollektivinə rəhbərlik edir, təlim-tərbiyə prosesinin bütün mərhələlərində işi təşkil edir. Tədris proqramlarının yerinə yetirilməsi, tələbələrin bilik keyfiyyəti, təlim-tərbiyə işinin məzmunu və effektivliyi üzərində nəzarəti həyata keçirir. Müəssisənin şəxsi heyətinin yüksək məhsuldarlıqla işləməsi, pedaqoji eksperimentlərin keçirilməsi üçün əlverişli şərait yaradır. Tələbə qəbulunun keçirilməsinin yerinə yetirilməsi üçün peşəyönümü işlərin təşkilində iştirak edir, dövlət ixtisas komissiyasının səmərəli fəaliyyətini təşkil edir, məzunların gələcək iş fəaliyyəti üçün tədbirlərin həyata keçirilməsinə rəhbərlik edir. Tələbələrin sağlamlığının qorunması, tələbə və müəllimlərin əməyinin mühafizəsi tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət edir. Özünüidarə orqanlarının inkişafına istiqamət verir və onlara köməklik göstərir. Tələbələrin yataqxanada məişət şəraitinin yaradılmasını, yay sağlamlıq tədbirlərini təşkil edir. Ayrılmış dövlət vəsaitlərindən, həmçinin digər mənbələrdən müəssisənin büdcəsinə daxil olan vəsaitlərdən səmərəli istifadə olunmasını təmin edir, filialın əmlakına və vəsaitlərinə aid müəssisə rəhbərinin sərəncamlarının yerinə yetirilməsini təmin edir. Maddi-tədris bazanın uçotunu, qorunmasını və artırılmasını, sanitar-gigiyena rejimi, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarına əməl olunmasını təmin edir. Kadrların (təsisçinin və direktorun nomenklaturasında olanlardan başqa) seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir, əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq işçilərin əmək hüquqlarını müəyyənləşdirir. Müəllim heyətinin peşə ustalığının yüksəldilməsi üçün şərait yaradır, pedaqoji kadrların attestasiyaya hazırlığını və onun keçirilməsini təşkil edir. Müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir. Kollektiv müqavilənin yerinə yetirilməsini təmin edir. [10]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; tədris plan və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; müəllimlərin əməyinin tarifləşdirilməsini; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

13-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 200 nəfərədək olduqda;

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 209-dən 500 nəfərədək olduqda;

15-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 500 və daha çox olduqda.

 

TƏDRİS İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Təlim-tərbiyə prosesini və metodiki işləri təşkil edir, tədris planı və proqramlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, onlarda müvafiq dəyişikliklər aparılmasına dair təkliflər verir. Müəllimlərin ixtisasartırma və stajkeçmə işini təşkil edir, bu məqsədlə müvafiq müəssisə və təşkilatlarla əlaqə yaradıb sənədlərin tərtibi məsələsini həll edir, müəssisədə ixtisasartırma və qısaldılmış müddətə mütəxəssis hazırlığı üzrə təhsilin təşkilinə dair sənədləri hazırlayır, təsdiq üçün müvafiq qurumlara təqdim edir və bu işlərlə məşğul olan strukturların normal fəaliyyət göstərməsini təmin edir.

Müəssisə rəhbəri tərəfindən verilmiş tapşırığa əsasən müəllimlərin dərs yükünün müəyyənləşdirilməsi və rəsmiləşdirilməsini, dərs cədvəlinin tərtib edilməsini, tədris və təcrübə dərslərinin həftələr və semestrlər üzrə bölünməsini, kurs və buraxılış işi layihələrinin hazırlanmasını və müdafiəsini təşkil edir. Dövlət Attestasiya Komissiyasının işində, imtahanların keçirilməsi üçün sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Pedaqoji şuranın qərarlarının yerinə yetirilməsinə, fənn birləşməsi komissiyalarının fəaliyyətinə rəhbərlik edir; tədris-metodiki məsələlərin müzakirəsində fəal iştirak edir və onun fəaliyyətini istiqamətləndirir. Qrup rəhbərləri, kabinet və laboratoriya müdirləri, fənn dərnəkləri, fənn birləşmələri rəhbərlərinin fəaliyyətinə nəzarət edir və onların hesabatlarını dinləyir; dərsdənkənar tədbirlərin, fiziki tərbiyə, idman və çağırışaqədərki hazırlıq işlərinin yerinə yetirilməsini, tədris-istehsalat və diplomqabağı təcrübə, laborator və təcrübə məşğələlərinin aparılmasını təşkil edir və yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; tədris plan və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; tarifləşmə cədvəlinin hazırlanması; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, hesabat vermə və statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya müəssisənin profilinə uyğun ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

SOSİAL MƏSƏLƏLƏR VƏ İCTİMAYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ; TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq tərbiyə işinə rəhbərlik edir; məktəbdə müəllimlərin, kitabxanaçıların, qrup və dərnək rəhbərlərinin, psixoloqun və tələbə təşkilatlarının köməyi ilə gənclərin hərtərəfli tərbiyə edilməsinə nail olur, fərdi tərbiyə üsullarının tətbiqi yolu ilə müvafiq problemləri həll edir. Tərbiyənin bütün sahələri üzrə müzakirələrə məsələlər hazırlayır. Yataqxanalarda tərbiyə işini həyata keçirir, gənclərin milli adət-ənənələr və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasını təşkil edir. Gənclər arasında hüquq pozuntuları, narkomaniya və cinayətkarlıq hallarına qarşı geniş miqyaslı profilaktik tədbirlərin aparılmasına rəhbərlik edir. Müşavirələr, seminarlar, elmi-praktik konfranslar keçirir. Tərbiyə işi ilə bağlı pedaqoji işçilərin təcrübəsini öyrənir, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkilini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; tədris plan və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; tarifləşmə cədvəlinin hazırlanması; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərin; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya müəssisənin profilinə uyğun ali təhsil, humanitar və ya ictimai fənlər üzrə3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 15% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

ŞÖBƏ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Tədris-tərbiyə işlərini təşkil edir və ona rəhbərlik edir. Tədris plan və proqramlarının yerinə yetirilməsini təmin edir, dərs cədvəlinin tərtibi üçün müvafiq sənədləri hazırlayır. Dərs cədvəli üzrə məşğələlərin keçirilməsinə nəzarət edir. Təhsilalanların dərsə davamiyyətinə, intizamına nəzarət edir. Pedaqoji şurada baxılacaq materialların hazırlanmasında iştirak edir. Təhsilalanlar tərəfindən kurs və buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Laboratoriya - imtahan sessiyasının təşkilində, hesabatların hazırlanmasında iştirak edir. Təhsilalanların təqaüdlə təmin olunmasını müəyyənləşdirir. Təhsilalanların tədris-metodiki materiallarla təmin olunmasında iştirak edir. Şöbənin fəaliyyəti barədə direktor və tədris işləri üzrə direktor müavini qarşısında hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji və ya ixtisası üzrə əmək stajı.

13-cü dərəcə: qiyabi şöbənin müdiri;

14-cü dərəcə: əyani şöbənin müdiri.

 

QEYDİYYAT, QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ MONİTORİNQ BÖLMƏSİNİN MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Təhsilalanları və onların valideynlərini kredit sistemi ilə tədrisin təşkili qaydaları ilə tanış edir və tələbəyə təhsil müddətində tədris planında nəzərdə tutulan kreditlərin qazanılmasına şərait yaradır, kollecdə kredit sistemi əsasında tədris prosesinin təşkilini həyata keçirir, təhsil prosesinə akademik məsləhətçiləri cəlb edir, hər semestr üzrə tədris qruplarının fənlər üzrə formalaşdırılmasını təmin edir, təhsilalanların və təhsilverənlərin mobilliyinə köməklik göstərir, şöbələrin, fənn birləşmə komissiyalarının, ixtisasların, fənlərin, müəllimlərin və təhsilalanların kodlaşdırılmasını aparır, tələbələrin sərbəst işlərinin yerinə yetirilməsinə şərait yaradır.

Pedaqoji şurada baxılacaq materialların hazırlanmasında iştirak edir. Təhsilalanların fərdi tədris planlarının yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Bölmənin fəaliyyəti barədə rəhbərlik qarşısında hesabat verir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; kredit sistemi ilə tədrisin təşkilini, monitorinq və qiymətləndirmə modellərini, monitorinq və qiymətləndirmə vasitələrinin hazırlanmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 

BAŞ HÜQUQŞÜNAS

 

Əmək funksiyası. Təhsil müəssisəsində qanunvericiliyin tələblərinin gözlənilməsini, müəssisənin və əməkdaşların hüquqi maraqlarının müdafiəsini təmin edir. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müəssisədə hazırlanmış əmr, təlimat, əsasnamə layihələrinin hazırlanmasını həyata keçirir, sənədlərin hazırlanmasında iştirak edir. Müəssisədə əmək intizamını möhkəmləndirmək üçün tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak edir. Müəssisə tərəfindən verilmiş əmrlərin və qüvvədə olan normativ hüquqi aktların tətbiqi işinə dair məsləhətlər verir. Hüquqi bilikləri təbliğ edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; əmək, mülki və inzibati qanunvericiliyi; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

14-cü dərəcə: ali hüquq təhsili, ixtisası üzrə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

İSTEHSALAT TƏCRÜBƏSİNİN RƏHBƏRİ

 

Əmək funksiyası. İstehsalat təcrübəsinin təşkili, aparılması və yekunlaşdırılmasına ümumi rəhbərliyi həyata keçirir, idarə, müəssisə və təşkilatlara tələbələrin istehsalat təcrübəsini təşkil etmək üçün sifarişlər verir. Hər il təcrübə bazaları ilə müqavilələr bağlayır, təcrübənin keçirilməsi qrafiklərini və proqramlarını təcrübə bazaları ilə razılaşdırır. Aidiyyəti strukturlarla birlikdə təcrübə rəhbərlərini müəyyən edir və onları təlimatlarla təmin edir. Təcrübə ilə bağlı keçirilən bütün tədbirlərdə iştirak edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təcrübə bazalarının iş xüsusiyyətlərini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil.

11-ci dərəcə: 5 ilədək pedaqoji və ya istehsalat təcrübəsinin təşkili sahələrində əmək stajı;

12-ci dərəcə: 5 ildən 10 ilədək pedaqoji və ya istehsalat təcrübəsinin təşkili sahələrində əmək stajı;

13-cü dərəcə: 10 ildən 15 ilədək pedaqoji və ya istehsalat təcrübəsinin təşkili sahələrində əmək stajı.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

MÜƏLLİM

 

Əmək funksiyası. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində və orta ixtisaslı kadrların hazırlanmasında iştirak edir. İxtisaslar üzrə təhsil standartlarının və proqramların tələblərinə uyğun fənnini tədris edir. Konkret təlim prosesi və tədris edilən fənnin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tələbələrlə təlim məşğələləri aparır, tədris zamanı müxtəlif formalardan, üsullardan, metodlardan istifadə edir. Tədris etdiyi fənn üzrə tədris materiallarını planlaşdırır, tədris proqramlarının yerinə yetirilməsini, təhsilalanlar tərəfindən təhsil proqramları ilə müəyyən olunmuş səviyyədə fənnin mənimsənilməsini təmin edir. İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə edərək fənn üzrə təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsini həyata keçirir. Tədris etdiyi fənnə dair tələbələrin müstəqil işlərini təşkil edir. Tələbələrin valideynləri, yaxud onları əvəz edən şəxslərlə əlaqə saxlayır. Tədris intizamına riayət edilməsini və tələbələrin məşğələlərə davamiyyətini təmin edir. Tədris avadanlıqlarından istifadə zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Fənn birləşmə komissiyalarının, pedaqoji və digər şuraların işində, metodik işlərin təşkilində iştirak edir. Tədris etdiyi fənn üzrə proqramları hazırlayır və onları tədris planına və qrafikinə uyğun həyata keçirir. Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən təklifləri irəli sürür, müntəzəm surətdə özünün peşəkarlığının yüksəlməsini təmin edir, müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; pedaqoji, elmi-metodik və təşkilati məsələlərin həlli çərçivəsində fənlərin ümumi nəzəri əsaslarını; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini , fizioloji inkişafı tədrisi metodikasını, tərbiyə işlərinin metodikasını; informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; fənn üzrə təlimin məzmunu və təşkili prinsiplərini; tədris kabinetlərinin və yardımçı binaların avadanlıqlarla təchiz olunmasına verilən tələbləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil.

10-cu dərəcə: əmək stajına tələb qoyulmadan.

11-ci dərəcə: 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj və ya ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: 8 ildən 13 ilədək pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: 13 ildən 18 ilədək pedaqoji staj;

14-cü dərəcə: 18 ildən az olmayaraq pedaqoji staj;

15-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə fənn tədris edən şəxslər; Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər; dərslik və müəllim üçün metodik vəsait müəllifləri.

 

METODİST

 

Əmək funksiyası. Təhsil müəssisəsində metodik işi təşkil edir. Tədris-metodiki işləri təhlil edir. Tədris prosesi və metodiki işin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üzrə təkliflər verir. Təhsil proqramlarına uyğun tədris proqramlarının tərtibinə nəzarət edir, onu təsdiq üçün hazırlayır. Semestr və dövlət buraxılış imtahanlarının təşkili üçün sənədlərin hazırlanmasına kömək edir. Statistik məlumatlar hazırlayır. Təhsil müəssisəsinin qiyabi şöbəsinin metodisti qiyabiçi tələbələrin tədris metodiki işlərinə rəhbərlik edir. [11]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; pedaqogika və psixologiyanın əsaslarını, tədrisin təşkili metodikasını; tələbələrlə davranış normalarını, əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil.

11-ci dərəcə: 5 il pedaqoji staj;

12-ci dərəcə: 5 ildən 10 ilədək pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: 10 ildən 15 ilədək pedaqoji staj;

14-cü dərəcə: 15 ildən çox pedaqoji staj.

 

TYUTOR

 

Əmək funksiyası. Tələbələrin hüquqlarını və akademik maraqlarını qoruyur. Tədris prosesinin təşkili ilə bağlı zəruri məlumatları və sənədləri tələbələrə təqdim edir. Tələbələrin fərdi tədris və iş planlarının tərtibi üçün onlara qrup halında və ya fərdi məsləhətlər verir. İl ərzində akademik məsləhətləşmələr təşkil edir. Tələbələrin fərdi tədris planlarının qəbulunu təşkil edir və ixtisas proqramları üzrə iş planlarının tərtib edilməsində iştirak edir. Tələbələrə fərdi tədris planında dəyişiklik aparmağa yardım göstərir. İxtisas proqramları üzrə təhsil almaq üçün metodiki materialların hazırlanmasına və mövcudluğuna, eləcə də tələbələrin fənlər üzrə attestasiyasının keçirilməsinə nəzarət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı, kredit sistemi ilə tədrisin təşkilini, tələbələrlə davranış normalarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, tədris, təlim-tərbiyə sahəsində müəyyən təcrübəsi və səriştəsi olan.

11-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 500 nəfərədək olduqda;

12-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 500 və daha çox olduqda.

 


VI. PEŞƏ TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİ[12]

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Müəssisənin fəaliyyətinə rəhbərlik edir, təhsil müəssisəsinin ayrı-ayrı bölmələrinin işini, tələbələrin təlim-tərbiyə prosesini səmərəli təşkil edir. Kollektivin fəaliyyətini yeni texnikadan istifadə olunmasına, əməyin təşkilinə, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin tətbiqinə, tədrisin yüksək səviyyədə qurulmasına yönəldir. Təlim-tərbiyə, tədris-istehsalat və təsərrüfat sahələrində çalışan işçilərin səmərəli əmək və istehsalat fəaliyyəti üçün şərait yaradır. Pedaqoji işçilərin hüquqlarının qorunmasını və sosial müdafiəsini təmin edir. İşində fərqlənən mühəndis-pedaqoji işçilərin əməyinin qiymətləndirilməsi üçün tədbirlər görür. Müəllimlərin, istehsalat təlimi ustalarının və digər işçilərin işinə nəzarət edir. İstehsalat və təsərrüfat planlarının, tədris plan və proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün kollektivi təşkil edir. İşçilər və tələbə kollektivi arasında aparılan mədəni-kütləvi, tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir. Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazasının inkişafı və genişləndirilməsi, işçilər və tələbələr üçün təhlükəsiz iş şəraitinin yaradılması sahəsində tədbirlərin həyata keçirilməsini, işəgötürənlərin və əmək bazarının tələblərinə uyğun keyfiyyətli kadr hazırlığının strateji istiqamətlərini müəyyənləşdirir. Kadr hazırlığını planlaşdırır, mövcud qaydalara uyğun olaraq gənclərin məktəbə qəbulunu, ixtisaslı işçi kadrlarının hazırlanmasını həyata keçirir. Məzunların işlə təmin edilməsi məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsinə nəzarət edir. Yataqxanada yaşayan tələbələr üçün məişət şəraitinin yaradılmasını təmin etməklə yanaşı, onların sağlamlığına nəzarəti təşkil edir. Müvafiq sahələr üzrə planlaşdırılmış işlərin müəyyən hissəsini müavinlərə və bölmə rəhbərlərinə həvalə edir, onların işini əlaqələndirir. Peşə təhsilinə cəlb olunan vətəndaşların sayının artırılması ilə bağlı tədbirlər görür. Mühəndis-pedaqoji işçilərin ixtisas və pedaqoji səviyyəsinin yüksəldilməsi və metodiki işlərin səmərəli təşkili üçün tədbirlər görür. Kadrların (təsisçinin nomenklaturasında olanlardan başqa) seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir. Kollektivdə sağlam mühit yaradır, yüksək mənəvi-əxlaqi və liderlik nümunəsi göstərir; tədris müəssisəsinin işini müasir idarəetmənin tələblərinə uyğun qurur. Büdcədənkənar gəlirlərin əldə olunmasını təşkil edir, maliyyə və ştat intizamına əməl olunması üçün məsuliyyət daşıyır. İşəgötürən təşkilatlarla səmərəli əlaqələrin yaradılmasını təmin edir. Təhsil müəssisəsinin strateji inkişaf planının hazırlanmasına rəhbərlik edir. Respublikada və xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən analoji təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılmasına rəhbərlik edir. İnzibati-təsərrüfat işlərinə rəhbərlik edir və nəzarəti həyata keçirir. Müəssisədə yeni peşələr üzrə işçi kadrların hazırlanması barədə müvafiq orqanlar qarşısında təşəbbüslə çıxış edir. Müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət edir. [13]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; peşə təhsili infrastrukturunun əsaslı şəkildə müasirləşdirilməsini; peşə təhsili üzrə qüvvədə olan dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); bazar iqtisadiyyatının və əmək bazarının tələbatı ilə uzlaşan peşələrin müəyyən edilməsini; peşə təhsili proqramlarının (kurikulumların) peşə standartlarına uyğun qurulmasını; idarəetmənin təşkilini; tədris planı və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrini, qabaqcıl ölkələrdə fəhlə kadrlarının hazırlanması sahəsindəki təcrübəni; tarifləşdirilmə cədvəlinin hazırlanması; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; tərbiyə işinin təşkili yollarını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun ali təhsil, pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, elmi dərəcəsi və elmi adı olduqda isə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

14-cü dərəcə: təhsilalanların sayı 200 nəfərədək olduqda;

15-ci dərəcə: təhsilalanların sayı 200-500 nəfərədək olduqda;

16-cı dərəcə: təhsilalanların sayı 500 və daha çox olduqda.

əllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət peşə təhsili müəssisələrinin direktorlarının aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[14]

 

TƏDRİS-İSTEHSALAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Məktəbin tədris və istehsalat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Müəllimlərin, istehsalat təlimi ustalarının və digər işçilərin seçilib-yerləşdirilməsində, tədrisin təşkilində iştirak edir. Tədris işlərinin planlaşdırılması və uçotunu, metodik işləri təşkil edir. Baş usta ilə birlikdə müəllim və istehsalat təlimi ustalarının işini əlaqələndirir. Müəllimlərin tədris yükünü müəyyənləşdirir, dərs cədvəlini hazırlayır, onun yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Məktəbə tələbə qəbulu, tədris qruplarının komplektləşdirilməsi, tələbələrin kursdan-kursa keçirilməsi və buraxılışı, məzunların işə göndərilməsi sahəsində iş aparır. Tədris planı və proqramlarının yerinə yetirilməsinə, tələbələr tərəfindən tədris materiallarının mənimsənilməsi səviyyəsinə, onların intizamına və dərsə davamiyyətinə, mühəndis-pedaqoji işçilərin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Tələbələrin texniki yaradıcılıq işini, kabinetlərin əyani vəsait və təlimin texniki vasitələrlə təmin olunmasını təşkil edir. Tədris proqram sənədlərinin tərtibini, məktəbin tədris-istehsalat fəaliyyətinə dair hesabat və uçot işlərini həyata keçirir. Mühəndis-pedaqoji işçilərin ixtisasartırma təhsilini və stajkeçməsini təşkil edir, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə və tətbiqinə rəhbərlik edir. [15]

Tələbə kontingentinin sayının az olması ilə əlaqədar ştat cədvəlində tərbiyə işləri üzrə direktor müavini ştatı nəzərdə tutulmadığı halda tərbiyə işlərinin təşkili ilə də məşğul olur və müvafiq vəzifələri həyata keçirir. Tələbələrin istehsalat təlimini vətənpərvərlik, hüquqi, mənəvi tərbiyə ilə sıx əlaqə şəraitində aparmasını təmin edir, onların mədəni istirahətinin və sinifdənkənar tədbirlərinin təşkilinə rəhbərlik edir. İstehsalat təlimi ustalarının, sinif rəhbərlərinin, tərbiyəçilərin, kitabxanaçıların, ictimai və humanitar fənn müəllimlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir, onların işinə nəzarət edir. İstehsalat təcrübəsi zamanı tələbələr arasında tərbiyə işlərinin aparılmasını təmin edir. Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri ilə birlikdə kütləvi idman və hərbi-vətənpərvərlik işlərini təşkil edir. Tərbiyə sahəsində qabaqcıl təcrübəni öyrənir və yayır; sinifdənkənar tədbirlər və tərbiyə işlərinə dair pedaqoji şuraya materiallar hazırlayır. Peşəyönümü işlərini, tədris müəssisəsinin valideynlərlə qarşılıqlı əlaqəsini təşkil edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; peşə təhsili infrastrukturunun əsaslı şəkildə müasirləşdirilməsini; peşə təhsili üzrə qüvvədə olan dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); bazar iqtisadiyyatının və əmək bazarının tələbatı ilə uzlaşan peşələrin müəyyən edilməsini; peşə təhsili proqramlarının (kurikulumların) peşə standartlarına uyğun qurulmasını; idarəetmənin təşkilini; tədris planı və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrini, qabaqcıl ölkələrdə fəhlə kadrlarının hazırlanması sahəsindəki təcrübəni; müəllimlərin əməyinin tarifləşdirilməsini; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun ali təhsil, pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

əllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət peşə təhsili müəssisələrinin tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[16]

 

TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Tərbiyə işləri üzrə direktor müavini tədris müəssisəsində tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir. Tələbələrin istehsalat təliminin onların vətənpərvərlik, hüquqi, mənəvi tərbiyəsi ilə sıx əlaqə şəraitində aparılmasını təmin edir. Tələbələrin mədəni istirahətinin, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlərinin təşkilinə rəhbərlik edir. Tələbələrlə tərbiyə işi aparan ustaların, sinif rəhbərlərinin, tərbiyəçilərin, kitabxanaçıların və digər işçilərin fəaliyyətini əlaqələndirir və onların işinə nəzarət edir. [17]

İstehsalat təcrübəsi zamanı tələbələr arasında tərbiyə işlərinin aparılmasını təmin edir. Məktəbdə tələbələrin mənzil-məişət şəraitinə, intizam və davranışına nəzarət edir. Bədən tərbiyəsi və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri ilə birlikdə kütləvi-idman və hərbi vətənpərvərlik işləri təşkil edir, tərbiyə sahəsində qabaqcıl təcrübəni ümumiləşdirir və yayır. Sinifdənkənar tədbirlər və tərbiyə işlərinə dair pedaqoji şuraya materiallar hazırlayır, peşəyönümü və tələbə qəbulu işlərini təşkil edir. Tələbələrin hüquqi biliklərə yiyələnməsi, onların sağlam, öz peşəsinin bacarıqlı ustası və əsl vətənpərvər kimi yetişməsi üçün tədbirlər görür. Tədris müəssisəsinin valideynlərlə qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir. Müəssisədə psixoloqla birlikdə psixoloji işin təşkilinə rəhbərlik edir, təhsilalanlar arasında psixoloji pozğunluq müşahidə edilərsə əvvəlcədən profilaktik işlərin təşkilinə nəzarət edir və təhsilalanların valideynlərini və müvafiq qurumları xəbərdarlıq etməyə məsuliyyət daşıyır. Müəssisənin illik hesabatının və inkişaf planının hazırlanması ilə bağlı təkliflər hazırlayır və direktora təqdim edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahələrinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; peşə təhsili infrastrukturunun əsaslı şəkildə müasirləşdirilməsini; peşə təhsili üzrə qüvvədə olan dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); bazar iqtisadiyyatının və əmək bazarının tələbatı ilə uzlaşan peşələrin müəyyən edilməsini; peşə təhsili proqramlarının (kurikulumların) peşə standartlarına uyğun qurulmasını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun ali təhsil, pedaqoji və ya rəhbər vəzifələrdə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 15% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

əllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət peşə təhsili müəssisələrinin tərbiyə işləri üzrə direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[18]

 

İNZİBATİ TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Tədris binalarının, yataqxana və digər tikililərin qorunub saxlanılmasını, düzgün istismarını və təmir olunmasını təmin edir. Tədris müəssisəsinin elektrik enerjisi, istilik, su ilə təchizatına və kanalizasiya sisteminin işləməsinə nəzarət edir. Tədris müəssisəsinin tələbatına uyğun sinif, laboratoriya avadanlığı, mebel, yataqxana ləvazimatı ilə təmin edir. Tədris müəssisəsinin əmlakının uçotunu və inventarlaşdırılmasını təşkil edir. Qiymətli malların və materialların qorunub saxlanmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını;Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; müəssisədaxili nəzarəti; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrini, qabaqcıl ölkələrdə fəhlə kadrlarının hazırlanması sahəsindəki təcrübəni; idarəetmənin elmi əsaslarını və müasir inventarlaşdırma metodlarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: orta ixtisas təhsili, yaxud ali təhsil, inzibati-təsərrüfat işlərində təcrübəsi olan.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 20% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

əllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət peşə təhsili müəssisələrinin inzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[19]

 

TƏDRİS KORPUSUNUN RƏHBƏRİ

 

Əmək funksiyası. Tədris korpusunda tədris və istehsalat fəaliyyətinə rəhbərlik edir. Müəllimlərin, istehsalat təlimi ustalarının və digər işçilərin seçilib-yerləşdirilməsində, tədrisin təşkilində iştirak edir; tədris işlərinin planlaşdırılması və uçotunu, metodik işləri təşkil edir. Baş usta ilə birlikdə müəllim və istehsalat təlimi ustalarının işini əlaqələndirir; müəllimlərin tədris yükünü müəyyənləşdirir, dərs cədvəlini hazırlayır, onun yerinə yetirilməsinə rəhbərlik və nəzarət edir. Məktəbə tələbə qəbulu, tədris qruplarının komplektləşdirilməsi, tələbələrin kursdan-kursa keçirilməsi və buraxılışı, məzunların işə göndərilməsi sahəsində iş aparır. Tədris planı və proqramlarının yerinə yetirilməsinə, tələbələr tərəfindən tədris materiallarının mənimsənilməsi səviyyəsinə, onların intizamına və dərsə davamiyyətinə, mühəndis-pedaqoji işçilərin fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Tələbələrin texniki yaradıcılıq işini, kabinetlərin əyani vəsait və təlimin texniki vasitələrlə təmin olunmasını təşkil edir. Tədris proqram sənədlərinin tərtibini, məktəbin tədris-istehsalat fəaliyyətinə dair hesabat və uçot işlərini həyata keçirir; mühəndis-pedaqoji işçilərin ixtisasartırma təhsilini və stajkeçməsini təşkil edir; qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə və tətbiqinə rəhbərlik edir. [20]

Tələbə kontingentinin sayının az olması ilə əlaqədar ştat cədvəlində tərbiyə işləri üzrə direktor müavini ştatı nəzərdə tutulmadığı halda tərbiyə işlərinin təşkili ilə də məşğul olur və müvafiq vəzifələri həyata keçirir. Tələbələrin istehsalat təlimini vətənpərvərlik, hüquqi, mənəvi tərbiyə ilə sıx əlaqə şəraitində aparmasını təmin edir, onların mədəni istirahətinin və sinifdənkənar tədbirlərinin təşkilinə rəhbərlik edir. İstehsalat təlimi ustalarının, sinif rəhbərlərinin, tərbiyəçilərin, kitabxanaçıların, ictimai və humanitar fənn müəllimlərinin fəaliyyətini əlaqələndirir, onların işinə nəzarət edir. İstehsalat təcrübəsi zamanı tələbələr arasında tərbiyə işlərinin aparılmasını təmin edir. Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri ilə birlikdə kütləvi idman və hərbi-vətənpərvərlik işlərini təşkil edir. Tərbiyə sahəsində qabaqcıl təcrübəni öyrənir və yayır. Sinifdənkənar tədbirlər və tərbiyə işlərinə dair pedaqoji şuraya materiallar hazırlayır. Peşəyönümü işlərini, tədris müəssisəsinin valideynlərlə qarşılıqlı əlaqəsini təşkil edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; tədris planı və proqramlarının tərtibini, tədris-metodiki sənədlərlə işi; müəssisədaxili nəzarəti; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrini, qabaqcıl ölkələrdə fəhlə kadrlarının hazırlanması sahəsindəki təcrübəni; müəllimlərin əməyinin tarifləşdirilməsini; müasir təlim-tərbiyə metodlarını; pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini; yaşayış yerlərində və dərsdən sonra gənclərin tərbiyə işinin təşkili yollarını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun istehsal sahələrinin inkişaf istiqamətlərini, təhsilin iqtisadiyyatını və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini, statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil və ya təhsil müəssisəsinin profilinə uyğun ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı peşə təhsili müəssisəsinin direktorunun vəzifə maaşından 20% aşağı müəyyənləşdirilir.

 

ÜMUMTƏHSİL FƏNLƏRİ ÜZRƏ TƏDRİS HİSSƏ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. Peşə liseyində ümumtəhsil fənləri üzrə tədrisin təşkili və planlaşdırılmasını, tədris plan və proqramlarının yerinə yetirilməsini təmin edir, müəllimlərin fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirir.

Tədrisin yüksək milli, mənəvi ruhda aparılması, mənimsəmə, dərsə davamiyyət, tələbələrin nümunəvi davranışı üzərində nəzarəti təşkil edir. Ümumtəhsil və ixtisas fənləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması, fənn kabinetlərinin təşkili və təchizi məsələlərini həll edir. [21]

Qabaqcıl təcrübəni öyrənib yayır, metodiki işlərə rəhbərlik edir, ümumtəhsil fənn müəllimlərinin dərs yükünü müəyyənləşdirir, dərs cədvəlinin tərtibində iştirak edir. Ümumtəhsil fənn müəllimlərinin ixtisasartırma və yenidən hazırlanmaya olan tələbatını öyrənir və bununla əlaqədar olaraq tədris ilinin əvvəlində müvafiq təklifləri müəssisə rəhbərinə təqdim edir. Ümumtəhsil fənləri üzrə imtahanlara hazırlığı və keçirilməsini təşkil edir, təlim-tərbiyə işləri barədə hesabat hazırlayır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; ümumtəhsil fənləri üzrə plan-proqramların quruluşu və məzmununu; təlim-tərbiyə prosesinin təşkilini; tələbələrin ümumtəhsil hazırlığının təşkilinin forma və metodlarını; dərs və imtahan cədvəllərinin tərtibi şərtlərini; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

13-cü dərəcə: ali pedaqoji təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

əllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət peşə təhsili müəssisələrinin ümumtəhsil fənləri üzrə tədris hissə müdirlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[22]

 

BAŞ USTA

 

Əmək funksiyası. İstehsalat təlimi ustalarının və tədris emalatxanalarının işinə rəhbərlik edir. Hər bir tədris qrupu tərəfindən istehsalat təlimi proqramlarının yerinə yetirilməsini təmin edir. Tədris-istehsalat emalatxanalarında məhsul istehsalını planlaşdırır və hesabat işlərini təşkil edir. İstehsalat təlimi planlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. İstehsalat təlimi dərslərinin aparılmasında istehsalat təlimi ustalarına texniki və metodiki köməklik edir. İstehsalat təliminin təkmilləşdirilməsi, tədris emalatxanalarında əməyin təşkili, əmək və tədris şəraitinin yaradılması, kadrların ixtisasının və istehsalat mədəniyyətinin yüksəldilməsi sahəsində iş aparır. İstehsalat təliminin səmərəli keçirilməsi ilə bağlı yeni texnika və avadanlıqlar barədə təkliflər hazırlayır və yazılı sürətdə müəssisə rəhbərliyinə təqdim edir. Texniki məlumatların əldə edilməsini və texniki yaradıcılıq sahəsində tələbələrin fəaliyyətini təşkil edir, tədris emalatxanalarında istehsal olunan məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi və istehsalat təlimi prosesində qabaqcıl təcrübənin tətbiqi sahəsində iş aparır. Tədris olunan ixtisaslara dair əmək bazarında dəyişən tələblər barədə məlumatlar toplayır, tədris proqramlarının təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlayır. Tədris emalatxanalarında əməyin təhlükəsizliyini təmin edir. Tələbələrin istehsalat təcrübəsi keçmələri üçün müəssisələrin seçilməsi, onlarla müqavilələrin bağlanması və ixtisas imtahanlarına hazırlıq işlərini təşkil edir. İstehsalat təcrübəsi bitdikdən sonra onun təşkili, keçirilməsi və nəticələri barədə tədris-istehsalat işləri üzrə direktor müavini ilə birlikdə yekun hesabatın hazırlanmasına rəhbərlik edir. İstehsalat təlimi və istehsalat təcrübəsinin təşkili ilə bağlı olaraq illik hesabatlar hazırlayır, bu istiqamətdə mövcud olan problem və çatışmazlıqları qeyd edərək, prosesin daha da təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır. [23]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təlim-tərbiyə işlərinin təşkilinin forma və metodlarını; təhsil müəssisələrinin hazırladığı peşələr üzrə tədris planı və proqramlarının tərtibini; emalatxana avadanlığından istifadəni, tədris-istehsalat işlərinin təşkili və iqtisadiyyatın əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, ixtisas üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 8 ildən13 ilədək əmək stajı; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 3 ilədək əmək stajı;

13-cü dərəcə: orta ixtisas təhsili, ixtisası üzrə 13 ildən çox əmək stajı; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı;

14-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Dövlət peşə təhsiliəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan baş ustaların aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[24]

 

TƏDRİS-İSTEHSALAT EMALATXANASININ MÜDİRİ

 

Əmək funksiyası. İstehsalat təlimi üzrə tədris proqramına uyğun olaraq baş usta ilə birlikdə istehsalat fəaliyyəti planlarını, layihələrini hazırlayır. Tədris emalatxanasında əmək və istehsalat intizamına riayət olunması üçün məsuliyyət daşıyır. İstehsalat fəaliyyəti planlarını keyfiyyətlə yerinə yetirmək üçün baş usta ilə birlikdə tədris-istehsalat emalatxanasını avadanlıq, material və başqa maddi vasitələrlə təchiz edir. Məktəbin mexaniki ilə birlikdə avadanlıqdan düzgün istifadə olunmasını təmin edir, emalatxanada təhlükəsiz iş şəraiti yaradır. Tədris-istehsalat emalatxanalarının fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə əlaqədar təkliflər hazırlayır. Tədris-istehsalat emalatxanasının mühəndis-texniki işçilərinin işini təşkil edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini və istehsalat təliminin metodikasını, tədris proqramına uyğun olaraq tədris-istehsalat işləri siyahısının tərtibini; əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi, məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması və məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üsullarını, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 3 ilədək əmək stajı; ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, ixtisası üzrə 3 ildən 10 ilə qədər əmək stajı; ali təhsil, ixtisası üzrə 3 ildən 8 ilə qədər əmək stajı;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, ixtisası üzrə 10 ildən 15 ilə qədər əmək stajı; ali təhsil, ixtisası üzrə 8 ildən 13 ilə qədər əmək stajı;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, ixtisas üzrə 15 ildən az olmayaraq əmək stajı; ali təhsil, ixtisası üzrə 13 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 


MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

MÜƏLLİM

 

Əmək funksiyası. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırılmasını, onların müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edir. Tədris edilən fənnin, ixtisasın spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla tələbələrlə təlim məşğələləri aparır. Təlim prosesində müxtəlif formalardan, üsullardan, metodlardan istifadə edir. Fənn üzrə tədris materiallarını planlaşdırır, tədris proqramlarının yerinə yetirilməsini, bütün tələbələr tərəfindən dövlət standartları səviyyəsində mənimsənilməsini təmin edir. Tədris etdiyi fənnə dair tədbirlər təşkil edir. Tələbələrin valideynləri, yaxud onları əvəz edən şəxslərlə müntəzəm əlaqə saxlayır. Tədris intizamına riayət edilməsini və davamiyyətə əməl olunmasını təmin edir. Tədris avadanlıqlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Metodik işlərin təşkilində iştirak edir. Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən təkliflər verir, ixtisasını yüksəltməyə çalışır, müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət edir. [25]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; pedaqoji, elmi-metodik və təşkilati məsələlərin həlli çərçivəsində fənlərin ümumi nəzəri əsaslarını; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini, fizioloji inkişafı, tədris metodikasını, tərbiyə işlərinin metodikasını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; fənn üzrə təlimin məzmunu və təşkili prinsiplərini; tədris kabinetlərinin və yardımçı binaların avadanlıqlarla təchiz olunmasına qoyulan tələbləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan;

9-cu dərəcə: orta ixtisas təhsilli, 3 ildən 5 ilədək pedaqoji stajı olan və ya orta ixtisas təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 5 ildən 10 ilədək pedaqoji staj; ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 10 ildən 15 ilədək pedaqoji staj; ali təhsil, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj və ya ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 15 ildən az olmayaraq pedaqoji staj; ali təhsil, 8 ildən 13 ilədək pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: ali təhsil, 13 ildən 18 ilədək pedaqoji staj;

14-cü dərəcə: ali təhsil, 18 ildən az olmayaraq pedaqoji staj;

15-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə fənn tədris edən şəxslər; Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər; dərslik və müəllim üçün metodik vəsait müəllifləri.

Dövlət peşə təhsiliəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[26]

 

İSTEHSALAT TƏLİMİ USTASI

 

Əmək funksiyası. İstehsalat təlimi proqramına uyğun olaraq qrup tələbələrinə peşə bacarıq və vərdişləri aşılayır. İstehsalat təlimi dərsləri üçün avadanlığı və materialları hazırlayır, tədris dövrləri üzrə tələbələrin tədris-istehsalat işlərini planlaşdırır və müəyyən edilmiş normalara əsasən bu işlərin texniki tələblər səviyyəsində yerinə yetirilməsini təmin edir. Tədris emalatxanasında və ya istehsalat təcrübəsində tələbələr tərəfindən tədris tapşırıqlarının keyfiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin edir. Tələbələr tərəfindən iş üsullarının, yeni texnika və texnologiyanın öyrənilməsini, təhlükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi qaydalarına əməl olunmasını təmin edir, istehsalat təlimi və təcrübəsi proqramlarının yerinə yetirilməsi üçün şərait yaradır. Tələbələrə təhkim olunmuş avadanlığın saz saxlanmasını təmin edir. İstehsalat təcrübəsinin keçirilməsi üçün müəssisə və təsərrüfatlarla müqavilələrin bağlanmasında iştirak edir. Daxili intizam qaydalarına hər bir tələbə tərəfindən əməl olunmasını təmin edir. Tələbələrlə müxtəlif tərbiyə işləri aparır. Tələbələr tərəfindən ixtisas (sınaq) istehsalat işlərinin yerinə yetirilməsində, ixtisas imtahanlarına hazırlıq və onların keçirilməsində iştirak edir. [27]

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təlim-tərbiyə işlərinin təşkilinin forma və metodlarını; təhsil müəssisələrinin hazırladığı peşələr üzrə tədris plan və proqramlarının tərtibini; istehsal təliminin metodikasını; emalatxana avadanlığından istifadəni, tədris-istehsalat işlərinin təşkili və iqtisadiyyatın əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: ümumi orta təhsil, sahə üzrə 3 ildən az olmayan əmək stajı; orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan;

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 3 ildən 8 ilə qədər əmək stajı; orta ixtisas təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 8 ildən 13 ilədək əmək stajı; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 3 ilədək əmək stajı; ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 13 ildən 18 ilədək əmək stajı; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 3 ildən 8 ilədək əmək stajı;

13-cü dərəcə: orta ixtisas təhsilli, 18 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 8 ildən az olmayaraq əmək stajı və ya istehsalat təlimi ustası vəzifəsində 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Dövlət peşə təhsiliəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan istehsalat təlimi ustalarının aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[28]

 

İSTEHSALAT TƏLİMİ USTASI

(nəqliyyat vasitələrinin sürücülüyü üzrə)

 

Əmək funksiyası. İstehsalat təlimi proqramına uyğun tədris qrupu tələbələrinin peşə bacarıq və vərdişlərinə, o cümlədən avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin idarə olunması vərdişlərinə yiyələnməsi üçün dərsləri texniki və metodiki səviyyədə aparır. İstehsalat təlimi məşğələlərinin təşkili üçün avadanlıq və materialları, avtomobil və digər nəqliyyat vasitələrini hazırlayır. [29]

İstehsalat təlimi proqramına uyğun olaraq tələbələrin tədris-istehsalat işlərini planlaşdırır, avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin sürülməsi və texniki qulluq qrafikini hazırlayır və müəyyən edir. Tələbələr tərəfindən tədris emalatxanalarında, avtomobillərin quruluşu və istismarı laboratoriyalarında, təlim poliqonlarında və ya avtomobil nəqliyyatı müəssisələrində istehsalat təlimi və təcrübəsi tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Tələbələrə təhkim edilən avadanlığın və avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin işlək vəziyyətdə olmasını təmin edir. Tələbələrlə müntəzəm olaraq sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər keçirir. Tələbələr tərəfindən ixtisas (sınaq) işlərinin yerinə yetirilməsi və buraxılış ixtisas imtahanlarına hazırlıq işlərində və onların keçirilməsində iştirak edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təlim-tərbiyə işlərinin təşkilinin forma və metodlarını; təhsil müəssisələrinin hazırladığı peşələr üzrə tədris plan və proqramlarının tərtibini; istehsalat təliminin metodikası və pedaqogikasının əsaslarını, tədris-istehsalat işlərinin təşkili və iqtisadiyyatın əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

9-cu dərəcə: peşə təhsili, ixtisası üzrə 2 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B" və yaxud "B” və “C" sürücülük vəsiqəsi, 2 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi;

10-cu dərəcə: peşə təhsili, ixtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B” , “C" və “D” sürücülük vəsiqəsi, 3 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B” , “C" və “D” sürücülük vəsiqəsi, 3 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 6 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B” , “C" və “D” sürücülük vəsiqəsi, 5 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 3 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B” , “C" və “D” sürücülük vəsiqəsi, 2 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi;

13-cü dərəcə: orta ixtisas təhsilli, ixtisası üzrə 9 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B” , “C" və “D” sürücülük vəsiqəsi, 7 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi; müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, ixtisası üzrə 5 ildən az olmayaraq əmək stajı, nəqliyyat vasitələrini idarəetmə hüququ verən "B” , “C" və “D” sürücülük vəsiqəsi, 5 ildən az olmayaraq sürücülük təcrübəsi.

Dövlət  təhsiliəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan istehsalat təlimi ustalarının (nəqliyyat vasitələrinin sürücülüyü üzrə) aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.[30]

 

MEXANİK

 

Əmək funksiyası. Məktəbin maşın-traktor parkında olan bütün traktorların, avtomobillərin, kombaynların, kənd təsərrüfatı maşınlarının və başqa avadanlıqların fasiləsiz və təhlükəsiz işini təmin edir. Maşın-traktor parkında olan texnika və avadanlığın aylıq, rüblük, illik təmirini və texniki qulluq qrafiklərini tərtib edir və onların icrasını təmin edir. Təmirin və texniki xidmətlərin qiymətlərinin, tələb olunan ehtiyat hissələrinin və materialların hesabatını aparır. Parkda məşğələ saatlarına görə yanacaq-yağlama materiallarının sifarişinin hazırlanmasında iştirak edir. Texnikanın və avadanlığın təmirinə tələb olunan ehtiyat hissələri üçün sifariş verir. Texnikanın və avadanlığın vəziyyətinə baxış keçirir. Parkda olan kənd təsərrüfatı texnikasına, avtomobil nəqliyyat vasitələrinə texniki baxışların keçirilməsini təşkil edir. Tədris müəssisəsinə daxil olan texnika və avadanlığın müəyyən olunmuş qaydada təhvil alınmasını və istismara verilməsini təşkil edir. Tədris müəssisəsinin mühasibi ilə birlikdə texnikanın, avadanlığın uçotunu və onun hərəkəti üzrə inventar kitabında qeydiyyat aparır, yararsız hala düşən texnika və avadanlıqların silinməsi üçün sənədləri hazırlayır. Maşın-traktor parkında əməyin təhlükəsizliyi və yanğından mühafizə tədbirlərini təşkil edir. Texnikanın və avadanlığın müvəqqəti və daimi saxlanmaya qoyulması və konservasiya qaydalarının yerinə yetirilməsini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təlim-tərbiyə işlərinin təşkilinin forma və metodlarını; təhsil müəssisələrinin hazırladığı peşələr üzrə tədris plan və proqramlarının tərtibini; emalatxana avadanlığından istifadəni, tədris-istehsalat işlərinin təşkili və iqtisadiyyatın əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili və ixtisası üzrə 1 ildən az olmayaraq əmək stajı;

8-ci dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

9-cu dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı;

10-cu dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən 8 ilədək ixtisası üzrə əmək stajı;

11-ci dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 8 ildən az olmayaraq ixtisası üzrə əmək stajı.

 


VII. ÜMUMİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

 

RƏHBƏRLƏR

 

DİREKTOR

 

Əmək funksiyası. Məktəbin fəaliyyətini idarə edir. Məktəbin inkişaf proqramını, perspektiv və cari planları hazırlayır, müəssisənin və pedaqoji işçilərinin fəaliyyətinin ardıcıl və sistemli təhlilini aparır, məktəbdaxili qiymətləndirməni həyata keçirir və bunların əsasında perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirir, onun həyata keçirilməsinin optimal həlli yollarını tapır, dövlət orqanları və ictimai təşkilatlarda müəssisənin marağını təmsil edir. Tədrisin müasir metodlarından istifadə etmək üçün təşkilati tədbirlər görür; pedaqoji şuraya rəhbərlik edir. Tədris planı və proqramlarının yerinə yetirilməsi, istedadlı şagirdlərin aşkara çıxarılması və inkişafı üçün tədbirlər həyata keçirir. Şagirdlərin fənn olimpiadalarına və digər bilik yarışlarına, xüsusi qabiliyyət tələb olunan tədbirlərə cəlb edilməsi sahəsində məqsədyönlü iş aparır, təlim-tərbiyə işlərinin məzmunlu və səmərəli aparılmasını həyata keçirir. Şagird özünüidarə orqanlarının fəaliyyətini istiqamətləndirir və onların işinə köməklik göstərir; sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili üzərində nəzarəti həyata keçirir. İcbari ümumi orta təhsilin həyata keçirilməsini, uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslərin və istedadlı şagirdlərin fərdi təhsilə cəlb olunmasını təmin edir. Qabaqcıl iş təcrübəsini tətbiq edir, təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərir. Əmək qanunvericiliyinə uyğun pedaqoji kollektivdə sağlam mənəvi-psixoloji iqlimin yaradılması üzrə iş aparır. Əməkdə xüsusilə fərqlənmiş müəllimləri və müəssisənin digər işçilərini mükafatlandırma və təltif üçün təkliflər verir. Müavinlərin hesabatlarını dinləyir, onların işinin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər verir. Kargüzarlığın və məktəb sənədlərinin düzgün aparılmasını, hesabatların hazırlanmasını, məlumat bazalarının düzgün doldurulmasını təmin edir.Kadrların (təsisçinin nomenklaturasında olanlardan başqa) seçilib yerləşdirilməsini, onlara həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirlərinin tətbiqi məsələlərini həll edir, pedaqoji heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün şərait yaradır, onların ixtisasartırma təhsilinə olan tələbatını mövcud yanaşmalar əsasında dəqiqləşdirir. İşçilərlə bağlanmış əmək müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməsini, müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətini, avadanlığın uçotunu və mühafizəsini, onlardan təlim-tərbiyə prosesində düzgün və səmərəli istifadə olunmasını təmin edir. Daxili intizam qaydalarına, müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət olunmasına məsuliyyət daşıyır. İşçilərə verilən tapşırıqları əmək qanunvericiliyinə uyğun nəzarətdə saxlayır və onların icrasına nail olur. Valideynlərlə (onların qanuni nümayəndələri ilə), təlim-tərbiyə işlərinə kömək edən müəssisələri və xeyriyyə cəmiyyətləri ilə aparılan işlərin təşkili ilə bağlı məsələləri həll edir. Dövlət tərəfindən ayrılan, habelə müəssisənin büdcəsinə qanunla qadağan edilməyən digər mənbələrdən daxil olan büdcədənkənar vəsaitin səmərəli, məqsədyönlü istifadəsini təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; idarəetmənin təşkilini; müəllimlər üçün yeni modul-kredit sisteminə əsaslanan stimullaşdırıcı ixtisasartırma sisteminin inkişaf etdirilməsini; müəllimlərin karyera inkişafı və fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını; qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin yayılması sahəsində müasir tələblərə uyğun mexanizmlərin yaradılmasını; pedaqoji kadrların işə qəbulu sahəsində tətbiq edilmiş yeni mexanizmin beynəlxalq təcrübəyə uyğun daha da təkmilləşdirilməsini; təhsil proqramlarının və dərsliklərin müasir tələblər baxımından yeniləşdirilməsini; şagirdlərin idrak fəallığını artıran sistemli tədbirlərin görülməsini; tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunmasını; istedadlı uşaqlar üçün inkişafetdirici fərdi proqramların yaradılmasını; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); orta təhsil üzrə qüvvədə olan dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); ümumi təhsil müəllimləri üçün fəal (interaktiv) təlim texnologiyaları və inklüziv təhsil üzrə məqsədli ixtisasartırmanın təmin edilməsini; müəllimlərin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları bacarıqlarına yiyələnməsi üçün çevik sistemin yaradılmasını; müəllimlərin təkmilləşdirilməsinin beynəlxalq standartlarla uzlaşdırılmasını; tədris proqramları və tədris-metodiki sənədlərlə işi, məktəbdaxili nəzarəti; müəllimlərin əməyinin tarifləşdirilməsi metodlarını, qabaqcıl təlim-tərbiyə metodlarını, pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini, uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili yollarını; Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, eləcə də statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil, 5 ildən az olmayaraq pedaqoji staj və ya elmi dərəcəsi və elmi adı olduqda 3 il pedaqoji staj.

a)      ümumtəhsil məktəblərində və ya ümumtəhsil internat məktəblərində, inteqrasiya təlimli internat tipli təhsil müəssisələrində: [31]

13-cü dərəcə: şagirdlərin sayı 100 nəfərədək olduqda;

14-cü dərəcə: şagirdlərin sayı 100-dən 300-dək olduqda;

15-ci dərəcə: şagirdlərin sayı 300-dən 800-dək olduqda;

16-cı dərəcə: şagirdlərin sayı 800 və daha çox olduqda.

b)       sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi tipli təhsil müəssisələrində:

13-cü dərəcə: şagirdlərin sayı 100 nəfərədək olduqda;

14-cü dərəcə: şagirdlərin sayı 100-dən 150-dək olduqda;

15-ci dərəcə: şagirdlərin sayı 150-dən 200-dək olduqda;

16-cı dərəcə: şagirdlərin sayı 200 və daha çox olduqda.

Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin direktorlarının aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.

 

TƏDRİS (TƏLİM-TƏRBİYƏ) İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Tədris (təlim-tərbiyə) və metodiki işləri təşkil edir. Tədris planları və proqramlarının (kurikulumların) yerinə yetirilməsi üzrə müəllimlərin və digər pedaqoji işçilərin metodiki fəaliyyətini istiqamətləndirir, operativ surətdə tədris proqramlarında müvafiq dəyişikliklər aparılması üçün təkliflər verir. Təlim-tərbiyə prosesinin, həmçinin dərsdənkənar və dərnək məşğələlərinin keyfiyyətli təşkilini həyata keçirir; siniflərin optimal komplektləşdirilməsini təmin edir, tədris və digər təlim-tərbiyə məşğələlərinin cədvəlini tərtib edir, metodik şura və fənn metodbirləşmələrinin işinə rəhbərlik və nəzarəti həyata keçirir. Fənn kabinetlərinin zənginləşdirilməsi və səmərəli istifadəsini təmin edir. Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər verir, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və yayılması, gənc müəllimlərlə və valideynlərlə pedaqoji işin təşkili istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Pedaqoji işçilərin attestasiyadan keçmələri üçün müvafiq hazırlıq işlərini təmin edir, onların təkmilləşmələrinə, ixtisasartırma təhsilinə, yeni fənn kurikulumları ilə əlaqədar treninqlərə cəlb olunmalarına, eləcə də peşəkarlıq səviyyələrinin artırılması üçün nəzərdə tutulan digər tədbirlərdə iştirakına nail olur. Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və şagirdlərin bilik səviyyəsinin artırılmasını təmin edir, şagirdlərin yarımillik, illik və yekun qiymətləndirilməsinin uçotunu aparır, buraxılış imtahanlarına hazırlıq işlərini təşkil edir. Təlimin keyfiyyətinin idarə olunması məqsədilə monitorinq-qiymətləndirmə aparılmasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; müəllimlər üçün yeni modul-kredit sisteminə əsaslanan stimullaşdırıcı ixtisasartırma sisteminin inkişaf etdirilməsini; müəllimlərin karyera inkişafı və fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını; qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin yayılması sahəsində müasir tələblərə uyğun mexanizmlərin yaradılmasını; pedaqoji kadrların işə qəbulu sahəsində tətbiq edilmiş yeni mexanizmin beynəlxalq təcrübəyə uyğun daha da təkmilləşdirilməsini; təhsil proqramlarının və dərsliklərin müasir tələblər baxımından yeniləşdirilməsini; şagirdlərin idrak fəallığını artıran sistemli tədbirlərin görülməsini; tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunmasını; istedadlı uşaqlar üçün inkişafetdirici fərdi proqramların yaradılmasını; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); orta təhsil üzrə qüvvədə olan dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); ümumi təhsil müəllimləri üçün fəal (interaktiv) təlim texnologiyaları və inklüziv təhsil üzrə məqsədli ixtisasartırmanın təmin edilməsini; müəllimlərin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları bacarıqlarına yiyələnməsi üçün çevik sistemin yaradılmasını; müəllimlərin təkmilləşdirilməsinin beynəlxalq standartlarla uzlaşdırılmasını; idarəetmənin təşkilini; tədris proqramları və tədris-metodiki sənədlərlə işi, məktəbdaxili nəzarəti; müəllimlərin əməyinin tarifləşdirilməsi metodlarını, qabaqcıl təlim-tərbiyə metodlarını, pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini, uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili yollarını; Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; təhsil innovasiyalarını və pedaqoji texnologiyaları; əmək qanunvericiliyini; təhsilin iqtisadiyyatının və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin, eləcə də statistikanın əsaslarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 10-15% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədris (təlim-tərbiyə) işləri üzrə direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.

 

TƏRBİYƏ İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Məktəbin əsasnaməsinə uyğun olaraq məktəbdə tərbiyə işinə rəhbərlik edir. Müəllimlərin, psixoloqların, tərbiyəçilərin, uşaq birliyi təşkilatının, sinif, dərnək rəhbərlərinin, valideynlərin, ictimai təşkilatların, şagird özünüidarə orqanlarının və hüquq-mühafizə orqanlarının köməyi ilə şagirdlərin tərbiyə işini təşkil edir. Gənclərin milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlər zəminində formalaşmasına, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına, çağırışaqədərki hazırlığına, fiziki inkişafına və bədii-texniki yaradıcılığına, turizm, diyarşünaslıq və ekskursiya məsələlərinə rəhbərlik edir. Müvafiq tədris müəssisələri, yaradıcılıq ittifaqları, idarə və təşkilatlarla əlaqə yaradır, birgə kütləvi tədbirlər keçirir. Təhsil alan uşaqlar arasında hüquq pozuntuları və cinayətkarlıq hallarına qarşı geniş miqyaslı profilaktik işin təşkilini və ona rəhbərliyi təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; müəllimlər üçün yeni modul-kredit sisteminə əsaslanan stimullaşdırıcı ixtisasartırma sisteminin inkişaf etdirilməsini; müəllimlərin karyera inkişafı və fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını; qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin yayılması sahəsində müasir tələblərə uyğun mexanizmlərin yaradılmasını; pedaqoji kadrların işə qəbulu sahəsində tətbiq edilmiş yeni mexanizmin beynəlxalq təcrübəyə uyğun daha da təkmilləşdirilməsini; təhsil proqramlarının və dərsliklərin müasir tələblər baxımından yeniləşdirilməsini; şagirdlərin idrak fəallığını artıran sistemli tədbirlərin görülməsini; tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayüllər üzrə təşkil olunmasını; istedadlı uşaqlar üçün inkişafetdirici fərdi proqramların yaradılmasını; ali təhsil üzrə təsdiq edilən dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); orta təhsil üzrə qüvvədə olan dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları); ümumi təhsil müəllimləri üçün fəal (interaktiv) təlim texnologiyaları və inklüziv təhsil üzrə məqsədli ixtisasartırmanın təmin edilməsini; müəllimlərin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları bacarıqlarına yiyələnməsi üçün çevik sistemin yaradılmasını; müəllimlərin təkmilləşdirilməsinin beynəlxalq standartlarla uzlaşdırılmasını; qabaqcıl təlim-tərbiyə metodlarını, pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini, uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili yollarını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; tərbiyənin tədrislə vəhdətini; fəal təlim metodlarını, sosial-psixoloji ünsiyyət metodlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 15% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

      Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tərbiyə işləri üzrə direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.

 

TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

 

Əmək funksiyası. Məktəbin təsərrüfat işlərinə rəhbərlik edir. Təsərrüfat inventarlarının qorunub saxlanılmasını, məktəb binasının, kabinetlərin və sinif otaqlarının, həyətin təmiz saxlanılmasını təmin edir. Kabinetlərdə və sinif otaqlarında, idman zalında, yeməkxanada sanitar-gigiyenik vəziyyəti nəzarətdə saxlayır. Məktəb binasında cari təmir işlərinin aparılmasını, onun avadanlıqlarla, inventar və materiallarla təchiz olunmasını, yanğından mühafizə qaydalarına düzgün əməl olunmasını və istehsalat sanitariyasını təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; təsərrüfat xidməti üzrə işin yerinə yetirilməsinin təşkilini; xidmətçi heyətin əməyindən səmərəli istifadə yollarını; binanın istismar olunmasının təşkilinin elmi əsaslarını; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: orta ixtisas təhsili və ya ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq əmək stajı.

Aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 20% aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin təsərrüfat işləri üzrə direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.

 

MƏKTƏBDƏNKƏNAR VƏ SİNİFDƏNXARİC TƏRBİYƏ İŞİ ÜZRƏ TƏŞKİLATÇI

 

Əmək funksiyası. Məktəbin əsasnaməsinə uyğun olaraq məktəbdə tərbiyə işinə rəhbərlik edir. Müəllimlərin, psixoloqların, tərbiyəçilərin, uşaq birliyi təşkilatının, sinif, dərnək rəhbərlərinin, valideynlərin, ictimai təşkilatların, şagird özünüidarə orqanlarının və hüquq-mühafizə orqanlarının köməyi ilə şagirdlərin tərbiyə işini təşkil edir.

Gənclərin milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlər zəminində formalaşmasına, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına, çağırışaqədərki hazırlığına, fiziki inkişafına və bədii-texniki yaradıcılığına, turizm, diyarşünaslıq və ekskursiya məsələlərinə rəhbərlik edir. Müvafiq tədris müəssisələri, yaradıcılıq ittifaqları, idarə və təşkilatlarla əlaqə yaradır, birgə kütləvi tədbirlər keçirir. Təhsil alan uşaqlar arasında hüquq pozuntuları və cinayətkarlıq hallarına qarşı geniş miqyaslı profilaktik işin təşkilini və ona rəhbərliyi təmin edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Gənclər siyasəti haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; təhsil və elm sahəsinə aid Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin aidiyyəti qərar və sərəncamlarını; Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsi üzrə mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının aidiyyəti qərar, sərəncam və əmrlərini; məktəbdənkənar təhsilin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə müasir təhsil proqramlarının hazırlanmasını; qabaqcıl təlim-tərbiyə metodlarını, pedaqogika və pedaqoji psixologiya elminin son nailiyyətlərini, uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili yollarını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; tərbiyənin tədrislə vəhdətini; fəal təlim metodlarını, sosial-psixoloji ünsiyyət metodlarını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: pedaqoji və ya idarəetmə ixtisas sahələri üzrə ali təhsil, 3 ildən az olmayaraq pedaqoji staj.

12-ci dərəcə: şagirdlərin sayı 100 nəfərədək olduqda;

13-cü dərəcə: şagirdlərin sayı 100-dən 300-dək olduqda;

14-cü dərəcə: şagirdlərin sayı 300-dən 800-dək olduqda;

15-ci dərəcə: şagirdlərin sayı 800 və daha çox olduqda.

Müəllimlərinin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbdənkənar və sinifdənxaric tərbiyə işi üzrə təşkilatçılarının aylıq vəzifə maaşı direktorun vəzifə maaşından 15 faiz aşağı məbləğdə müəyyən edilir.

 

UŞAQ BİRLİYİ TƏŞKİLATININ RƏHBƏRİ

 

 Əmək funksiyası. İş fəaliyyətini uşaq təşkilat və birliklərinin əsasnamələrində öz əksini tapan məqsəd və vəzifələrə uyğun həyata keçirir. İşini uşaq təşkilatının, özünüidarə orqanlarının, uşaq və yeniyetmələrin özfəaliyyəti və təşəbbüskarlığı, əməkdaşlığı, pedaqoji və humanist prinsiplərindən çıxış edərək qurur. Təşəbbüslərə yaradıcı yanaşır, uşaqların qabiliyyət və bacarığını aşkara çıxarmaq üçün onlara imkan yaradır. Uşaq birliklərinin fəaliyyətinin məzmun və formasını, uşaqların yaş xüsusiyyətlərini, həyatın tələblərini nəzərə almaqla yeniləşdirir və dəyişdirir. Uşaq və yeniyetmələrin istedad, bacarıq və imkanlarını üzə çıxarmaq üçün şərait yaradır, onların asudə vaxtlarının səmərəli və maraqlı keçməsini təmin edir. Ona etibar olunan uşaqların sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qayğısına qalır. Uşaq və yeniyetmələrlə fəaliyyətində qabaqcıl iş təcrübəsindən geniş istifadə edir. Uşaq təşkilatının maddi-texniki bazasını qoruyur və inkişaf etdirir. Dövlət müəssisələri, ictimai təşkilatlar və çalışdığı pedaqoji kollektiv ilə sıx əlaqədə işləyir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; tərbiyə və özünütərbiyənin pedaqogika və psixologiyasını, pedaqoji etikanı, uşaq və yeniyetmələrin fərdi və yaş xüsusiyyətlərini, uşaq kollektivlərinin psixologiyasını, uşaq təşkilatlarının iş xüsusiyyətlərini; uşaq birliyi təşkilatının rəhbərinin vəzifələrini və qarşısında duran tələbləri; Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

7-ci dərəcə: ümumi orta təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan;

9-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 5 ildən az olmayaraq əmək stajı; ali pedaqoji təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

10-cu dərəcə: ali pedaqoji təhsil, 5 ildən az olmayaraq əmək stajı.

 

MÜTƏXƏSSİSLƏR

 

MÜƏLLİM

 

Əmək funksiyası. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırılmasını, onların müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edir. Tədris edilən fənnin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla şagirdlərlə təlim məşğələləri aparır. Təlim prosesində müxtəlif formalardan, üsullardan, metodlardan, təlim strategiyalarından istifadə edir. Keçdiyi fənn üzrə tədris materiallarını planlaşdırır, tədris proqramlarının yerinə yetirilməsini, bütün şagirdlərin dövlət standartları səviyyəsində mənimsəməsini təmin edir. Tədris etdiyi fənnə dair sinifdənkənar tədbirlər üzrə iş aparır. Şagirdlərin valideynləri, yaxud onları əvəz edən şəxslərlə müntəzəm əlaqə saxlayır. Tədris intizamına riayət edilməsini və məşğələlərə davamiyyət rejiminə əməl olunmasını təmin edir. Tədris avadanlıqlarından istifadə zamanı təhlükəsizlik texnikası və sanitariya tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət edir. Metodbirləşmələrin fəaliyyətində və həyata keçirilən digər metodik işlərin təşkilində iştirak edir. Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəldilən təkliflər irəli sürür, müntəzəm surətdə özünün peşə ixtisasını yüksəltməyə çalışır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; pedaqoji, elmi-metodik və təşkilati məsələlərin həlli çərçivəsində fənlərin ümumi nəzəri əsaslarını; pedaqogika və psixologiya elminin son nailiyyətlərini, fizioloji inkişafı, tədris metodikasını, tərbiyə işlərinin metodikasını; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; fənn üzrə təlimin məzmunu və təşkili prinsiplərini; tədris kabinetlərinin və yardımçı binaların avadanlıqlarla təchiz olunmasına qoyulan tələbləri; əmək qanunvericiliyini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: pedaqoji orta ixtisas təhsilli, əmək stajına tələb qoyulmadan;

9-cu dərəcə: pedaqoji orta ixtisas təhsilli, 3 ildən 5 ilədək pedaqoji stajı olan və ya orta ixtisas təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 5 ildən 10 ilədək pedaqoji staj; ali pedaqoji təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 10 ildən 15 ilədək pedaqoji staj; ali pedaqoji təhsil, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj və ya ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 15 ildən az olmayaraq pedaqoji staj; ali pedaqoji təhsil, 8 ildən 13 ilədək pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: ali pedaqoji təhsil, 13 ildən 18 ilədək pedaqoji staj;

14-cü dərəcə: ali pedaqoji təhsil, 18 ildən çox pedaqoji staj;

15-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə fənn tədris edən şəxslər; Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər; dərslik və müəllim üçün metodik vəsait müəllifləri.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllimlərin aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.

 

MÜƏLLİM-DEFEKTOLOQ; MÜƏLLİM-LOQOPED;

LOQOPED

 

Əmək funksiyası. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və yeniyetmələrdə olan müvafiq çatışmazlıqların mövcud imkanlar və şərait daxilində aradan qaldırılması, korreksiya edilməsi üzrə kompleks işləri planlaşdırır, təşkil edir və yerinə yetirir, təlim-tərbiyə işlərinin həmin istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərlə üzvü bağlılıq təşkil etməsi istiqamətində işlər görür. Uşaqların əqli, nitq və fiziki qüsurlarının xarakteri nəzərə alınmaqla onların təlim imkanlarını müəyyənləşdirir, korreksiya tədbirləri aparır. Uşaq və yeniyetmələrə sosial-psixoloji köməklik göstərir, onlarda cəmiyyət haqqında təsəvvür yaradır, sosial uyğunlaşmalarına, peşəyönümünə, nitq qüsurlarının aradan qaldırılmasına yardım edir, qazanılmış nəzəri bilikləri təcrübədə tətbiq etmək vərdişləri aşılayır, uşaq və yeniyetmələrin təlim-tərbiyəsinin təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı metodik işlər aparır. Valideynlərə uşaqlarının əqli və ya fiziki çatışmazlıqları ilə bağlı təhsil, yaxud müalicə müəssisələrinə göndərilməsi barədə məsləhətlər verir, tibbi-pedaqoji komissiyaların işində yaxından iştirak edir, müəllimlərin etik davranış qaydalarına riayət edir.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” və “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; sağlamlıq imkanları məhdud uşaq və yeniyetmələrin yaş psixologiyasını, onlarla iş metodikalarını, fənlərin tədrisi metodikasını, defektologiya sahəsindəki qabaqcıl təcrübə nümunələrinin praktik fəaliyyətdə tətbiqini, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla iş üzrə proqramları, tədris kabinetlərinin təchizinə verilən müasir tələbləri, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: ali pedaqoji təhsil, yenidənhazırlanma qurumlarında ixtisası üzrə əlavə təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

9-cu dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

10-cu dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 1 ildən 3 ilədək pedaqoji staj;

11-ci dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj və ya ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 8 ildən 13 ilədək pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 13 ildən 18 ilədək pedaqoji staj;

14-cü dərəcə: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil, 18 ildən cox pedaqoji staj;

15-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə işləyən; Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər; dərslik və müəllim üçün metodik vəsait müəllifləri.

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılan müəllim-defektoloqların (müəllim-loqopedlərin, loqopedlərin) aylıq vəzifə maaşı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə tənzimlənir.

 

SOSİAL PEDAQOQ

 

Əmək funksiyası. Müəssisədə və yaşayış yeri üzrə təhsilalanların (tərbiyə alanların, uşaqların) tərbiyəsi, təhsili, inkişafı və sosial müdafiəsi ilə bağlı tədbirləri həyata keçirir. Təhsilalanların (tərbiyə alanların, uşaqların) şəxsiyyətinin psixo-tibbi-pedaqoji xüsusiyyətlərini, onun mikromühit amillərini və həyat şəraitini öyrənir. Təhsilalanların (tərbiyə alanların, uşaqların) maraqları və tələbatları, çətinlik və problemlərini, mübahisəli hallarını, davranışında pozuntuları aşkar edir və sosial yardım və dəstək göstərir. Təhsilalan (tərbiyə alan, uşaq) şəxslər, müəssisə, ailə, müxtəlif sosial xidmətlər, yerli icra strukturları və digər inzibatı orqanların əməkdaşları arasında vasitəçi kimi çıxış edir. Sosial-pedaqoji işin məqsədlərini, üsullarını, formalarını müəyyən edir, şəxsi və müxtəlif sosial problemlərin həlli yolları, sosial müdafiə və sosial yardım, təhsilalan (tərbiyə alan, uşaq) şəxslərin hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər görür. Təhsilalanların (tərbiyə alanların, uşaqların) və böyüklərin sosial baxımdan dəyərli fəaliyyətinin müxtəlif növlərini təşkil edir, sosial təşəbbüslərin inkişafına yönəlmiş tədbirlərin, sosial layihələrin və proqramların həyata keçirilməsi, onların işlənib hazırlanmasında və təsdiqində iştirak edir. Sosial mühitdə insansevər, mənəvi baxımdan sağlam münasibətlərin yaradılmasına imkan yaradır. Psixoloji rahatlıq şəraitinin yaradılmasını, təhsilalan (tərbiyə alan, uşaq) şəxslərin təhlükəsizliyini, onların həyat və sağlamlığının qorunmasının təmin edilməsinə kömək edir. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar arasından təhsil alanların (tərbiyə alanların, uşaqların) işlə təmin olunması, hamiliyi, evlə təmin olunması, müavinətlər, pensiya, qoyulan əmanətlərin rəsmiləşdirilməsi, qiymətli kağızların istifadəsi ilə bağlı məsələləri həyata keçirir. Müəllim, valideyn (onları əvəz edən şəxslər), sosial xidmətlərin mütəxəssisləri, ailə və gənclərin məşğulluq xidmətləri, xeyriyyəçi təşkilatlar və digərləri ilə qəyyumluq və himayəçiliyə ehtiyacı olan, əqli və fiziki imkanları məhdud, deviant davranışlı, o cümlədən, fövqəladə vəziyyətə düşmüş təhsilalanlar (tərbiyə alanlar, uşaqlar) arasında köməklik göstərmək məqsədilə qarşılıqlı əlaqə yaradır.

 Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”, “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; əmək və ailə qanunvericiliyini, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; ümumi və sosial pedaqogikanı, yaş və uşaq psixologiyasını; sosial gigiyenanın əsaslarını; sosial-pedaqoji və diaqnostik metodikaları; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil və yaxud ali təhsil və yenidənhazırlanma qurumlarında ixtisası üzrə əlavə təhsil.

10-cu dərəcə: 3 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

11-ci dərəcə: 3 ildən 8 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj və ya ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: 8 ildən 13 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

13-cü dərəcə: 13 ildən 18 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

14-cü dərəcə: 18 ildən çox pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

15-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə işləyən; Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər; dərslik və müəllim üçün metodik vəsait müəllifləri.

 

XÜSUSİ TƏHSİL ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS;

KORREKSİYA ÜZRƏ İNKİŞAF MÜTƏXƏSSİSİ

 

Əmək funksiyası. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrin ümumtəhsil və xüsusi təhsil məktəblərində, xüsusi və inteqrasiyalı internat məktəblərində həmçinin reabilitasiya mərkəzlərində mövcud imkanlar və şərait daxilində inkişaf etdirilməsi və təhsil hüquqlarının təmin olunması üzrə kompleks işlər planlaşdırır, təşkil edir və yerinə yetirir. Uşaqlarda xüsusi təhsilə ehtiyacların müəyyənləşdirilməsinə dair müəllimləri metodiki baxımdan təlimatlandırır və köməklik göstərir. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkilinə dair və onların təhsildə nailiyyətlərinin ölçmə meyarlarının müəyyənləşdirilməsinə dair müəllimlərə, valideynlərə tövsiyələr verir. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşağın təhsilinin təşkil edilməsi üçün müəllimlərlə digər mütəxəssislər arasında əməkdaşlığın səmərəli olmasına nəzarət edir və prosesi koordinasiya edir. Valideynlərə uşaqların inkişafı, müalicəsi və reabilitasiyası ilə bağlı məsləhətlər verərək mütəxəssislərə və xidmətlərə yönəldir, psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyaların işində yaxından iştirak edir. Xüsusi təhsilə ehtiyacı olan uşaqlarla fərdi və inteqrasiyalı qrup işləri aparır, onların sosial mühitə uyğunlaşmasına, nitqinin korreksiyasına və inkişafına yardım edir. Uşaq və yeniyetmələrin təlim-tərbiyəsinin təşkili və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı metodiki işlər aparılır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; inklüziv təhsilin fəlsəfəsi, prinsipləri və tətbiqetmə metodlarını; əlilliyi olan şəxslərin təhsili haqqında beynəlxalq konvensiya və deklarasiyaları; xüsusi təhsilin təşkili, müasir pedaqogika və xüsusi təhsil metodologiyaları, fənlərin tədris metodikası, davranışın idarə olunmasını; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri: müvafiq ixtisas üzrə ali təhsil və yaxud ali təhsil və yenidənhazırlanma qurumlarında ixtisası üzrə əlavə təhsil.

10-cu dərəcə: 3 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

11-ci dərəcə: 3 ildən 8 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj və ya ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: 8 ildən 13 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

13-cü dərəcə: 13 ildən 18 ilədək pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

14-cü dərəcə: 18 ildən çox pedaqoji və ya sosial-psixoloji xidmət üzrə staj;

15-ci dərəcə: elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə işləyən; Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər; dərslik və müəllim üçün metodik vəsait müəllifləri.

 

TƏRBİYƏÇİ

 

Əmək funksiyası. Uşaqların tərbiyəsini, harmonik inkişafını təşkil edir, tədris tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə kömək edir. Qrupda hər bir uşağın fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Uşaqlara diqqətlə yanaşır, onların fərdi xüsusiyyətlərini öyrənir. Tərbiyə işinin təşkili ilə bağlı aylıq, illik iş planı tərtib edir. Uşaqlar üçün müəyyən edilmiş gün rejiminin yerinə yetirilməsini təmin edir. Uşaqların davranışlarındakı dəyişikliklər və pozuntular, səhhətinin vəziyyəti barədə məktəbin rəhbərliyinə və tibbi heyətə məlumat verir, tibbi heyətin tələblərini yerinə yetirir. Uşaqların ailədə tərbiyəsinə dair valideynlərlə iş aparır.

Bilməlidir: “Təhsil haqqında”, “Uşaq hüquqları haqqında”, “Sosial xidmət haqqında”, “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” və “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını; Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq hüquqları haqqında Konvensiyanı; əmək və ailə qanunvericiliyini; pedaqogika, sosial, yaş və uşaq psixologiyasını; gigiyenanın əsaslarını, uşaqların həyatının qorunması və onların səhhətinin möhkəmləndirilməsi işini; ümumi və xüsusi təhsil üzrə milli məzmun standartlarını, kurikulumu; təlim-tərbiyə işinin təşkilini; İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tələblərini; əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitar-gigiyena və yanğından mühafizə norma və qaydalarını.

Ödəniş dərəcələrinə ixtisas tələbləri:

8-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, əmək stajına tələb qoyulmadan;

9-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 3 ildən 5 ilədək pedaqoji staj və ya orta ixtisas təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

10-cu dərəcə: orta ixtisas təhsili, 5 ildən 10 ilədək pedaqoji staj; ali təhsil, əmək stajına tələb qoyulmadan;

11-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 10 ildən 15 ilədək pedaqoji staj; ali təhsil, 3 ildən 8 ilədək pedaqoji staj; ali təhsili fərqlənmə diplomu ilə bitirən;

12-ci dərəcə: orta ixtisas təhsili, 15 ildən az olmayaraq pedaqoji staj; ali təhsil, 8 ildən 13 ilədək pedaqoji staj;

13-cü dərəcə: ali təhsil, 13 ildən 18 ilədək pedaqoji staj;

14-cü dərəcə: ali təhsil, 18 ildən çox pedaqoji staj.

 

MÜƏLLİM KÖMƏKÇİSİ (ASSİSTENT)

 

Əmək funksiyası. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) ilə bağlı qanunvericilik aktlarında müəyyən edilmiş tələblərə uyğun sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilinin təşkil edilməsi ilə məşğul olur.

İnklüziv təhsil həyata keçirilən siniflərdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların fərdi inkişaf, plan və fənn proqramlarına uyğun olaraq onların təlim-tərbiyəsini təşkil edir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inkişaf xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi, müvafiq təlim-tərbiyə işlərinin aparılması üçün məktəbin psixoloqu və müəllim-defe