AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın nv

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

15.07.2011

Qeydiyyat nmrəsi

118

Adı

"Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 7, maddə 745

Qvvəyə minmə tarixi

15.07.2011

Azərbaycan Respublikasının Vahid hquqi təsnifatı zrə indeks kodu

190.010.000

Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi

14201107150118

Hquqi aktın Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

18.07.2011

 

 

"Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturunun təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2010-cu il 27 dekabr tarixli 1251 nmrəli Sərəncamının 2.1-ci bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar imzalandığı gndən qvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının

 

Baş naziri

Artur Rasi-zadə

 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nmrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların

 

SİYAHISI

 

 

Sıra №-si

Qurumların adı

1

2

 

Ali təhsil məssisələri

1.

Bakı Dvlət Universiteti

1-1.

Bakı Dvlət Universitetinin Qazax filialı[1]

2.

Azərbaycan Dvlət Neft Akademiyası

3.

Azərbaycan Dvlət İqtisad Universiteti

3-1.

Azərbaycan Dvlət İqtisad Universitetinin Zaqatala filialı[2]

4.

Azərbaycan Dvlət İqtisad Universitetinin Dərbənd filialı

5.

Azərbaycan Texniki Universiteti

6.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

7.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universiteti

7-1.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı

7-2.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Zaqatala filialı

7-3.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Ağcabədi filialı

7-4.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Qazax filialı[3]

7-5.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Cəlilabad filialı

7-6.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Quba filialı

7-7.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin Şamaxı filialı[4]

8.

Naxıvan Dvlət Universiteti

9.

Bakı Slavyan Universiteti

10.

Azərbaycan Dillər Universiteti

11.

Azərbaycan Dvlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

12.

Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası

13.

zeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası

14.

Azərbaycan Milli Konservatoriyası

15.

Sumqayıt Dvlət Universiteti

16.

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

17.

Gəncə Dvlət Universiteti

18.

Lənkəran Dvlət Universiteti

19.

Naxıvan Məllimlər İnstitutu

20.

Mingəevir Dvlət Universiteti[5]

21.

M.V.Lomonosov adına Moskva Dvlət Universitetinin Bakı filialı

21-1.[6]

Bakı Mhəndislik Universiteti

22.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutu

23.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialı

24.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Gəncə filialı

25.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Şəki filialı

26.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Zaqatala filialı

27.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Mingəevir filialı

28.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Ağcabədi filialı

29.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Qazax filialı

30.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Cəlilabad filialı

31.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Salyan filialı

32.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Quba filialı

33.

Azərbaycan Məllimlər İnstitutunun Şamaxı filialı[7]

 

Əlavə təhsil məssisələri

1.

Təhsil İşilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu[8]

2.

Respublika Uşaq Birliyi Təşkilatı Rəhbərləri Məktəbi

 

Orta ixtisas təhsili məssisələri[9]

1.

Azərbaycan Dvlət İqtisad Universitetinin nəzdində Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci[10]

2.

Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət Kolleci

3.

Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kolleci

4.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində İnşaat Kolleci

5.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Kolleci

6.

Azərbaycan Dəniz Balıq Sənayesi Kolleci[11]

7.

Naxıvan Musiqi Kolleci[12]

8.

Naxıvan Dvlət Texniki Kolleci

9.

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Texniki Kolleci[13]

10.

Azərbaycan Dvlət Neft və Sənaye Universitetinin nəzdində Bakı Neft-Energetika Kolleci

11.

Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

12.

Bakı Qida Sənayesi Kolleci

13.

Bakı Dvlət Sosial-İqtisadi Kolleci

14.

Bakı Sosial Pedaqoji Kolleci

15.

Bakı Humanitar Kolleci

16.

Bakı Sənaye-Pedaqoji Kolleci

17.

Bakı Kompter Kolleci

18.

Bakı Dvlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

19.

Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində Bakı Dvlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci [14]

20.

Sumqayıt Dvlət Universitetinin nəzdində Sumqayıt Dvlət Texniki Kolleci

21.

Sumqayıt Musiqi Kolleci

22.

Gəncə Dvlət Regional Kolleci

23.

Gəncə Humanitar Kolleci

24.

Gəncə Musiqi Kolleci

25.

Lənkəran Dvlət Humanitar Kolleci

26.

Şəki Dvlət Regional Kolleci

27.

Şəki Dvlət Texniki Kolleci

28.

Şəki Musiqi Kolleci

29.

Şirvan Dvlət İqtisadiyyat və Humanitar Kolleci

30.

Ağdaş Dvlət Humanitar Kolleci

31.

Ağdam Musiqi Kolleci

32.

Ağdam Dvlət Sosial-İqtisadi Kolleci

33.

Şamaxı Dvlət Regional Kolleci

34.

Şuşa Humanitar Kolleci

35.

Şuşa Musiqi Kolleci

36.

Astara Pedaqoji Kolleci

37.

Bərdə Dvlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

38.

Gyay Dvlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

39.

Qazax Dvlət Sosial-İqtisadi Kolleci

40.

Tovuz Dvlət Sosial-İqtisadi Kolleci

41.

Şamaxı Dvlət Sənaye-İqtisad Kolleci

42.

Zaqatala Dvlət İdarəetmə və Texnologiya Kolleci

43.

Quba Dvlət Sosial-İqtisadi Kolleci

44.

Sabirabad Dvlət Sosial-İqtisadi Kolleci

45.

Ağcabədi Pedaqoji Kolleci

46.

İsmayıllı Dvlət Humanitar və Texnologiya Kolleci[15]

47.

Masallı Dvlət Regional Kolleci[16]

 

İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri

1.

Dəmir Yolu və Metropoliten zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi [17]

2.

Şərur Peşə Liseyi[18]

3.

Emal Sənayesi zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi [19]

4.

2 nmrəli Bakı Peşə Liseyi[20]

5.[21]

Bakı Kompter Peşə Liseyi

6.

Texnika və Texnologiyalar zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi[22]

7.

Turizm və Sosial Xidmətlər zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi

8.

Sənaye və İnnovasiyalar zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi

9.

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi

10.

Tikinti və Quraşdırma İşləri zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi

11.

9 nmrəli Bakı Peşə Liseyi[23]

12.

11 nmrəli Bakı Peşə Liseyi[24]

13.

12 nmrəli Bakı Peşə Liseyi[25]

14.[26]

13 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

15.

14 nmrəli Bakı Peşə Liseyi[27]

16.

Mədəniyyət və Sənətkarlıq zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi[28]

17.

Dəniz Nəqliyyatı, Gəmiqayırma və Liman İşləri zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi

18.

17 nmrəli Bakı Peşə Liseyi[29]

19.

İctimai İaşə və Xidmət zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi[30]

20.

Sənaye və Texnologiyalar zrə Gəncə Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi

21.

2 nmrəli Gəncə Peşə Liseyi[31]

22.

Ticarət və Xidmət zrə Gəncə Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi [32]

23.

1 nmrəli Sumqayıt Peşə Liseyi

24.

3 nmrəli Sumqayıt Peşə Liseyi

25.

10 nmrəli Sumqayıt Peşə Liseyi

26.

Abşeron Binə Peşə Liseyi

27.

Abşeron Ceyranbatan Peşə Liseyi

28.

Şirvan Peşə Liseyi

29.

Sabirabad Peşə Liseyi

30.

Salyan Peşə Liseyi

31.

Saatlı Peşə Liseyi

32.

Bərdə Peşə Liseyi

33.

Krdəmir Peşə Liseyi

34.

Cəlilabad Peşə Liseyi

35.

Lənkəran Peşə Liseyi

36.

Biləsuvar Peşə Liseyi

37.

Şamaxı Peşə Liseyi

38.

Gyay Peşə Liseyi

39.

Zərdab Peşə Liseyi

40.

Qax Peşə Liseyi

41.

Şəmkir Peşə Liseyi

42.[33]

Vqar İdris oğlu Sleymanov adına Qazax Peşə Liseyi

43.

Gədəbəy Peşə Liseyi

44.

Tovuz Peşə Liseyi

45.

Xamaz Peşə Liseyi

46.

Quba Peşə Liseyi

46-1.[34]

Qusar Peşə Liseyi

47.

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi

48.

Qəbələ Turizm və Otelilik zrə Peşə Tədris Mərkəzi

49.

Culfa Peşə Məktəbi

50.

Ordubad Peşə Məktəbi

51.

1 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi[35]

52.

2 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

53.

3 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

54.

5 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

55.

Aviasiya və Avtomobil Nəqliyyatı zrə Bakı Dvlət Peşə Təhsil Mərkəzi [36]

56.

7 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi[37]

57.

10 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

58.

12 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

59.

13 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

60.

14 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

61.

16 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

62.

17 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

63.

18 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

64.

19 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

65.

20 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

66.

21 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

67.

22 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

68.

1 nmrəli Gəncə Peşə Məktəbi[38]

69.

2 nmrəli Gəncə Peşə Məktəbi

70.

3 nmrəli Gəncə Peşə Məktəbi

71.

Salyan Peşə Məktəbi

72.

Cəlilabad Peşə Məktəbi

73.

Xamaz Peşə Məktəbi

74.

Quba xsusi Peşə Məktəbi

75.

Mingəevir Peşə Məktəbi

76.

Neftala Peşə Məktəbi

77.

Beyləqan Peşə Məktəbi

78.

İmişli Peşə Məktəbi

79.

Ağcabədi Peşə Məktəbi

80.

Yevlax Peşə Məktəbi

81.

Masallı Peşə Məktəbi

82.

Lerik Peşə Məktəbi

83.

Yardımlı Peşə Məktəbi

84.

1 nmrəli Şəki Peşə Məktəbi

85.

2 nmrəli Şəki Peşə Məktəbi

86.

1 nmrəli Balakən Peşə Məktəbi

87.

2 nmrəli Balakən Peşə Məktəbi

88.

Zaqatala Peşə Məktəbi

89.

Daşkəsən Peşə Məktəbi

90.

Gygl Peşə Məktəbi

91.

Goranboy Peşə Məktəbi

92.

Naftalan Peşə Məktəbi

93.

Ağstafa Peşə Məktəbi

94.

Ağdaş Peşə Məktəbi

95.

Qəbələ Peşə Məktəbi

96.

Oğuz Peşə Məktəbi

97.

Şabran Peşə Məktəbi

98.

Xızı Peşə Məktəbi

99.

Siyəzən Peşə Məktəbi

100.

Şuşa Peşə Məktəbi

101.

Laın Peşə Məktəbi

102.

1 nmrəli Fzuli Peşə Məktəbi

103.

2 nmrəli Fzuli Peşə Məktəbi

104.

Kəlbəcər Peşə Məktəbi

105.

Cəbrayıl Peşə Məktəbi

106.

Tərtər Peşə Məktəbi

107.

Zəngilan Peşə Məktəbi

108.

Qubadlı Peşə Məktəbi

109.

1 nmrəli Ağdam Peşə Məktəbi

110.

2 nmrəli Ağdam Peşə Məktəbi

111.

3 nmrəli Ağdam Peşə Məktəbi

112.

4 nmrəli Ağdam Peşə Məktəbi

113.

5 nmrəli Ağdam Peşə Məktəbi

 

mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr)

1.

mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr)

2.

Blbl adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi

3.

Bakı Avropa Liseyi

4.

İlyas Əfəndiyev adına Elitar gimnaziya

5.

İ.Hacıyev adına "Tərəqqi" texniki-humanitar liseyi

6.

6 nmrəli Məktəb-Lisey

7.

"Ankara məktəbi" məktəb-lisey

8.

"Zəngi" liseyi

9.

Heydər Əliyev adına Lisey

10.

Akademik Zərifə Əliyeva adına Orta mumtəhsil Məktəbi

11.

zeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində Məktəb-studiya

12.

Humanitar fənlər təmayll Məktəb-Lisey

13.

Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində Məktəb-Lisey Kompleksi

14.

132-134 nmrəli Təhsil Kompleksi (bağa-məktəb kompleksi)

15.

Fizika-riyaziyyat və İnformatika Təmayll Respublika Liseyi

16.

S.C.Pişəvəri adına Respublika humanitar fənlər gimnaziyası

17.

Kimya-biologiya təmayll Respublika liseyi

18.

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində İncəsənət gimnaziyası

19.

S.Bəhlulzadə adına Xarici dillər təmayll Respublika gimnaziyası

20.

A.S.Makarenko adına Humanitar Fənlər Təmayll Respublika gimnaziyası

21.

S.Rstəm adına Xarici dillər təmayll gimnaziya

22.

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar n 1 nmrəli Tam orta internat məktəbi

23.

Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar n 2 nmrəli mumi orta internat məktəbi

24.

8 nmrəli Sanatoriya tipli internat məktəbi

25.

10 nmrəli Sanatoriya tipli internat məktəbi

26.

Sumqayıt şəhər Fars-ingilis təmayll orta internat məktəbi

27.

Sumqayıt şəhər G.Əsədov adına Tam orta internat məktəbi

28.

Gəncə şəhər Sanatoriya tipli internat məktəbi

29.

Mingəevir şəhər Tam orta internat məktəbi

30.

Gyay şəhər S. Vurğun adına Tam orta internat məktəbi

31. [39]

Qusar şəhər İnternat məktəbi

32.

Lerik şəhər V. İbrahimov adına Tam orta internat məktəbi

33.

Goranboy şəhər R.Ağakişiyev adına mumi orta internat məktəbi

34.

Siyəzən şəhər mumi orta internat məktəbi

35.

Ordubad şəhər M.Fzuli adına İnternat məktəbi[40]

36.

Balakən rayonu mumi orta internat məktəbi

37.

Neftala şəhər M. Səfərov adına İnternat məktəbi

38.

Zaqatala şəhər İnternat məktəbi

39.

Tovuz rayonu Qovlar şəhər Qarışıq tipli tam orta internat məktəbi[41]

40.

Salyan şəhər A. Səfərov adına mumi orta internat məktəbi

41.

Şəki şəhər Qarışıq tipli internat məktəbi

42.

Quba şəhər Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar n tam orta internat məktəbi

43.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 1 nmrəli Xsusi internat məktəbi[42]

44.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 2 nmrəli Xsusi internat məktəbi

45.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 3 nmrəli Respublika xsusi internat məktəbi

46.

Sağlamlıq imkanları məhdud valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar n 4 nmrəli Respublika xsusi internat məktəbi

47.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 5 nmrəli Respublika xsusi internat məktəbi

48.

E.Mirzəyev adına sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 6 nmrəli Respublika xsusi internat məktəbi

49.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 7 nmrəli Xsusi internat məktəbi

50.

E.Quliyev adına sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 9 nmrəli Xsusi internat məktəbi

51.

11 nmrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi[43]

52.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n 12 nmrəli Xsusi internat məktəbi

53.

Sumqayıt şəhər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n Xsusi internat məktəbi

54.

Lənkəran şəhər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n Xsusi internat məktəbi

55.

Oğlanlar n Aıq tipli xsusi məktəb[44]

56.

Mingəevir şəhəri Uşaq və Ailəyə Dəstək Mərkəzi

57.

Sağlamlıq İmkanları Məhdud Uşaqlar n Reabilitasiya Mərkəzi

58.

1 nmrəli Ailə tipli kiik qrup evi [45]

59.

Tahir Həsənov adına 23 nmrəli tam orta məktəb[46]

60.

Gəncə şəhər İnternat tipli futbol təmayll gimnaziya[47]

 

Uşaq evləri[48]

1.

Nizami rayonu 1 nmrəli Uşaq evi

2.

Suraxanı rayonu 2 nmrəli Uşaq evi

3.

Xətai rayonu 3 nmrəli Uşaq evi

4.

Lənkəran şəhər O.Mirzəyev adına qarışıq tipli Uşaq evi

5.

Gəncə şəhər Uşaq evi

6.

Şəki şəhər qarışıq tipli Uşaq evi

 

Məktəbəqədər təhsil məssisələri

1.

Krpələr evləri, krpələr evi-uşaq bağaları, uşaq bağaları, xsusi uşaq bağaları

2.

"Qərənfil" krpələr evi-uşaq bağası

3.

Eşitmə qabiliyyəti pozulmuş uşaqların Respublika ixtisaslaşdırılmış krpələr evi-uşaq bağası

4.

Mingəevir şəhəri 16 nmrəli "Aynur" krpələr evi-uşaq bağası

 

Məktəbdənkənar təhsil məssisələri

1.

Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrbəilik Mərkəzi[49]

2.

Respublika Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi [50]

3.

Respublika Bədən Tərbiyəsi Mərkəzi

4.

"Təhsil" Respublika İdman Mərkəzi

5.

Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi [51]

6.

"Təhsil" Respublika İdman Mərkəzinin Lənkəran filialı

7.

"Təhsil" Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialı

8.

"Təhsil" Respublika İdman Mərkəzinin Sumqayıt filialı

9.

"Təhsil" Respublika İdman Mərkəzinin Şirvan Uşaq-gənclər idman məktəbi

10.

1 nmrəli Respublika ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər idman məktəbi

11.

2 nmrəli Respublika ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər idman məktəbi

12.

Respublika İxtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər şahmat məktəbi

13.

"Vətən" Respublika ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər futbol məktəbi

14.

İxtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları uşaq-gənclər gimnastika məktəbi

15.

Respublika Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzi [52]

16.

Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi [53]

17.

Respublika Gənc Turistlər və Diyarşnaslıq Mərkəzi[54]

18.

Estetik tərbiyə zrə Respublika Tədris-Metodik Mərkəzi

19.

Təhsil alan gənclərin Respublika bədii yaradıcılıq evi

20.

Xalq Təhsili Muzeyi

21.

13 nmrəli İxtisaslaşdırılmış Olimpiya Ehtiyatları Uşaq-Gənclər İdman Məktəbi[55]

 

Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan digər təşkilatlar

1.

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu[56]

2.

Bakı Dvlət Universitetinin nəzdində "Fizika problemləri" Elmi-Tədqiqat İnstitutu

3.

Bakı Dvlət Universitetinin nəzdində "Tətbiqi riyaziyyat" Elmi-Tədqiqat İnstitutu

4.

Azərbaycan Dvlət Neft Akademiyasının nəzdində "Neftin, qazın geotexnoloji problemləri və kimyası" Elmi-Tədqiqat İnstitutu

5.

Azərbaycan Dvlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu

6.

Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası

7.

Xarici tələbələrlə, doktorantlarla və stajkeənlərlə iş zrə Şura Katibliyi

8.

Təhsil Nazirliyinin nəzdində "Təhsil sisteminin inkişafı və proqnozlaşdırılması problemləri zrə" elmi tədqiqat laboratoriyası

9.

"Məktəbəqədər və İbtidai təhsil" elmi-metodik jurnalının redaksiyası

10.

"Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi" jurnalının redaksiyası

11.

"Azərbaycan məktəbi" jurnalının redaksiyası

12.

"Sənətkar" jurnalının redaksiyası

13.

Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi[57]

14.

Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi[58]

 

Təsərrfathesablı təşkilatlar

1.

Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi[59]

2.

Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması İdarəsi[60]

3.

De-institutlaşma və Uşaqların Mdafiəsi İdarəsi

4.

Maddi Texniki-Təchizat İdarəsi[61]

5.

Azərbaycan Dvlət Neft Akademiyasının nəzdində "İdarəetmə proseslərinin avtomatlaşdırılması" Elmi-Tədqiqat İnstitutu

6.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin nəzdində Layihə İnstitutu

7.

"Azərmaariflayihə" İnstitutu

8.

"Təhsil xəbərləri" məlumat informasiya məcmuəsi

9.

"Azərbaycan Məllimi" qəzetinin redaksiyası

10.

"Kurikulum" jurnalının redaksiyası

 

 


İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

1.       13 oktyabr 2011-ci il tarixli 163 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201110130163, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 oktyabr 2011-ci il)

2.       6 dekabr 2011-ci il tarixli 192 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201112060192, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 7 dekabr 2011-ci il)

3.       7 dekabr 2011-ci il tarixli 197 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201112070197, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 8 dekabr 2011-ci il)

4.       2 mart 2012-ci il tarixli 56 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201203020056, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 6 mart 2012-ci il)

5.       30 aprel 2012-ci il tarixli 90 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201204300090, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 2 may 2012-ci il)

6.       22 iyun 2012-ci il tarixli 135 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201206220135, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 27 iyun 2012-ci il)

7.       25 iyun 2012-ci il tarixli 136 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201206250136, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 28 iyun 2012-ci il)

8.       6 dekabr 2012-ci il tarixli 282 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201212060282, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2012-ci il)

9.       25 iyun 2013-c il tarixli 168 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201306250168, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 iyul 2013-c il)

10.    06 sentyabr 2013-c il tarixli 250 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

11.    29 yanvar 2014-c il tarixli 24 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

12.    25 fevral 2014-c il tarixli 60 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201402250060, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 mart 2014-c il)

13.    25 iyun 2014-c il tarixli 198 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201406250198, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 iyul 2014-c il)

14.    3 iyul 2014-c il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201407030218, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 iyul 2014-c il)

15.    2 sentyabr 2014-c il tarixli 295 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

16.    30 mart 2015-ci il tarixli 91 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17.    24 iyun 2015-ci il tarixli 238 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

18.    17 avqust 2015-ci il tarixli 280 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201508170280, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 avqust 2015-ci il)

19.    29 sentyabr 2015-ci il tarixli 312 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201509290312, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 oktyabr 2015-ci il)

20.    5 oktyabr 2015-ci il tarixli 315 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201510050315, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 oktyabr 2015-ci il)

21.    02 dekabr 2015-ci il tarixli 372 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201512020372, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 dekabr 2015-ci il)

22.    12 yanvar 2016-cı il tarixli 2 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201601120002, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 yanvar 2016-cı il)

23.    3 fevral 2016-cı il tarixli 30 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201602030030, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 fevral 2016-cı il)

24.    16 mart 2016-cı il tarixli 129 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

25.    19 may 2016-cı il tarixli 197 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

26.    22 iyun 2016-cı il tarixli 233 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

27.    11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il)

28.    1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il)

29.    7 fevral 2017-ci il tarixli 32 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201702070032, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 fevral 2017-ci il)

30.    10 fevral 2017-ci il tarixli 49 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201702100049, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 fevral 2017-ci il)

 

QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 [1] 22 iyun 2016-cı il tarixli 233 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə yeni məzmunda 1-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[2] 22 iyun 2016-cı il tarixli 233 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə yeni məzmunda 3-1 hissə əlavə edilmişdir.

 

[3] 22 iyun 2016-cı il tarixli 233 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 7-2-ci və 7-4-c hissələr ləğv edilmişdir.

 

[4] 12 yanvar 2016-cı il tarixli 2 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201601120002, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 yanvar 2016-cı il) ilə yeni məzmunda 7-1 7-7-ci hissələr əlavə edilmişdir.

 

[5] 5 oktyabr 2015-ci il tarixli 315 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201510050315, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 oktyabr 2015-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Ali təhsil məssisələri blməsinin 20-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

20.

Mingəevir Politexnik İnstitutu

 

[6] 7 fevral 2017-ci il tarixli 32 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201702070032, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 10 fevral 2017-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Ali təhsil məssisələri blməsinə yeni məzmunda 21-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[7] 12 yanvar 2016-cı il tarixli 2 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201601120002, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 13 yanvar 2016-cı il) ilə 22-33-c hissələr ləğv edilmişdir.

 

[8] 02 dekabr 2015-ci il tarixli 372 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201512020372, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 dekabr 2015-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Əlavə təhsil məssisələri blməsinin 1-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.

Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutu

 

[9] 3 fevral 2016-cı il tarixli 30 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201602030030, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 fevral 2016-cı il) ilə Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 14-c, 16-cı, 17-ci, 23-c, 28-ci, 35-ci, 41-ci hissələri ləğv edilmişdir, 5-ci, 10-cu, 20-ci, 22-ci, 26-cı və 33-c hissələri yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5.

Azərbaycan Dvlət Pedaqoji Kolleci

10.

Bakı Neft-Energetika Kolleci

20.

Sumqayıt Dvlət Texniki Kolleci

22.

Gəncə Texniki Kolleci

26.

Şəki Pedaqoji Kolleci

33.

Şamaxı Humanitar Kolleci

 

[10] 17 avqust 2015-ci il tarixli 280 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201508170280, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 avqust 2015-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 1-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

1.

Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kolleci

 

[11] 19 may 2016-cı il tarixli 197 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 6-cı hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[12] 30 aprel 2012-ci il tarixli 90 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201204300090, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 2 may 2012-ci il) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 7-ci və 8-ci hissələri ləğv edilmişdir.

 

[13] 17 avqust 2015-ci il tarixli 280 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201508170280, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 avqust 2015-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 9-cu hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

9.

Bakı Texniki Kolleci

 

[14] 17 avqust 2015-ci il tarixli 280 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201508170280, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 24 avqust 2015-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 19-cu hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

19.

Bakı Dvlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci

 

[15] 25 iyun 2013-c il tarixli 168 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201306250168, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 iyul 2013-c il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Orta ixtisas təhsili məssisələri blməsinə 46. İsmayıllı Dvlət Humanitar və Texnologiya Kolleci hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[16] 25 iyun 2014-c il tarixli 198 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201406250198, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 07 iyul 2014-c il) ilə "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın "Orta ixtisas təhsili məssisələri" blməsinə "47. Masallı Dvlət Regional Kolleci" hissəsi əlavə edilmişdir.

 

[17] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 1-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

1.

Azərbaycan Dvlət Dəmir Yolu Liseyi

 

[18] 7 dekabr 2011-ci il tarixli 197 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201112070197, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 8 dekabr 2011-ci il) ilə İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsindən Şərur Peşə Liseyi, Culfa Peşə MəktəbiOrdubad Peşə Məktəbi szləri ıxarılmışdır.

 

[19] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 3-c hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

3.

1 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

 

[20] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 4-c və 5-ci hissələri ləğv edilmişdir.

 

[21] 29 sentyabr 2015-ci il tarixli 312 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201509290312, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 oktyabr 2015-ci il) ilə 5-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. 3 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

 

[22] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 6-10-cu hissələri yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

 

6.

4 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

7.

5 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

8.

6 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

9.

7 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

10.

8 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

 

[23] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 11-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[24] 6 dekabr 2011-ci il tarixli 192 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201112060192, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 7 dekabr 2011-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 12-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[25] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 13-c hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[26] 29 sentyabr 2015-ci il tarixli 312 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201509290312, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 06 oktyabr 2015-ci il) ilə 14-c hissə ləğv edilmişdir.

 

[27] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 15-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[28] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 16-cı və 17-ci hissələri yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16.

15 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

17.

16 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

 

[29] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 18-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[30] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 19-cu və 20-ci hissələri yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

19.

18 nmrəli Bakı Peşə Liseyi

20.

1 nmrəli Gəncə Peşə Liseyi

 

[31] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 21-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[32] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 22-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

22.

3 nmrəli Gəncə Peşə Liseyi

 

[33] 24 iyun 2015-ci il tarixli 238 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 42-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

42.

Qazax Peşə Liseyi

 

[34] 6 dekabr 2012-ci il tarixli 282 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201212060282, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2012-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinə yeni məzmunda 46-1-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[35] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 51-54-c hissələri ləğv edilmişdir.

 

[36] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 55-ci hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

55.

6 nmrəli Bakı Peşə Məktəbi

 

[37] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 56-60-cı hissələri ləğv edilmişdir.

 

[38] 11 oktyabr 2016-cı il tarixli 405 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201610110405, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 17 oktyabr 2016-cı il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının İlk peşə-ixtisas təhsili məssisələri blməsinin 68-70-ci hissələri ləğv edilmişdir.

 

[39] 6 dekabr 2012-ci il tarixli 282 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201212060282, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 11 dekabr 2012-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr) blməsinin 31-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[40] 7 dekabr 2011-ci il tarixli 197 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201112070197, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 8 dekabr 2011-ci il)ilə mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr) blməsindən Ordubad şəhər M.Fzuli adına İnternat məktəbi szləri ıxarılmışdır.

 

[41] 25 iyun 2012-ci il tarixli 136 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201206250136, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 28 iyun 2012-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr) blməsinin 39-cu hissəsində Qovlar qəsəbə szləri Qovlar şəhər szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[42] 22 iyun 2012-ci il tarixli 135 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201206220135, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 27 iyun 2012-ci il) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr) blməsinin 43-c hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[43] 25 fevral 2014-c il tarixli 60 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201402250060, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 4 mart 2014-c il) ilə 51-ci hissəsində 11 nmrəli Xsusi internat məktəbi szləri 11 nmrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbi szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[44] 13 oktyabr 2011-ci il tarixli 163 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201110130163, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 oktyabr 2011-ci il) ilə "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın "mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr)" blməsinin 55-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[45] 06 sentyabr 2013-c il tarixli 250 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın "mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr)" blməsinə yeni məzmunda 58-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[46] 3 iyul 2014-c il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201407030218, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 iyul 2014-c il) ilə mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr) blməsinə 59-cu hissə əlavə edilmişdir.

 

2 sentyabr 2014-c il tarixli 295 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının mumi təhsil məssisələri (ibtidai, orta və tam orta mumtəhsil məktəbləri, mumtəhsil internat məktəbləri, xsusi məktəblər və xsusi internat məktəbləri, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar n xsusi məktəblər və internat məktəbləri, xsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar n məssisələr, istedadlı şagirdlər n məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər məssisələr) blməsinin 59-cu hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir.

əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

59. 23 nmrəli tam orta məktəb

 

[47] 16 mart 2016-cı il tarixli 129 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə yeni məzmunda 60-cı hissə əlavə edilmişdir.

 

[48] 2 mart 2012-ci il tarixli 56 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201203020056, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 6 mart 2012-ci il) ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Uşaq evləriMəktəbəqədər təhsil məssisələri blmələri ləğv edilmişdir.

 

[49] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə 1-ci hissə ləğv edilmişdir.

 

[50] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə 2-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

2. Respublika Texniki Yaradıcılıq Mərkəzi

 

[51] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə 5-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

5. "Təhsil" Respublika İdman Mərkəzinin Uşaq-Gənclər Futbol Məktəbi

 

[52] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə 15-ci hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

15. T.İsmayılov adına Bakı şəhəri Uşaq-gənclər yaradıcılıq sarayı

 

[53] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə 16-cı hissə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

16. Nizami Rayon Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzi

 

[54] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə 17-ci hissə ləğv edilmişdir.

 

[55] 1 noyabr 2016-cı il tarixli 431 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201611010431, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 04 noyabr 2016-cı il) ilə yeni məzmunda 21-ci hissə əlavə edilmişdir.

 

[56] 10 fevral 2017-ci il tarixli 49 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201702100049, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 14 fevral 2017-ci il) ilə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan digər təşkilatlar blməsinin 1-ci hissəsində Respublikası Təhsil Problemləri szləri Respublikasının Təhsil szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[57] 30 mart 2015-ci il tarixli 91 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə edilmiş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan digər təşkilatlar blməsinə yeni məzmunda 13-c hissə əlavə edilmişdir.

 

[58] 16 mart 2016-cı il tarixli 129 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan digər təşkilatlar blməsinə yeni məzmunda 14-c hissə əlavə edilmişdir.

 

[59] 29 yanvar 2014-c il tarixli 24 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə "Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nın "Təsərrfathesablı təşkilatlar" blməsinin 1-ci hissəsində "Əsaslı Tikinti İdarəsi" szləri "Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi" szləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[60] 30 mart 2015-ci il tarixli 91 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə edilmiş Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısının Təsərrfathesablı təşkilatlar blməsinin 2-ci hissəsi ləğv edilmişdir.

 

[61] 3 iyul 2014-c il tarixli 218 nmrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinin qeydiyyat nmrəsi 14201407030218, Hquqi Aktların Dvlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 15 iyul 2014-c il) ilə Təsərrfathesablı təşkilatlar blməsinin 4-c hissəsi ləğv edilmişdir.