AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: PREZİDENTİN FƏRMANI
Qəbul edildiyi tarix: 01.07.2011
Qeydiyyat nömrəsi: 467
Adı: ״Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında״ Əsasnamənin və ״Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri״nin təsdiq edilməsi barədə״ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 25 iyun tarixli 514 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında
Rəsmi dərc edildiyi mənbə: ״Azərbaycan״ qəzeti № 142
Qüvvəyə minmə tarixi: 03.07.2011
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 340.120.100
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 13201107010467
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 15.07.2011


Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının 2010-cu il 21 dekabr tarixli 38-IVQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 fevral tarixli 1322 nömrəli Sərəncamının 1.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

"Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında" Əsasnamənin və "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri"nin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 25 iyun tarixli 514 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, 6, maddə 412) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim forması və fərqləndirmə nişanları haqqında" Əsasnamədə:

1.1. 11-ci hissədə "hərbi tədris" sözləri "xüsusi təyinatlı təhsli" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 3-cü fəslin adında "Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa)

və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi

Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 31-ci hissədə

1.3.1. birinci abzasda "Hərbi tədris məktəbləri (HTM) və hərbi litsey kursantlarının (HDQ məktəblərindən başqa)" sözləri "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (bundan sonra - xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (XTTM) kursantlarının (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.2. üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, on dördüncü (hər iki halda), on beşinci, on altıncı, on yeddinci və on səkkizinci abzaslarda "HTM-də və hərbi litseydə" sözləri "XTTM-də" sözü ilə əvəz edilsin;

1.4. 32-ci hissədə:

1.4.1. birinci və ikinci abzaslarda "Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.2. üçüncü, beşinci və altıncı abzaslarda "Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.3. yeddinci abzasda "hərbi tədris məktəbinə (hərbi litseyə)" sözləri "xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.4.5. səkkizinci abzasda "Hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (hərbi litsey kursantlarından başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5. 33-cü hissədə:

1.5.1. birinci abzasda "Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey kursantlarının (HDQ məktəblərindən başqa)" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri kursantlarının (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.2. üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı və yeddinci abzaslarda "HTM-də və hərbi litseydə" sözləri "XTTM-də" sözü ilə əvəz edilsin;

1.5.3. on ikinci abzasda "Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.5.4. on dördüncü abzasda (hər iki halda), on beşinci, on altıncı, on yeddinci, on səkkizinci, on doqquzuncu və iyirmi üçüncü abzaslarda "HTM-də və hərbi litseydə" sözləri "XTTM-də" sözü ilə əvəz edilsin;

1.6. 34-cü hissədə:

1.6.1. birinci və ikinci abzaslarda "Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.2. üçüncü, beşinci və altıncı abzaslarda "Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.3. yeddinci abzasda "hərbi tədris məktəbinə (hərbi litseyə)" sözləri "xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6.4. səkkizinci abzasda "Hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (hərbi litseyin kursantlarından başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7. 35-ci hissədə:

1.7.1. birinci və ikinci abzaslarda "Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.7.2. üçüncü və beşinci abzaslarda "Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey"
sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.8. 6-cı fəslin adında "Hərbi Dəniz Qüvvələrinin hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.9. 42-ci hissənin birinci abzasında "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.10. 43-cü hissədə:

1.10.1. birinci, ikinci, üçüncü və beşinci abzaslarda "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

10.1.2. dördüncü abzasda "hərbi tədris məktəbinə" sözləri "xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11. 44-cü hissədə:

1.11.1. birinci abzasda "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.11.2. on ikinci abzasda "HDQ HTM" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12. 45-ci hissədə:

1.12.1. birinci, ikinci, üçüncü və altıncı abzaslarda "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.12.2. dördüncü abzasda "hərbi tədris məktəbinə" sözləri "xüsusi təyinatlı təhsil müəssisəsinə" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.13. 47-ci hissənin iyirimi beşinci abzasında "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.14. 49-cu hissənin səkkizinci abzasında "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15. 53-cü hissədə:

1.15.1. üçüncü abzasda ", hərbi tədris məktəblərinin və hərbi litseyin" sözləri "və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.15.2. dördüncü abzasda "Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.16. 56-cı hissənin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və beşinci abzaslarında
"Hərbi tədris məktəbləri və hərbi litsey" sözləri "Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri"
sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi geyim formaları və fərqləndirmə nişanlarının təsvirləri"ndə:

2.1. "Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey
kursantlarının geyim forması (xüsusi geyimdən başqa)" üzrə:

2.1.1. adında "Hərbi tədris məktəbləri (HDQ məktəblərindən başqa) və hərbi litsey" sözləri "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri (Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbindən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.2. 24-cü şəkildə "HTM kursantlarının" sözləri "XTTM kursantlarının" sözləri ilə, "HTM-də və hərbi litseylərdə" sözləri "XTTM-də" akronimi ilə əvəz edilsin;

2.1.3. 25-ci şəkildə "HTM və hərbi litsey" sözləri "XTTM" akronimi ilə, "HTM-də" akronimi "XTTM-də (hərbi litseydən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.1.4. 27-ci şəkildə "HTM kursantlarının" sözləri "XTTM kursantlarının" sözləri ilə, "HTM-də və hərbi litseylərdə" sözləri "XTTM-də" akronimi ilə əvəz edilsin;

2.1.5. 28-ci şəkildə "HTM və hərbi litsey" sözləri "XTTM" akronimi ilə, "HTM-də" akronimi "XTTM-də (hərbi litseydən başqa)" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. "HDQ hərbi tədris məktəbləri kursantlarının geyim forması (xüsusi geyimdən başqa)" üzrə:

2.2.1. adında "HDQ hərbi tədris məktəbləri" sözləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.2. 49-cu, 50-ci, 51 -ci, 52-ci və 56-cı şəkillərdə "HDQ HTM" akronimləri "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2.3. 53-cü, 54-cü, 55-ci, 57-ci və 58-ci şəkillərdə "HDQ" akronimi "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının hərbi
rütbəyə görə fərqləndirmə nişanlarının 67-ci şəklində "Hərbi tədris məktəbləri və
hərbi litsey" sözləri "Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri" sözləri ilə, "HTM" akronimi (hər iki halda) "XTTM (hərbi litsey kursantlarından başqa)" sözləri ilə, "HDQ" akronimi "Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin" sözləri ilə əvəz edilsin.

 

 

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti