AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

15.03.2019

Qeydiyyat nömrəsi

1/2

Adı

Mərkəzi Seçki Komissiyasının qüvvədə olan bəzi normativ xarakterli aktlarında dəyişikliklər edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

"Azərbaycan" qəzeti ¹ 61

Qüvvəyə minmə tarixi

05.04.2019

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

010.110.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

22201903150012

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

04.04.2019

 

 

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyul 2015-ci il tarixli 554 nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinin və “Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 18 dekabr tarixli 1397-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi barədəAzərbaycan Respublikası Prezidentinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli 877 nömrəli Sərəncamının 2-ci hissəsinin icrası məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 75.2-ci, 78.2-ci, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 19.4-cü, 19.14-cü, 28.2-ci və 28.4-cü maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2010-cu il 23 iyul tarixli 15/58-14 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.1-ci bənddə “və “Reklam haqqında”” sözləri çıxarılsın, “qanunlarının” sözü “Qanununun” sözü ilə əvəz edilsin;

1.2. 3.2-ci, 3.13-cü, 4.4-cü bəndlərdə və 6.1.5-ci, 6.1.9-cu yarımbəndlərdə “qərarın” sözü “sərəncamın” sözü ilə əvəz edilsin;

1.3. 6.2.7-ci yarımbənd ləğv edilsin.

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 24 avqust 2009-cu il tarixli 23-7 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bələdiyyə seçkilərində kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. 1.1-ci bənddə “və “Reklam haqqında” sözləri çıxarılsın, “qanunlarının” sözü “Qanununun” sözü ilə əvəz edilsin;

2.2. 6.2.7-ci yarımbənd ləğv edilsin.

3. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2005-ci il 4 iyul tarixli 13/38 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə vətəndaşların öz təşəbbüsü ilə deputatlığa namizədliyinin irəli sürülməsi, seçicilərin təşəbbüs qruplarının yaradılması və onlar tərəfindən deputatlığa namizədin irəli sürülməsi qaydaları haqqında Təlimat”ın 1.1-ci bəndində “qərar” sözü “sərəncam” sözü ilə əvəz edilsin.

4. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 may 2006-cı il tarixli 27/103 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında seçkilərin (referendumun) keçirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədlərin saxlanılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 1.1-ci və 2.1-ci bəndlərinə “qərarın” sözündən sonra “(sərəncamın)” sözü əlavə edilsin.

5. Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2008-ci il 4 iyul tarixli 6/23-1 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Seçki komissiyalarının seçici siyahıları ilә iş qaydaları haqqında Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

5.1. 3.1-ci və 3.5-ci bəndlərdə “elan olunması günündən” sözləri “təyin  edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.2. 3.2-ci bənddə “günündən” sözü “haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən” sözləri ilə əvəz edilsin;

5.3. “3” və “3 a” saylı əlavələrdə “elan edilməsi günündən” sözləri “təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən” sözləri ilə əvəz edilsin.

6. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli 7/27-1 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) vəkil edilmiş şəxslərin statusu haqqında Təlimat”ın 1-ci qeyd hissəsinin ikinci abzasının 6-cı və 10-cu sətrlərində “qərarın” sözündən sonra “(sərəncamın)” sözü əlavə edilsin.

7. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli 7/27-4 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) beynəlxalq (xarici) müşahidəçilərin fəaliyyət qaydaları haqqında Təlimat”da aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

7.1. 1.1-ci bəndə “qərar” sözlərindən sonra “(sərəncam)” sözü əlavə edilsin;

7.2. 2.1-ci bənddə “elan edildiyi gündən” sözləri “təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən” sözləri ilə əvəz edilsin.

8. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli 7/27-3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 1.1-ci və 2.1-ci bəndlərinin birinci cümlələrində “elan” sözü “təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 30 dekabr 2008-ci il tarixli 31/141-6 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Referendum üzrə təşviqat qruplarının referendum üzrə maliyyə fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları haqqında Təlimat”ın 1.2.5-ci və 1.2.9-cu yarımbəndlərində “qərarın” sözündən sonra “(sərəncamın)” sözü əlavə edilsin.

10. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 8 yanvar 2009-cu il tarixli 1/4-1 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Kütləvi informasiya vasitələri ilə referendumqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 3.4-cü, 3.5-ci, 4.2-ci bəndlərində, 5.1.6-cı, 5.1.10-cu yarımbəndlərində “qərarın” sözündən sonra “(sərəncamın)” sözü əlavə edilsin və 5.1.10-cu yarımbəndə “seçkilərin” sözü “referendumun” sözü ilə əvəz edilsin.

11. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2010-cu il 6 may tarixli 10/49-3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə seçki fondlarına vəsaitlərin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydaları haqqında Təlimat”ın 3.5-ci və 3.9-cu bəndlərində “qərarın” sözü “sərəncamın” sözü ilə əvəz edilsin.

12. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2013-cü il 5 iyun tarixli 5/24 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında Əsasnamə”nin 2.3-cü bəndinə “qərarın” sözündən sonra “(sərəncamın)” sözü əlavə edilsin.

13. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 2013-cü il 5 iyun tarixli 5/25 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dairə seçki komissiyasının nəzarət-təftiş xidməti haqqında Əsasnamə”nin 2.3-cü bəndinə “qərarın” sözündən sonra “(sərəncamın)” sözü əlavə edilsin.

14. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyun 2013-cü il tarixli 6/48 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin və əcnəbilərin seçkilərdə (referendumda) iştirakına dair Təlimat”ın 2.1-ci bəndində “elan olunması günündən” sözləri “təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən” sözləri ilə əvəz edilsin.

15. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 15 may 2015-ci il tarixli 9/84 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə namizədin gəlirlərinin miqdarı, mənbələri, mülkiyyəti və əmlakları barədə məlumatların təqdim edilməsi Qaydaları”nın 1.2-ci bəndinə “təyin” sözündən sonra “edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc” sözləri əlavə edilsin.

16. Mərkəzi Seçki Komissiyası öz səlahiyyətləri daxilində bu Qərarın rəsmi dərc edilməsi və qüvvəyə minməsi ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin görülməsini təmin etsin.

 

Sədr

Məzahir Pənahov

Katib

Arifə Muxtarova

Katib

Mikayıl Rəhimov

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 23 iyul  2010-cu il tarixli 15/58-14 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 15 mart 2019-cu il tarixli 1/2-1 saylı Qərarı ilə dəyişikliklər edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydaları haqqında

 

T Ə L İ M A T

 

1. Ümumi müddəalar

 

1.1. Bu Təlimat Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə (bundan sonra – Milli Məclis) seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə etməklə seçkiqabağı təşviqatın aparılması qaydalarını müəyyən edir.

Təlimat Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinin, Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi), “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının Qanununun tələblərinə uyğun hazırlanmışdır.

1.2. Təlimatda istifadə olunan bəzi anlayışların izahı:

1.2.1. qeydə alınmış namizəd – Milli Məclisə seçilmək üçün Seçki Məcəlləsinə uyğun qeydə alınmış şəxs;

1.2.2. siyasi partiyaların bloku – Milli Məclisə seçkilərdə birgə iştirak etmək üçün iki və ya daha çox siyasi partiyanın yaratdığı qurum;

1.2.3. televiziya və radio (bundan sonra – teleradio) vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqat – seçiciləri hər hansı namizədin lehinə səs verməyə (səs verməməyə) təbliğ etmək məqsədilə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş formada məlumatların teleradio vasitələri ilə yayımlanması;

1.2.4. dövri nəşrlər vasitəsilə seçkiqabağı təşviqat – seçiciləri hər hansı namizədin lehinə səs verməyə (səs verməməyə) çağırmaq məqsədilə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş formada məlumatların dövri nəşrlər vasitəsilə yayılması;

1.2.5. kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı təşviqatın növləri – çıxış, müsahibə, mətbuat konfransı, açıq müzakirə, debat, “dəyirmi masa”, siyasi reklam, namizəd haqqında televiziya və radio verilişlərinin, videofilmlərin (bədii filmlər istisna olmaqla) göstərilməsi;

1.2.6. çıxış – seçkiqabağı proqram və platformanın teleradio verilişləri vasitəsilə seçicilərə açıqlanması;

1.2.7. müsahibə – qeydə alınmış namizədlərin, onların səlahiyyətli nümayəndələrinin və vəkil edilmiş şəxslərinin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin və vəkil edilmiş şəxslərinin kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşləri zamanı onlara verilən sualların cavablandırılması;

1.2.8. mətbuat konfransı – qeydə alınmış namizədlərin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının, onların səlahiyyətli nümayəndələrinin və vəkil edilmiş şəxslərinin kütləvi informasiya vasitələrində suallara cavablar daxil olmaqla, namizədlərin seçkiqabağı proqramının izah edilməsi;

1.2.9. açıq müzakirə – seçkiqabağı proqram və platformanın digər subyektlərlə müzakirə edilməsi;

1.2.10. debat – iki və ya daha çox qeydə alınmış namizədin, habelə namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının adından onların buna vəkil edilmiş nümayəndələrinin seçkiqabağı proqramları ilə əlaqədar fikir mübadiləsi;

1.2.11. “dəyirmi masa” – seçkiqabağı təşviqat tədbirləri çərçivəsində qeydə alınmış namizədlər, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının nümayəndələri arasında kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, televiziya tamaşaçıları, radio dinləyicilərinin sual-cavabları  da daxil olmaqla fikir mübadiləsi;

1.2.12. siyasi reklam – ictimai rəyin müvafiq seçki proqramının və ya platformasının lehinə formalaşdırılması məqsədilə reklam materiallarının qanunla müəyyən edilmiş qaydada kütləvi informasiya vasitələrində yerləşdirilməsi;

1.2.13. teleradio verilişləri – seçkiqabağı təşviqat zamanı teleradio yayımı üçün hazırlanan, təşkilati və tematik baxımdan teleradio proqramlarının ayrıca və bitkin hissəsi sayılan qeydə alınmış namizəd və onun seçkiqabağı proqramı haqqında informasiya və digər materiallar toplusu.

2. Seçkiqabağı təşviqatın müddəti və subyektləri:

2.1. Milli Məclisə seçkilərlə bağlı seçkiqabağı təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlanır və səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır. Səsvermə günü və ondan əvvəlki gün saat 8.00-dan başlayaraq hər hansı formada seçkiqabağı təşviqatın aparılması qadağandır.

2.2. Seçkiqabağı təşviqat aparmaq hüququna malik olan subyektlər aşağıdakılardır:

2.2.1. qeydə alınmış namizədlər;

2.2.2. namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar;

2.2.3. namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların blokları;

2.2.4. bu Təlimatın 2.2.1, 2.2.2 və 2.2.3-cü bəndlərində göstərilən subyektlərin adından seçkiqabağı təşviqat onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri tərəfindən onlara verilmiş səlahiyyətlər daxilində aparıla bilər.

Qeyd: qeydə alınmış namizədlərin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri seçkiqabağı təşviqatda iştirak edərkən onlara verilmiş səlahiyyətlər həddində fəaliyyət göstərməli və bu səlahiyyətlərin icrasına heç bir maneə olmamalıdır.

2.3.Seçkiqabağı təşviqat prosesində mülkiyyət növünə və yayım imkanlarına görə iştirakı nəzərdə tutulan teleradio verilişləri təşkilatları aşağıdakılardır:

2.3.1. ictimai teleradio verilişləri təşkilatları – Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yarısından çoxuna yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatları və onların müvafiq bölmələri, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısından az hissəsinə yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatları;

2.3.2. özəl teleradio verilişləri təşkilatları – təsisçiləri fiziki və hüquqi şəxslər olan və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan teleradio verilişləri təşkilatları;

2.3.3. bələdiyyə teleradio verilişləri təşkilatları – təsisçiləri bələdiyyə orqanları olan və ən azı müvafiq bələdiyyə ərazisində yayımlanan teleradio verilişləri təşkilatları.

2.4. Seçkiqabağı təşviqat prosesində mülkiyyət növünə və yayım imkanlarına görə iştirakı nəzərdə tutulan dövri nəşrlər aşağıdakılardır:

2.4.1. dövlət dövri nəşrləri – təsisçiləri dövlət orqanları, təşkilatları, idarələri olan və ya dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən, Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yarısından çoxuna, yaxud yarısından az hissəsinə yayılan, həftədə azı bir dəfə çıxan dövri nəşrlər;

2.4.2. bələdiyyə dövri nəşrləri – təsisçiləri bələdiyyə qurumları olan və həftədə azı bir dəfə çıxan dövri nəşrlər;

2.4.3. özəl dövri nəşrlər – təsisçiləri ayrı-ayrı fiziki və ya hüquqi şəxslər olan dövri nəşrlər.

2.5. İctimai teleradio verilişləri təşkilatları və dövlət dövri nəşrləri tərəfindən seçkiqabağı təşviqat üçün efir vaxtı və ya nəşr yeri ödənişsiz və odənişli əsaslarla ayrılır. Bələdiyyə və özəl teleradio verilişləri təşkilatları, dövri nəşrləri tərəfindən seçkiqabağı təşviqat materiallarının yerləşdirilməsi isə yalnız ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.

3. Teleradio verilişləri təşkilatlarında efir vaxtının, habelə dövri nəşrlərdə dərc üçün yerin ödənişsiz əsaslarla ayrılması qaydaları və şərtləri

3.1. Seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının verilişləri Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çox hissəsinə yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının kanallarında pulsuz efir vaxtı, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çox hissəsinə yayılan, həftədə azı bir dəfə çıxan dövlət dövri nəşrlərində pulsuz dərc üçün müvafiq yer almaq hüququ vardır.

3.2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası (bundan sonra – Mərkəzi Seçki Komissiyası) bu Təlimatın 3.1-ci bəndində göstərilmiş qurumların siyahısını seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edilməsi günündən 20 gündən gec olmayaraq həmin qurumların və ya Milli Televiziya və Radio Şurasının, habelə Azərbaycan Mətbuat Şurasının təqdimatına əsasən dərc edir.

3.3. Bu Təlimatın 3.2-ci bəndində göstərilmiş Teleradio verilişləri təşkilatlarının təqdim etdikləri ödənişsiz efir vaxtı seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları arasında eyni şərtlər əsasında bərabər həcmdə bölünür.

3.4. Seçkiqabağı təşviqat materiallarının efirəçıxma vaxtı və tarixinin müəyyən edilməsi məqsədilə seçkiqabaği təşviqat müddəti başlanandan sonra bir həftə ərzində seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları  tərəfindən verilən ərizəyə əsasən onların arasında püşkatma keçirilir.

3.5. Püşkatma Mərkəzi Seçki Komissiyasının yaratdığı püşkatma komissiyası tərəfindən təşkil edilir və bu Təlimatın 3.1-ci bəndində göstərilən teleradio verilişləri təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Püşkatmanın keçirilməsinin yeri və vaxtı haqqında püşkatmanı keçirən orqanın məlumatı püşkatmanın keçirilməsinə ən azı 24 saat qalmış dərc edilir.

3.6. Püşkatmanın keçirilməsində müvafiq seçki komissiyasının üzvləri, qeydə alınmış namizədlər, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri, yaxud vəkil edilmiş şəxsləri, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müşahidəçi statusu almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, beynəlxalq müşahidəçilər və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

3.7. Püşkatma, püşkatma komissiyası tərəfindən elan edilən gündə, saatda və yerdə seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədləri qeydə alınmış və efir vaxtından istifadə etmək üçün müraciət etmiş siyasi partiyalar, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin arasında, bu Təlimatın 3.6-cı bəndində göstərilən subyektlərin iştirakı ilə keçirilir.

3.8. Püşkatma üçün aralarında püşkatma keçirilən subyektlərin sayına müvafiq miqdarda eyni ölçülü, bir-birindən fərqlənməyən dördkünc kağız parçaları hazırlanır. Həmin kağız parçaları efir vaxtı və tarixi göstərilməklə nömrələnir, dörd yerə bükülür və qutuya salınaraq qarışdırılır. Sonra aralarında püşkatma keçirilən subyektlərin nümayəndələrinin hər biri (ümumi razılaşma əsasında bu hərəkətin yerinə yetirilməsi digər şəxslərə də həvalə edilə bilər) növbə ilə qutudan bir büküm çıxararaq orada yazılmış nömrəni elan edir.

3.9. Püşkatmanın nəticələri püşkatma komissiyası tərəfindən tərtib edilən müvafiq protokolla rəsmiləşdirilir. Əlavə olaraq püşkatma komissiyası efir vaxtının verilməsi üçün cədvəl tərtib edir. Həmin cədvəl Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən  Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çox hissəsinə yayılan dövlət dövri nəşrlərində dərc edilir (Təlimata 1 və 2 saylı əlavələr).

3.10. Bu Təlimatın 3.1-ci bəndində göstərilən dövri nəşrlərdə dərc üçün yerin ayrılması ilə bağlı püşkatma dövri nəşrlərin redaksiyalarında təşkil edilən püşkatma komissiyası tərəfindən seçkiqabağı təşviqatın başlandığı gündə bu Təlimatın 3.8-ci bəndində göstərilən qaydada keçirilir (dövri nəşrlərin  redaksiyalarında püşkatma keçirilərkən püşkatma üçün hazırlanan dördkünc kağız parçalarında dövri nəşrlərdə ödənişsiz dərc yerinin həcmi və tarixi göstərilir).

Dövri nəşrlərdə püşkatmanin keçirilməsində bu Təlimatın 3.6-cı bəndində göstərilən şəxslər iştirak edə bilərlər. Püşkatmanın keçirilməsinin yeri və vaxtı haqqında püşkatmanı keçirən orqanın məlumatı püşkatmanın keçirilməsinə ən azı 24 saat qalmış rəsmi dərc edilir. Püşkatmanın nəticələri protokolla rəsmiləşdirilir və cədvəl tərtib olunur (Təlimata 3 saylı əlavə). Həmin cədvəl müvafiq dövri nəşrin redaksiyası tərəfindən dərc edilir.

3.11. Azərbaycan Respublikasının ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çox hissəsinə yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının seçkiqabağı təşviqat üçün ayırdıqları ödənişsiz efir vaxtının ümumi həcmi həftədə 3 saatdan az olmamalıdır.

3.12. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə iştirak etmək üçün birmandatlı seçki dairələri üzrə qeydə alınmış namizədlərin  verilişləri Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısından az hissəsində yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarında, verilişləri Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çox hissəsinə yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının müvafiq bölmələrində ödənişsiz efir vaxtı, habelə Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısından az hissəsində yayılan, həftədə azı bir dəfə çıxan dövlət dövri nəşrlərində ödənişsiz dərc üçün müvafiq yer almaq hüququ vardır.

3.13. Dairə seçki komissiyası bu Təlimatın 3.12-ci bəndində göstərilmiş  ödənişsiz efir vaxtı ayırmış teleradio verilişləri təşkilatlarının və dərc üçün ödənişsiz yer ayırmış dövri nəşrlərin siyahısını Milli Televiziya və Radio Şurasının və Azərbaycan Mətbuat Şurasının təqdimatına əsasən seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edilməsi günündən başlayaraq 30 gündən gec olmamaqla dərc etməlidir.

3.14. Bu Təlimatın 3.12-ci bəndində göstərilmiş teleradio verilişləri təşkilatlarının təqdim etdikləri ödənişsiz efir vaxtı qeydə alınmış namizədlər   arasında eyni şərtlər əsasında bərabər həcmdə bölünür.

3.15. Bu Təlimatın 3.12-ci bəndində göstərilən teleradio verilişləri təşkilatlarında seçkiqabaği təşviqat materiallarının ödənişsiz əsaslarla efirə çıxmasının vaxtı və tarixinin müəyyən edilməsi məqsədilə seçkiqabaği təşviqat müddəti başlanandan sonra bir həftə ərzində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə birmandatlı seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış namizədlər  tərəfindən verilən ərizəyə əsasən onların arasında püşkatma keçirilir.

3.16. Bu Təlimatın 3.15-ci bəndində nəzərdə tutulan püşkatma müvafiq seçki komissiyasının yaratdığı püşkatma komissiyası tərəfindən təşkil edilir və bu Təlimatın 3.12-ci bəndində göstərilən teleradio verilişləri təşkilatları nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Püşkatmanın keçirilməsinin yeri və vaxtı haqqında seçki komissiyasının məlumatı püşkatmanın keçirilməsinə ən azı 24 saat qalmış dərc edilir.

3.17. Püşkatma, püşkatma komissiyası tərəfindən elan edilən gündə, saatda və yerdə bu Təlimatın 3.8-ci bəndində müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirilir. Ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü zamanı Seçki Məcəlləsinin 155.2-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmalıdır. Püşkatmanın keçirilməsi zamanı bu Təlimatın 3.6-cı bəndində göstərilən şəxslər iştirak edə bilər.

3.18. Seçki Məcəlləsinin 155.2-ci maddəsinin tələblərinə uyğun ayrılmış efir vaxtını bərabər bölmək üçün keçirilən bu püşkatma bitdikdən sonra püşkatmanın nəticələrinə dair püşkatma komissiyası müvafiq protokol tərtib edir. Əlavə olaraq efir  vaxtının verilməsi cədvəli də püşkatma komissiyası tərəfindən tərtib edilərək müvafiq seçki komissiyasına təqdim olunur (Təlimata 1 və 2 saylı əlavələr). Seçki komissiyası həmin cədvəli Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, yaxud yarısından az hissəsinə yayılan dövlət dövri nəşrlərində dərc etdirir.

3.19. Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısından az hissəsində yayılan, həftədə azı bir dəfə çıxan dövlət dövri nəşrlərində dərc üçün yerin ayrılması ilə bağlı püşkatma dövri nəşrlərin redaksiyasında həmin redaksiyaların yaratdığı püşkatma komissiyası tərəfindən seçkiqabağı təşviqatın başlandığı gün, bu Təlimatın 3.10-cu bəndində göstərilən qaydada keçirilir. Püşkatmanın keçirilməsinin yeri və vaxtı haqqında püşkatmanı keçirən orqanın məlumatı püşkatmanın keçirilməsinə ən azı 24 saat qalmış rəsmi dərc edilir. Püşkatmada bu Təlimatın 3.6-cı bəndində göstərilən şəxslər iştirak edə bilər. Püşkatmanın nəticələri protokolla rəsmiləşdirilir və cədvəl tərtib olunur (Təlimata 3 saylı əlavə). Bu cədvəl müvafiq dövri nəşrin redaksiyası tərəfindən dərc edilir.

3.20. Azərbaycan Respublikasının ərazisinin yarısından azına yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının ödənişsiz əsaslarla seçkiqabağı təşviqat üçün ayırdığı efir vaxtı həftədə 1 saat 30 dəqiqədən az ola bilməz. Həmin təşkilatların verilişlərinin ümumi vaxtı gün ərzində 2 saatdan az olarsa, göstərilən efir vaxtı verilişlərin ümumi həcminin 1/4 hissəsindən az olmamalıdır.

3.21. Bu Təlimatın 3.1 və 3.12-ci bəndlərində göstərilən teleradio verilişləri təşkilatlarının ayırdıqları ödənişsiz efir vaxtının ümumi həcminin 1/3 hissəsi qeydə alınmış namizədlərə, birmandatlı seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müzakirələrin, “dəyirmi masa”ların, digər bu cür təşviqat tədbirlərinin keçirilməsi üçün ayrılır.

3.22. Bu Təlimatın 3.1 və 3.12-ci bəndlərində göstərilən dövlət dövri nəşrlərinin redaksiyalarının hər birinin qeydə alınmış namizədə, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaya, siyasi partiyalar blokuna pulsuz ayırdığı nəşr səhifələrinin həcmi seçkiqabağı təşviqat dövründə həftəlik nəşr səhifələrinin ümumi həcminin azı 10 faizini təşkil etməlidir.

3.23. Qeydə alınmış namizədlərin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının seçkiqabağı təşviqatı üçün teleradio verilişləri təşkilatlarında ödənişsiz efir vaxtının və dövri nəşrlərdə dərc üçün yerin ödənişsiz əsaslarla ayrılmasına çəkilən xərclər həmin qurumlara dövlət büdcəsindən ödənilir.

4. Teleradio verilişləri təşkilatlarında ödənişli efir vaxtının və dövri nəşrlərdə dərc üçün ödənişli yerin ayrılması qaydaları və şərtləri

4.1. Bələdiyyə və özəl teleradio verilişləri təşkilatları, dövri nəşrləri qeydə alınmış namizədlərə, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müqavilə əsasında ödənişli efir vaxtı və ya ödənişli dərc üçün yer ayıra bilərlər. İctimai teleradio verilişləri təşkilatları və dövlət dövri nəşrləri qeydə alınmış namizədlərə, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalara, siyasi partiyalar bloklarına müqavilə əsasında ödənişli efir vaxtı və dövri nəşrlərin redaksiyaları öz səhifələrində ödənişli əsaslarla yer ayırmaq üçün ehtiyatda əlavə dərc yeri saxlamalıdırlar.

4.2. Seçkiqabağı təşviqat materiallarının yayımlanması və ya dərci özəl və bələdiyyə teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər üçün könüllülük prinsipinə əsaslanmalıdır. Həmin qurumları seçkiqabağı təşviqatda iştiraka məcbur etmək yolverilməzdir.

4.3. Bu Təlimatın 4.1-ci bəndində göstərilmiş teleradio verilişləri təşkilatlarının və dövri nəşrlərin ayırdıqları ödənişli efir vaxtının və dərc üçün yerin dəyərinin ödənilməsinin əsasları, şərtləri və məbləği müvafiq olaraq bütün qeydə alınmış namizədlər, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları üçün bərabər müəyyən edilir. Əgər özəl teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər seçkiqabağı təşviqatda iştirak etməyə razılıq vermişlərsə, seçkiqabağı təşviqat materiallarının efirəverilmə və ya dərcolunma şərtləri bütün qeydə alınmış namizədlər, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları üçün eyni olmalıdır.

Qeyd: bu qaydalar qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları tərəfindən təsis olunan dövri nəşrlərə şamil edilmir.

4.4. Seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılan ödənişli efir vaxtı və dövri nəşrlərdə ayrılan ödənişli yer barədə müvafiq teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlərin redaksiyaları seçkiqabağı təşviqat subyektlərinə, Mərkəzi Seçki Komissiyasına və ya dairə seçki komissiyasına bildiriş göndərir, həmçinin ayrılan efir vaxtının və dərc üçün ayrılmış yerin ödənişinin əsasları, məbləği və şərtləri barədə seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərcindən 30 gündən gec olmayaraq məlumat dərc edir. Təşviqat subyektləri müəyyənləşdirildikdən sonra bu məlumat qanunla müəyyən edilmiş qaydada onlara da göndərilməlidir. Ödənişli efir vaxtının ayrılması reklam haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

4.5. İctimai teleradio verilişləri təşkilatlarının ödənişli əsaslarla ayırdığı efir vaxtının ümumi həcmi pulsuz efir vaxtının ümumi həcmindən az və həmin həcmdən iki dəfə artıq ola bilməz. Dövlət dövri nəşrlərinin səhifələrində ödənişli dərc üçün ayrılmış yerin ümumi həcmi ayrılan pulsuz nəşr səhifələrinin həcmindən az olmamalıdır. Bələdiyyə və özəl teleradio verilişləri təşkilatlarının və dövri nəşrlərin ödənişli seçkiqabağı təşviqat məqsədilə efir vaxtı və dərc üçün yerin ayrılması həmin təşkilatların öz mülahizəsinə əsasən həll edilir.

4.6. Qeydə alınmış hər bir namizəd, qeydə alınmış namizədlərinin sayından asılı olmayaraq namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları üçün efir vaxtından və dərc üçün ayrılmış yerdən ödənişli əsaslarla istifadə norması həmin vaxtın və yerin ümumi həcminin aralarında püşkatma keçirilməsi nəzərdə tutulan subyektlərin sayına bölünməsi ilə müəyyənləşdirilir.

4.7. Seçkiqabağı təşviqat materiallarının efirə çıxarılması tarixi və vaxtı, yaxud dərc olunması tarixi qeydə alınmış namizədlərin və ya onların səlahiyyətli nümayəndələrinin, vəkil edilmiş şəxslərinin, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyaların bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin və ya vəkil edilmiş şəxslərinin təqdim etdikləri bildiriş əsasında püşkatma subyektlərinin arasında keçirilən püşkatma nəticəsində teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlərin redaksiyaları tərəfindən müəyyən edilir.

4.8. Ödənişli əsaslarla efir vaxtının və dövri nəşrlərdə yerin ayrılması üçün püşkatma müvafiq olaraq bu Təlimatın 3.8-ci və 3.10-cu bəndlərində göstərilən qaydada keçirilir. Həmin püşkatma teleradio verilişləri təşkilatlarında və dövri nəşr redaksiyalarında yaradılan püşkatma komissiyası tərəfindən təşkil olunur və həyata keçirilir. Püşkatmanın keçirilməsinin yeri və vaxtı haqqında püşkatmanı keçirən orqanın məlumatı püşkatmanın keçirilməsinə azı 24 saat qalmış dərc edilir. Teleradio verilişləri təşkilatlarında püşkatma seçkiqabağı təşviqat başlandıqdan sonra 1 həftə müddətində, dövri nəşr redaksiyalarında isə seçkiqabağı təşviqatın başlandığı gün keçirilir. Püşkatma keçirilərkən bu Təlimatın 3.6-cı bəndində göstərilən şəxslər də iştirak edə bilər.

4.9. Püşkatma keçirildikdən sonra efir vaxtı və dövri nəşrdə dərc üçün ayrılmış yer bağlanmış müqavilə əsasında təqdim edilir.

4.9.1. Müqavilədə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

4.9.1.1. seçkiqabağı təşviqatın forması;

4.9.1.2. efirəçıxma vaxtı, tarixi və ya dərcetmə tarixi;

4.9.1.3. verilən efir vaxtının müddəti, dərc üçün ayrılan yerin həcmi, ödəniş qaydası və həcmi;

4.9.1.4. aparıcı jurnalistin müsahibə, mətbuat konfransı, açıq müzakirə, debat, “dəyirmi masa” kimi seçkiqabağı təşviqat növlərində iştirak forması və şərtləri.

Qeyd: bu Təlimatın 4.9.1.1 – 4.9.1.4-cü bəndlərində göstərilənlərdən əlavə seçkiqabağı təşviqatın qanunauyğun həyata keçməsini təmin etmək məqsədilə müqavilə ilə digər şərtlər də müəyyən edilə bilər. 

4.9.2. Püşkatma keçirildikdən sonra efir vaxtından istifadədən və dövri nəşrlərin səhifəsində ayrılmış yerdən imtina edilərsə, bu zaman efirə çıxmağa 2 gün qalmış müvafiq teleradio verilişləri təşkilatına, dərcetmə gününə isə azı 5 gün qalmış bu barədə müvafiq dövri nəşrin redaksiyasına qeydə alınmış namizəd, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları tərəfindən məlumat verilməlidir.

4.10. Efir vaxtının haqqı və dövri nəşr səhifələrində ayrılmış yerin dəyəri seçki fondu vəsaitləri hesabına ödənilməlidir. Qeydə alınmış namizəd, namizədi qeydə alınmış siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku efir vaxtının və dövri nəşr səhifələrində ayrılmış yerin ödənilməsi üçün vəsaitin tam həcmdə köçürülməsi barədə ödəniş tapşırığını efir vaxtının verilməsi gününə ən geci 48 saat, təşviqat materiallarının isə dərcetmə gününə ən geci 2 gün qalmış müvafiq banka təqdim etməlidir. Bank pul vəsaitini gecikdirmədən köçürməlidir. Nağdsız ödənişin müddəti 2 bank günündən çox olmamalıdır.

4.11. Müqavilə şərtləri yerinə yetirilərək ayrılmış efir vaxtından istifadə edildikdən sonra verilişin adı və efirəçıxma vaxtı göstərilməklə, efir vaxtından istifadə edilməsi barədə akt tərtib olunur.

4.12. Bu Təlimatın 4.10.1-ci bəndində göstərilən müqavilə ləğv edildikdə, habelə bu Təlimatın 4.10.2-ci bəndində göstərilən hallarda, teleradio verilişləri təşkilatları sərbəstləşmiş efir vaxtından, habelə dövri nəşr redaksiyaları sərbəstləşmiş nəşr yerindən seçkiqabağı təşviqat məqsədləri üçün istifadə edə bilməzlər.

5. Seçkiqabağı təşviqat üçün teleradio təşkilatlarının ayırdığı ödənişsiz və ya ödənişli efir vaxtı, habelə dövri nəşr səhifələrində ayrılmış ödənişsiz və ya ödənişli yerin qeydiyyatı   

5.1. Seçkiqabağı təşviqat üçün teleradio təşkilatlarının ayırdığı ödənişsiz və ya ödənişli efir vaxtı və ya dövri nəşr səhifələrində ayrılmış ödənişsiz və ödənişli yer Seçki Məcəlləsinin 79-cu maddəsinin tələblərinə əsasən müvafiq teleradio təşkilatının və dövri nəşrin redaksiyasında qeydə alınmalıdır. Qeydiyyat ayrıca kitab formasında aparılmalı və orada hər bir qeydə alınmış naimizəd, namizədləri qeydə alınmış siyasi partiya, yaxud siyasi partiyaların bloku üçün yerin ayrılması tarixi, dərc olunmuş təşviqat materialının forması göstərilməlidir. Qeydiyyat barəsində səsvermə gününə ən azı 5 gün qalmış və səsvermə günündən ən tezi 5 gün sonra namizədləri qeydə alınmış siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasına, birmandatlı seçki dairəsində qeydə alınmış namizədlərlə əlaqədar isə müvafiq dairə seçki komissiyasına məlumat verilməlidir.

6. Kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı təşviqatın aparılması ilə bağlı məhdudiyyətlər

6.1. Aşağıdakı şəxslərə seçkiqabağı təşviqat aparmaq qadağandır:

6.1.1. xarici dövlətlərə və xarici hüquqi şəxslərə;

6.1.2. xarici vətəndaşlara;

6.1.3. vətəndaşlığı olmayan şəxslərə;

6.1.4. 18 yaşına çatmamış vətəndaşlara;

6.1.5. seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin nizamnamə kapitalında xarici dövlətlərin, xarici hüquqi şəxslərin, xarici vətəndaşların və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirak (mülkiyyət) payı 30 faizdən çox olarsa, Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinə;

6.1.6. beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq ictimai hərəkatlara;

6.1.7. dövlət hakimiyyət orqanlarına və bələdiyyə qurumlarına;

6.1.8. dövlət, bələdiyyə təşkilatlarına və idarələrinə;

6.1.9. seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın sərəncamın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə nizamnamə kapitalında dövlətin və ya bələdiyyənin iştirak payı 30 faizdən artıq olan hüquqi şəxslərə;

6.1.10. hərbi hissələrə;

6.1.11. xeyriyyə təşkilatlarına, dini birliklərə, idarələrə, təşkilatlara;

6.1.12. öz vəzifələrini və ya xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, həm də vəzifəsindən və ya xidməti üstünlüyündən istifadə etməklə dövlət orqanlarında, idarələrində, təşkilatlarında və ya bələdiyyə orqanlarında və təşkilatlarında vəzifədə olan şəxslərə;

6.1.13. dövlət və bələdiyyə qulluqçularına;

6.1.14. hərbi qulluqçulara;

6.1.15. seçki komissiyalarına, seçki komissiyasının həlledici səs hüquqlu üzvlərinə və digər vəzifəli şəxslərinə;

6.1.16. dövlətə məxsus teleradio verilişləri təşkilatlarına.

6.2. Qeydə alınmış namizədin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının teleradio verilişləri təşkilatları vasitəsilə seçkiqabağı təşviqat aparılarkən aşağıdakı hərəkətlərin edilməsi qadağandır:

6.2.1. təşviqat materialının verilməsini malların, işlərin və xidmətlərin reklamları ilə dayandırmaq;

6.2.2. teleradio verilişləri təşkilatının kanallarında seçkiqabağı təşviqat materialının verilməsini digər teleradio proqramlarının verilməsi ilə dayandırmaq;

6.2.3. seçkiqabağı tədbirlərin keçirilməsi barədə məlumatlar üçün ödəniş tələb etmək;

6.2.4. seçkiqabağı təşviqat materiallarında hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və dövlətin ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışların, vətəndaşların şərəf və ləyaqətlərini təhqir edən mülahizələrin yerləşdirilməsi (bu qadağa Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 47-ci maddəsinə uyğun tətbiq edilməlidir);

6.2.5. sosial, irqi, milli, dini ədavət və düşmənçilik yaradan təşviqat formasından istifadə;

6.2.6. əqli mülkiyyət haqqında qanunvericiliyi pozan təşviqatın aparılması;

6.2.7. “Reklam haqqında” Qanunun 19-cu maddəsinin 1-ci hissəsinin tələblərinə zidd olaraq teleradio verilişləri təşkilatlarında seçkiqabağı təşviqat materiallarının yayımlanması zamanı ayrı-ayrı fiziki şəxslərin, kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində istehsal olunmuş əmtəələrin markalarının (modellərinin, artikullarının), kommersiya təşkilatlarının və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin adlarının göstərilməsi. Çıxarılmışdır

6.3. Seçkiqabağı təşviqat aparmaq üçün şərait yaratmış qurumlar və seçkiqabağı təşviqatın digər subyektləri müqavilə ilə öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə borcludurlar. Efir vaxtından və dövri nəşrlərdən istifadə zamanı təşviqat prosesinin subyektləri müqavilədə müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozduqda, teleradio verilişləri təşkilatları efir vaxtının verilməsi və dövri nəşrlər dərc üçün yerin ayrılması haqqında müqavilənin ləğvi üçün məhkəməyə müraciət edə bilərlər.

7. Kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı təşviqatla bağlı seçki qanunvericliyinin tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət

7.1. Seçki Məcəlləsində, habelə bu Təlimatda dövri nəşrlər vasitəsilə seçkiqabağı təşviqat haqqında müəyyən edilmiş qaydalara riayət edilməsi üzərində nəzarəti Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəzdində Seçki Məcəlləsinin 74.5-ci maddəsinə əsasən yaradılan və əsasən jurnalistlərdən ibarət olan Mətbuat qrupu həyata keçirir.

7.2. Bu Təlimatda göstərilən şərtlərə əməl olunmaması qanunla müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyət yaradır.

 


 

Təlimata 1 saylı əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə

 

________________________________________________________________ tərəfindən

(ictimati teleradio verilişləri təşkilatının adı)

qeydə alınmış namizədlər (və ya birmandatlı seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları) üçün ayrılmış ödənişsiz efir vaxtının bölgüsü

 

CƏDVƏLİ

Radioda “dəyirmi masa”

 

Həftənin günləri

 

Efirəçıxma tarixi

Efirəçıxma vaxtı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televiziyada

“dəyirmi masa”

 

Həftənin günləri

 

Efirəçıxma tarixi

Efirəçıxma vaxtı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrılmış efir vaxtı istifadəçilərinin masa ətrafında

yerləşdirilməsi və aparıcı jurnalist tərəfindən

“dəyirmi masa”nın aparılma ardıcıllığı

 

Namizədin (siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsinin, vəkil edilmiş şəxsinin)  soyadı, adı, atasının adı 

 

Aparıcı

sağda

solda

qarşıda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Qeyd: bu cədvəl püşkatma komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır.

 

 


Təlimata 2 saylı əlavə

 

Seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılmış efir vaxtının bölünməsi

üzrə püşkatmanın nəticələri haqqında

c ə d v ə l

 

Sıra sayı

Efir vaxtı ayrılmış subyektin adı

Püşkatma bükümünün nömrəsi

Ayrılmış efir vaxtının həcmi

  Efir vaxtının tarixi və vaxtı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd: bu cədvəl püşkatma komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır.

 

 


 

Təlimata 3  saylı əlavə

 

Seçkiqabağı təşviqat zamanı dövri nəşrlərdə dərc üçün ayrılmış yerin bölünməsi

üzrə püşkatmanın nəticələri haqqında

 

C Ə D V Ə L

 

Sıra sayı

Dərc üçün yer ayırmış dövri nəşrlərin adı

Püşkatma bükümünün nömrəsi

Dərc üçün ayrılmış yerin  həcmi

      Dərc olunma tarixi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qeyd: bu cədvəl püşkatma komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır.

 


 

 

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 27 may 2006-cı il tarixli 27/103 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 15 mart 2019-cu il tarixli 1/2-4 saylı Qərarları ilə dəyişiklik edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasında seçkilərin (referendumun) keçirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədlərin saxlanılması qaydaları haqqında

 

T Ə L İ M A T

 

Azərbaycan Respublikasında seçkilərin (referendumun) (bundan sonra - seçkilər) keçirilməsi ilə bağlı rəsmi  sənədlərin saxlanılması və ləğv edilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 111-ci maddəsi və bu Təlimatla tənzimlənir.

 

1. Rəsmi seçki sənədlərinin saxlanılma qaydası

 

1.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki (Referendum) Komissiyasının  (bundan sonra – Mərkəzi Seçki Komissiyası) səsvermənin nəticələri haqqında yekun protokolunun 2-ci nüsxəsi və ona əlavə edilən sənədlər, dairə  və məntəqə seçki (referendum) komissiyalarının (bundan sonra – dairə və məntəqə seçki komissiyaları) səsvermənin nəticələri barədə protokollarının 1-ci nüsxələri və onlara əlavə edilən sənədlər, seçki komissiyalarının maliyyə hesabatları, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının yekun maliyyə sənədləri Seçki Məcəlləsinin 111.2-ci maddəsinə uyğun olaraq növbəti seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərci günündən başlayaraq azı 1 il müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasında saxlanılır.

1.2. Dairə seçki komissiyanın protokolunun 2-ci nüsxəsi və ona əlavə edilən sənədlər Seçki Məcəlləsinin 107.5-ci maddəsinə uyğun olaraq komissiyanın fəaliyyətinin sonuna kimi dairə seçki komissiyasının katibində saxlanılır.

1.3. Məntəqə seçki komissiyasının səsvermənin nəticələri haqqında yekun protokolunun 2-ci nüsxəsi və ona əlavə edilən sənədlər Seçki Məcəlləsinin 106.8-ci maddəsinə uyğun olaraq məntəqə seçki komissiyasının fəaliyyətinin sonuna kimi komissiyanın katibində saxlanılır.

1.4. Seçki bülletenləri və səsvermə vəsiqələri məntəqə seçki komissiyasının fəaliyyət müddəti başa çatana 2 gün qalmış dairə seçki komissiyasına təhvil verilir. Seçki bülletenləri və səsvermə vəsiqələri seçkilərin (referendumun) yekunlarının rəsmi dərci günündən başlayaraq azı 6 ay müddətində dairə seçki komissiyasında saxlanılır.

1.5. Seçici siyahıları 5 il müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasında saxlanılır.

 

2. Seçkilərin (referendumun) keçirilməsi ilə bağlı rəsmi sənədlərin ləğv edilməsi qaydası

 

2.1. Məntəqə və dairə seçki komissiyalarının səsvermənin nəticələri barədə protokollarının 1-ci nüsxələri və onlara əlavə edilən sənədlər, seçki komissiyalarının maliyyə hesabatları, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, referendum üzrə təşviqat qruplarının yekun maliyyə sənədləri Seçki Məcəlləsinin 111.2-ci maddəsinə uyğun olaraq növbəti seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərci günündən başlayaraq, azı 1 il müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasında saxlanıldıqdan sonra həmin sənədlər Dövlət Arxiv İdarəsi tərəfindən dövlət arxivinə təhvil verilməli sənədlərin siyahısına daxil edilməmişdirsə, yandırılaraq ləğv edilir.

2.2. Məntəqə və dairə seçki komissiyaları protokollarının 2-ci nüsxələri və onlara əlavə edilən sənədlər komissiyaların fəaliyyəti başa çatdıqdan sonra ləğv edilir.

2.3. Məntəqə seçki komissiyasının protokolunun 3-cü nüsxəsi 5 gün məlumat lövhəsində asılaraq saxlanıldıqdan sonra yandırılaraq ləğv edilir.

2.4. Dairə seçki komissiyasının protokolunun 3-cü nüsxəsi və müvafiq  məntəqə seçki komissiyalarının protokollarının surətləri məlumat lövhəsində 10 gün saxlanıldıqdan sonra yandırılaraq ləğv edilir.

2.5. Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolunun 3-cü nüsxəsi və dairə seçki komissiyası protokollarının surətləri məlumat lövhəsində 15 gün saxlanıldıqdan sonra yandırılaraq ləğv edilir.

2.6. Seçki bülletenləri və səsvermə vəsiqələri seçkilərin yekunlarının rəsmi dərci günündən başlayaraq 6 ay keçdikdən sonra yandırılaraq ləğv edilir.

2.7. Seçici siyahıları 5 il müddətində Mərkəzi Seçki Komissiyasında saxlanıldıqdan sonra yandırılaraq ləğv edilir.

2.8. Məntəqə və dairə seçki komissiyalarında ləğv edilməsi nəzərdə tutulan sənədlərin ləğvi həmin seçki komissiyalarının sədrləri tərəfindən müvafiq komissiyaların qərarları ilə, Mərkəzi Seçki Komissiyasında ləğv edilməsi nəzərdə tutulan sənədlərin ləğvi isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyi tərəfindən həyata keçirilir.

 

 


 

 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli 7/27-4 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 15 mart 2019-cu il tarixli 1/2-7 saylı Qərarı ilə dəyişikliklər edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) beynəlxalq (xarici) müşahidəçilərin fəaliyyət qaydaları haqqında

 

T Ə L İ M A T

 

Bu Təlimat Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 40–42-ci və 44-cü maddələrinə əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilər (referendum) (bundan sonra – seçkilər) zamanı beynəlxalq müşahidəçilərin qeydə alınması qaydasını, onların hüquq və vəzifələrini, habelə səlahiyyət müddətini və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qaydasını müəyyən edir.

 

1. Beynəlxalq (xarici) müşahidəçilərin dəvət olunması qaydası

 

1.1. Beynəlxalq (xarici) müşahidəçilər (bundan sonra – beynəlxalq müşahidəçilər) seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərar (sərəncam) rəsmi dərc edildikdən sonra Seçki Məcəlləsinin 44.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada dəvət olunurlar. Dəvətlər seçkilərin təyin edilməsi barədə qərar (sərəncam) rəsmi dərc edildikdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası (bundan sonra – Mərkəzi Seçki Komissiyası) tərəfindən göndərilə bilər. 

1.2. İnsan və vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində nüfuzu olan qeyri-hökumət təşkilatları da beynəlxalq müşahidəçilərin dəvət olunması haqqında öz təkliflərini Milli Məclisin deputatlarına, Mərkəzi Seçki Komissiyasına, habelə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinə verə bilərlər.

 

Qeyd: Seçki Məcəlləsinin 44.1-ci maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının beynəlxalq müşahidəçi kimi fəaliyyət göstərməsi qadağandır.

 

2. Beynəlxalq müşahidəçilərin qeydə alınması qaydası

 

2.1. Beynəlxalq müşahidəçi statusunu əldə etmək niyyətində olan xarici vətəndaşlar qeydə alınmaq üçün seçkilərin elan edildiyi gündən təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsinə 10 gün qalanadək müvafiq ərizə ilə (Təlimata 1 saylı əlavə) Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edir. Ərizəyə 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə olunur.

2.2. Hər bir ərizə əsasında qeydəalınma məsələsinə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 3 gün müddətində baxılır. Müşahidənin aparılmasına rədd cavabı yalnız ərizədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda verilə bilər.

2.3. Müşahidənin aparılmasına icazə verildikdə Mərkəzi Seçki Komissiyası beynəlxalq müşahidəçiyə Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və xarici dillərin birində, onun təqdim etdiyi sənədlərə uyğun tərtib edilmiş vəsiqə-lövhəcik  verir (Təlimata 2 saylı əlavə).  Yalnız belə lövhəciyi əldə etdikdən sonra beynəlxalq müşahidəçi seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi dövründə Seçki Məcəlləsinin 40-42-ci və 44-cü maddələrinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərə bilər.

 

3. Beynəlxalq müşahidəçilərin statusu

 

3.1. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycan Respublikasının ərazisində olduqları müddətdə dövlətin mühafizəsi altına alınırlar. Beynəlxalq müşahidəçilər fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müstəqil və sərbəst həyata keçirirlər. Seçki komissiyaları, dövlət hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları tərəfindən onlara zəruri kömək göstərilməlidir.

3.2. Beynəlxalq müşahidəçinin fəaliyyəti onu göndərən tərəfin və ya özünün  şəxsi vəsaiti hesabına maliyyələşdirilir.

3.3. Beynəlxalq müşahidəçilər digər müşahidəçilərlə eyni hüquqlara malikdirlər və eyni vəzifələri daşıyırlar.

 

4. Müşahidənin aparılmasının prinsipləri

 

4.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır və bu prinsiplər müşahidəçinin lövhəciyinin arxasında göstərilməlidir:

4.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

4.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

4.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

4.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

4.2. Müşahidəçi müşahidəni aparan zaman yuxarıda sadalanan prinsiplərə hökmən əməl etməli, aşkar etdiyi faktları müəyyən olunmuş qaydada (buna dair müvafiq akt tərtib etməklə) rəsmiləşdirməli, imkan daxilində həmin faktların rəsmiləşdirilməsinə maraqlı şəxslərin diqqətini cəlb etməlidir. Seçki prosesində aşkarlığın təmin edilməsi, ehtimal edilən pozuntuların qarşısının alınması və baş vermiş pozuntuların nəticələrinin aradan qaldırılmasının təmin edilməsi məqsədilə həmin halların müvafiq komissiyanın nəzərinə çatdırılmasının məqsədəmüvafiqliyi daim diqqətdə saxlanılmalıdır.

 

Qeyd: Seçkilərin digər iştirakçıları kimi xarici müşahidəçilər də Seçki Məcəlləsinin 2.6-cı maddəsində göstərilən aşağıdakı şərtlərə riayət etməlidirlər: 

 

·                    mətbuat azadlığına hörmət bəsləmək;

·                    öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin işinə mane olmamaq, namizədlərin, partiyaların (siyasi partiyalar bloklarının) seçki  kampaniyalarına müdaxilə etməmək və onu pozmamaq;

·                    seçkiqabağı (referendumqabağı)(bundan sonra - seçkiqabağı) təşviqat materiallarının yayılmasına mane olmamaq;

·                    seçkiqabağı  təşviqat plakatlarını və digər bu cür təşviqat materiallarını məhv etməmək və korlamamaq;

·                    seçkiqabağı  kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə mane olmamaq;

·                    seçkilərin azad, sərbəst, dinc və mütəşəkkil keçirilməsi üçün seçki orqanları ilə və onların vəzifəli şəxsləri ilə əməkdaşlıq etmək;

·                    seçicilərin öz iradəsini azad və sərbəst bildirməsinə maneçilik törətməmək;

·                    səlahiyyətli şəxslərə və müşahidəçilərə hörmət bəsləmək və onlarla əməkdaşlıq etmək;

·                    səsvermənin gizliliyini saxlamaq və saxlanılmasına kömək göstərmək;

·                    seçiciləri qeyri-qanuni hərəkətlərlə öz tərəfinə çəkməmək;

·                    seçki komissiyalarının fəaliyyətlərinə əsassız müdaxilə etməmək, səslərin verilməsi və ya səslərin hesablanması prosesini pozmamaq; 

·                    seçkilərin qanuni təsdiqlənmiş nəticələrinə hörmət etmək, seçkilərlə bağlı hər bir şikayəti səlahiyyətli orqana təqdim etmək və həmin orqanın bu şikayətlə bağlı qərarına riayət etmək;

·                    hədə-qorxu və böhtan xarakterli və ya zorakılığa çağıran çıxışlar etməmək və bu cür materialları yaymamaq;

·                    seçicilərə mükafat təqdim etməmək, onları cəza ilə hədələməmək;

·                    dövlət resurslarından, bələdiyyə və digər ictimai resurslardan Seçki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmamış hallarda istifadə etməmək;

·                    təzyiq göstərmək  və ya bəxşiş təklif etmək yolu ilə və ya digər qanunazidd üsullarla seçiciləri səs verməyə, səsvermədən çəkindirməyə sövq etməmək;

·                    təzyiq göstərmək və ya bəxşiş təklif etmək yolu ilə və ya digər qanunazidd üsullarla seçiciləri referendum üzrə təşviqat qruplarında iştirak etməyə və iştirak etməməyə, öz namizədliklərini irəli sürməyə və ya irəli sürməməyə, namizədliklərini geri götürməyə və ya geri götürməməyə, seçkiqabağı  təşviqatda iştirak etməyə və ya iştirak etməməyə məcbur etməmək;

·                    heç bir vəzifəli şəxsin referenduma çıxarılan məsələnin, namizədin dəstəklənməsinə yönəldilən köməyindən və ya fəaliyyətindən istifadə etməmək.

 

5. Beynəlxalq müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri

 

5.1. Beynəlxalq müşahidəçilərin Seçki Məcəlləsinin 40.13-cü maddəsində göstərilən hüquqlarla yanaşı, aşağıdakı hüquqları da vardır:

5.1.1. seçici siyahıları ilə tanış olmaq;

5.1.2. səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq seçki məntəqəsinin səsvermə otağında olmaq;

5.1.3. seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblənməsini və ultrabənövşəyi lampalarla yoxlanılmasını müşahidə etmək;

5.1.4. seçki bülletenlərinin seçicilərə verilməsini müşahidə etmək;

5.1.5. səsvermə yerindən kənarda seçicilərin səs verməsini müşahidə etmək;

5.1.6. seçicilərin sayını hesablamaq, seçki bülletenlərinin, ləğv edilmiş seçki bülletenlərinin sayılmasını müşahidə etmək;

5.1.7. müşahidənin nəticələrinin seçki komissiyasının protokoluna əlavə olunmasını tələb etmək;

5.1.8. seçki komissiyasının qanuni fəaliyyətinə mane olmadan, müşahidə aparmağı təmin edən şəraitdə və maneəsiz müşahidə aparmağa imkan verən məsafədən seçicilərin səslərinin hesablanmasına, seçicilərin səsləri hesablanarkən doldurulmuş və ya doldurulmamış hər bir seçki bülleteninə səsin etibarlılığını yoxlamaq məqsədilə baxmaq, səsvermənin nəticələri və seçkilərin (referendumun) yekunları (ümumi yekunları) haqqında seçki komissiyasının protokolu və digər seçki sənədləri ilə tanış olmaq;

5.1.9. səslərin  paralel hesablanmasında iştirak etmək;

5.1.10. səsvermənin təşkili ilə əlaqədar təklif və iradlarla məntəqə seçki komissiyasının sədrinə, o olmadıqda isə onu əvəz edən şəxsə müraciət etmək;

5.1.11. seçki komissiyalarının sənədlərinin, o cümlədən səsvermənin nəticələri və seçkilərin yekunları (ümumi yekunları) haqqında protokolların, səsvermə günü seçki komissiyasının işə başladığı və seçki qutularının kilidləndiyi andan seçki komissiyaları tərəfindən səsvermənin nəticələri haqqında protokolların qəbul edilməsinədək seçki komissiyaları tərəfindən tərtib edilmiş və ya onlara əlavə olunmuş qoşma sənədlərin təsdiqlənmiş surətlərinin bir nüsxəsini haqq ödənilmədən çıxarmaq və ya almaq, əlavə nüsxələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilən haqq ödənilməklə çıxarmaq və ya almaq;

 

Qeyd: Müşahidəçinin tələbi ilə seçki komissiyası adıçəkilən sənədlərin surətlərini təsdiq etməlidir.

 

5.1.12. səsvermədə iştirak edən şəxslərin siyahısı ilə tanış olmaq;

5.1.13. müvafiq seçki komissiyalarında seçicilərin səslərinin təkrar hesablanmasını müşahidə etmək;

5.1.14. seçki sənədlərinin dairə seçki komissiyasına və Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərilməsini müşahidə etmək;

5.1.15. səsvermə günündən sonra seçki qanunvericiliyi, seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirmək və kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək;

5.1.16. seçicilərlə, namizədlərlə, qeydə alınmış namizədlərlə, seçki komissiyalarının üzvləri, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri, qeydə alınmış namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının vəkil edilmiş şəxsləri, referendum üzrə təşviqat qruplarının səlahiyyətli nümayəndələri ilə görüşmək;

5.1.17. fəaliyyəti dövründə tərcüməçi xidmətindən istifadə etmək;

5.1.18. qanunla qadağan edilməyən digər hərəkətlər (hərəkətsizlik) etmək.

 

5.2. Beynəlxalq müşahidəçilərə aşağıdakı hərəkətlər qadağan edilir:

5.2.1. seçicilərə seçki bülletenləri vermək;

5.2.2. seçiciyə necə səs verəcəyi və necə səs verdiyi haqqında sual vermək;

5.2.3. seçicinin xahişi ilə onun əvəzinə seçki bülleteninin alınması haqqında imza etmək;

5.2.4. seçicinin xahişi ilə seçki bülletenini doldurmaq;

5.2.5. seçki komissiyalarının həlledici səs hüquqlu üzvləri ilə birlikdə seçki bülletenlərinin hesablanmasında birbaşa iştirak etmək;

5.2.6. seçki komissiyalarının işinə maneə törədən hərəkətlər etmək;

5.2.7. seçicilər arasında təşviqat aparmaq;

5.2.8. bu və ya digər namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, referenduma çıxarılan məsələnin dəstəklənməsinə yönəldilən və ya dəstəklənməsi kimi qiymətləndirilə bilən hərəkətlər və ya çağırışlar etmək;

5.2.9. müvafiq seçki komissiyasının qərarlarının qəbul olunmasına müdaxilə etmək;

5.2.10. seçicilərin barmaqlarını mürəkkəblə işarələmək və ya ultrabənövşəyi lampa ilə seçicilərin barmaqlarının işarələnib-işarələnmədiyini yoxlamaq;

5.2.11. seçicilərin suallarına (öz statusu ilə bağlı suallar istisna olmaqla) cavab vermək;

5.2.12. seçki (referendum) kampaniyasının gedişi, seçkilərin (referendumun) hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar olmayan fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün öz statusundan istifadə etmək;

5.2.13. qanunla qadağan edilən digər hərəkətlər (hərəkətsizlik) etmək.

 

Qeyd: 1. Müşahidənin yekunlarına dair müşahidəçilərin tərtib etdikləri  rəylər müvafiq komissiyaların sədrlərinə təqdim edildikdə, həmin rəy səsvermənin nəticələri və ya seçkilərin ümumi yekunları haqqında protokola əlavə edilməlidir.

           2. Səsvermə günü səsvermə otağında olan və seçki hərəkətlərinin həyata keçirilməsini müşahidə edən şəxslərin siyahısı məntəqə seçki komissiyasının katibi tərəfindən aparılır.

 

6. Tərcüməçinin qeydə alınması qaydası

 

6.1. Seçki prosesində beynəlxalq müşahidəçilərə tərcüməçilik xidməti göstərmək niyyətində olan şəxs bu Təlimatın 2.1-ci bəndində göstərilən müddətdə müvafiq ərizə ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edir (Təlimata 3 saylı əlavə). Ərizəyə 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə olunur.

6.2. Mərkəzi Seçki Komissiyası bu Təlimatın 2.3-cü bəndində göstərilən tələbləri nəzərə almaqla həmin şəxsə müvafiq lövhəcik (Təlimata 4 saylı əlavə) verir.

6.3. Tərcüməçinin səlahiyyət müddəti tərçüməçilik xidməti göstərdiyi şəxsin səlahiyyət müddəti ilə məhdudlaşır.

 

7. Beynəlxalq müşahidəçinin səlahiyyət müddəti və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi

 

7.1. Beynəlxalq müşahidəçinin səlahiyyət müddəti Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydə alındığı gündən başlanır və seçkilərin (referendumun) yekunlarının (ümumi yekunlarının) rəsmi dərc edildiyi gün bitir.

7.2. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, beynəlxalq hüquq normalarını pozduqları hallarda Mərkəzi Seçki Komissiyası onların qeydiyyatını ləğv edə bilər.

7.3. Beynəlxalq müşahidəçinin səlahiyyətlərinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər  hallarda və qaydada da xitam verilə bilər.

 


 

Təlimata 1 saylı əlavə

 

 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA

______________________________

    seçki (referendum)

SEÇKİ

(REFERENDUM)

İLİ

 

 

Beynəlxalq müşahidəçinin ərizəsi

 

 

 

Xahiş edirəm məni “___”_________20___- ildə Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək __________________________________

                                                                   seçki (referendum)

beynəlxalq müşahidəçi kimi qeydə alasınız. 

 

 

Ərizəyə pasportumun surətini və 2 ədəd fotoşəklimi (3X4 ölçüdə) əlavə edirəm.

 

 

Soyadım:__________________________________________________________________

 

Adım: ____________________________________________________________________

 

Atamın adı: _______________________________________________________________

 

Əlaqə ünvanı:  _____________________________________________________________

 

Telefon: _______________ Faks:   ______________ Å-poçtu: ______________________

 

Vətəndaşlığım: ____________________________________________________________

 

Pasportumun (və ya şəxsiyyətimi təsdiq edən digər sənədin) seriyası və nömrəsi: _________

 

_________________________________________________________________________

 

Təmsil etdiyim ölkə, təşkilat: _________________________________________________

 

İş yerim, peşəm, fəaliyyət növüm:  ____________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

Seçkiləri müşahidə etmək təcrübəm (ölkə və il): ________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

Əlavə olaraq, beynəlxalq müşahidəçi kimi qeydə alındıqdan sonra, müşahidənin aparılması zamanı faktlara, qanunçuluq, müstəqillik, qərəzsizlik, obyektivlik kimi prinsiplərə əsaslanacağımı və seçki qanunvericiliyinə, həmçinin diqər qanunlara riayət edəcəyəmi bildirirəm.

Əmin edirəm ki, beynəlxalq müşahidəçinin hüquq və vəzifələri ilə, onun yerinə yetirdiyi funksiyalarla tanışam. Heç bir halda seçki orqanlarının, onların rəsmi şəxslərinin işinə, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının və onların namizədlərinin, digər seçki subyektlərinin fəaliyyətinə, eləcə də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının seçib-seçilmək hüququnun həyata keçirilməsi prosesinə müdaxilə etməyəcəyəm.  

 

Azərbaycan Respublikasına gəlmə tarixi: ________________________________

 

Azərbaycan Respublikasından getmə tarixi: ______________________________

 

Adım, soyadım, İmza, imzanın qoyulduğu yer və tarix: ______________________

 

_________________________________________________________________

 

Qeyd: bu ərizə forması  müşahidəçi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ya xarici dillərin birində doldurulur.

 

 


 

Təlimata 2 saylı əlavə

 

 

 

M

S

K

 ¹

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASINDA

______________________________

seçki (referendum)

______________________________

election (referendum)

OF THE REPUBLİC OF AZERBAİJAN

SEÇKİ (REFERENDUM) MÜŞAHİDƏ MİSSİYASI

SEÇKİ (REFERENDUM) İLİ

ELECTİON (REFERENDUM) OBSERVATİON            M İ S S İ O N

 

 

Təşkilatın adı/ Name of organization

Soyadı və adı

Pasport:

Etibarlıdır: _______

                  tarix

B E Y N Ə L X A L Q

M Ü Ş A H İ D Ə Ç İ

 

lövhəciyin arxa tərəfi

 

Müşahidənin prinsipləri:

- seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərməməlidir;

 - müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

- müşahidə açıq aparılmalıdır;

- müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

(Seçki Məcəlləsi, maddə 41.1).

 

Beynəlxalq müşahidəçilər seçki kampaniyasının gedişi, seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar olmayan fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün öz statusundan istifadə edə bilməzlər.

(Seçki Məcəlləsi, maddə 44.10).

 

Beynəlxalq müşahidəçi qanunları, beynəlxalq hüquq normalarını pozduğu hallarda Mərkəzi Seçki Komissiyası onun qeydiyyatını ləğv edə bilər.

(Seçki Məcəlləsi, maddə 44.11).

 

 


 

Təlimata 3 saylı əlavə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA

______________________________

seçki (referendum)

SEÇKİ

(REFERENDUM)

İLİ

 

 

 

Tərcüməçinin ərizəSİ

 

 

 

“_____”__________20____-  ildə Azərbaycan Respublikasında

 

keçiriləcək _________________________________  müşahidə edən

                                    seçki (referendum)

beynəlxalq müşahidə missiyasına tərcüməçilik xidməti göstərmək üçün mənə müvafiq vəsiqə-lövhəcik verməyinizi xahiş edirəm.

Mən ________________ dilini (dillərini) ___________________

              dilin (dillərin) adı                                     dili (dilləri) bilmə səviyyəsi

_______________  bilirəm və bu dil (dillər) üzrə ________________  

                                                                                           təhsilin növü 

təhsilim  _________________________________________.

         dil (dillər) üzrə təhsilin olub-olmaması haqqında məlumat

 

Ərizəyə şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini və 2 ədəd (3x4 sm ölçüdə) fotoşəkil əlavə edirəm.

 

Soyadım, adım, atamın adı: ___________________________________________________

 

Ünvanım:  ________________________________________________________________

 

Telefon: _______________ Faks: ______________ E-poçtu: _________________________

Şəxsiyyət vəsiqəmin seriyası və nömrəsi:_________________________________________

 

____________       ___________________________

             imza                                   ərizəçinin inisialı və soyadı

 

“____” ____________ 20 ___  -      il 

 

 

 


 

 

Azərbaycan Respiblikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 iyul 2008-ci il tarixli 7/27-3 saylı Qərarı ilə təsdiq edilmiş, 15 mart 2019-cu il tarixli 1/2-8 saylı Qərarı ilə dəyişikliklər edilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasında kecirilən seçkilərdə (referendumda) yerli müşahidənin aparılması qaydaları haqqında

 

T Ə L İ M A T

 

Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının müşahidə aparması qaydaları Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin (bundan sonra – Seçki Məcəlləsi) 36.6-cı və 40-43-cü maddələrinə və bu Təlimata müvafiq olaraq tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikasında keçirilən seçkilərdə (referendumda)   Azərbaycan Respublikasının aktiv seçki hüququna malik hər bir vətəndaşı respublika ərazisində və ya seçki (referendum) dairəsinin (bundan sonra – seçki dairəsi) ərazisində öz təşəbbüsü, qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, referendum üzrə təşviqat qrupunun və seçkilər üzrə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü əsasında  müşahidə apara bilər.

Müşahidə respublikanın bütün ərazisində, bir seçki dairəsinin ərazisində, habelə müvafiq seçki (referendum) komissiyalarının (bundan sonra müvafiq olaraq – seçki komissiyaları) iclaslarını xüsusi icazə əsasında müşahidə etməklə aparıla bilər.

 

I. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində müşahidə aparmaq üçün müraciət etmiş vətəndaşların qeydə alınması qaydası

 

1.1. Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində müşahidə aparmaq niyyətində olan aktiv seçki hüququna malik Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı seçkilərin elan təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsinə 10 gün qalanadək Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasınà bu barədə ərizə (Təlimata 1 saylı əlavə)  təqdim edə bilər. Ərizədə müşahidə aparmaq niyyətində olan şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yerinin ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsi, zərurət olduqda isə, həm də maraqları təmsil olunacaq namizədin adı, referendum üzrə təşviqat qrupunun adı, qeyri-hökumət təşkilatının, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun adı və hüquqi ünvanı göstərilməlidir. Ərizəyə 3×4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə olunmalıdır. Hər bir ərizəyə dair qərar onun verildiyi tarixdən başlayaraq 3 gün müddətində qəbul edilməlidir. Müşahidənin aparılmasına rədd cavabı yalnız ərizədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda verilə bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müşahidənin keçirilməsinə icazə verilmədikdə, həmin vətəndaşın Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu qərarından Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət vermək hüququ vardır.

1.2. Müşahidənin aparılmasına icazə verildikdə, müşahidəçiyə Mərkəzi Seçki Komissiyası  tərəfindən lövhəcik (Təlimata 2, 2a, 2b, 2c, 5, 5a, 5b, 5c, 9, 9a, 9b, 9c, 13, 13a, 13b, 13c saylı əlavələr) verilir.

 

II. Seçki dairəsinin ərazisində müşahidə aparmaq üçün müraciət etmiş vətəndaşların qeydə alınması qaydası

 

2.1. Seçki dairəsinin  ərazisində müşahidənin aparılmasına dair ərizə (Təlimata 1a saylı əlavə) seçkilərin elan təyin edilməsi haqqında qərarın (sərəncamın) rəsmi dərc edildiyi gündən başlayaraq seçkilərin keçirilməsinə 5 gün qalanadək müvafiq dairə seçki komissiyasına təqdim edilə bilər. Ərizədə müşahidə aparmaq niyyətində olan şəxsin soyadı, adı, atasının adı, yaşayış yerinin ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi, zərurət olduqda isə həm də maraqlarını təmsil etdiyi namizədin adı, referendum üzrə təşviqat qrupunun adı, qeyri-hökumət təşkilatının, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun adı və hüquqi ünvanı göstərilməlidir. Ərizəyə 3×4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə olunmalıdır. Hər bir ərizəyə dair qərarın qəbul edilmə müddəti ərizənin verildiyi tarixdən başlayaraq 2 gündən artıq ola bilməz. Müşahidənin aparılmasına rədd cavabı yalnız ərizədə göstərilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda verilə bilər. Müşahidənin keçirilməsinə dairə seçki komissiyası tərəfindən icazə verilmədikdə, dairə seçki komissiyasının bu qərarından Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət verilə bilər.

2.2. Müşahidənin aparılmasına icazə verildikdə, müvafiq dairə seçki komissiyası müşahidəçiyə Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyən etdiyi formada hazırlanmış lövhəcik (Təlimata 3, 3a, 3b, 3c, 6, 6a, 6b, 6c, 10, 10a, 10b, 10c, 14, 14a, 14b, 14c  saylı əlavələr) verir.

2.3. Seçki Məcəlləsinin 36.6-cı maddəsinə əsasən qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun və seçicilərin təşəbbüs qrupunun məntəqə seçki komissiyası işə başladığı andan səsvermənin nəticələri rəsmiləşdirilənədək məntəqə seçki komissiyasına bir müşahidəçi təyin etmək hüququ vardır. Həmin müşahidəçilər müvafiq dairə seçki komissiyasına onların müşahidəçi təyin edilməsi barədə qərarın surətinə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə edilmiş  ərizə ilə (Təlimata 1b saylı əlavə) müraciət edərək löhvəcik alırlar (Təlimata 8, 8a, 8b, 12, 12a, 12b, 16, 16a, 16b  saylı əlavələr). Müraciətin təmin edilməsinə rədd cavabı yalnız təqdim edilən məlumatlar təsdiq olunmadıqda verilə bilər.

 

III. Xüsusi icazəli müşahidəçi statusu almaq üçün müraciət etmiş vətəndaşların qeydə alınması qaydası 

3.1. Səsvərmə gününədək seçki komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək hüququna yalnız Seçki Məcəlləsinin 40.13-cü maddəsi ilə və bu Təlimatla müəyyən edilmiş qaydada həmin hüququn əldə edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına ərizə (Təlimata 1c saylı əlavə) ilə müraciət edərək qeydiyyatdan keçməklə xüsusi icazə almış müşahidəçilər malikdir. Mərkəzi  Seçki Komissiyasının verdiyi lövhəciklərdə (Təlimata 4, 4a, 4b, 7, 7a, 7b, 11, 11a, 11b, 15, 15a, 15b saylı əlavələr) həmin hüquq göstərilməlidir. Bu Təlimatın giriş hissəsində göstərilən subyektlərin (qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku, referendum üzrə təşviqat qrupu, seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatı) hər birinin ayrı-ayrılıqda hər seçki komissiyası üçün komissiyanın iclaslarını müşahidə etmək hüququna malik bir müşahidəçisi ola bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyası onları, hər bir seçki komissiyasında 10 nəfərdən artıq olmamaqla, püşkatma yolu ilə təyin edir. 

 

Qeyd: səsvermə günü seçki komissiyasının iclasını müşahidə etmək üçün digər müşahidəçilərdən xüsusi icazə tələb olunmur.

 

IV. Müşahidənin aparılmasının prinsipləri

4.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

4.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

4.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

4.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

4.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

4.2. Sadalanan prinsiplər müşahidəçinin lövhəciyinin arxasında göstərilməlidir.

4.3. Müşahidəçi müşahidəni aparan zaman yuxarıda sadalanan prinsiplərə hökmən əməl etməli, aşkar etdiyi faktları müəyyən olunmuş qaydada (buna dair müvafiq akt tərtib etməklə) rəsmiləşdirməli, imkan daxilində həmin faktların rəsmiləşdirilməsinə maraqlı şəxslərin diqqətini cəlb etməlidir. Seçki prosesində aşkarlığın təmin edilməsi, ehtimal edilən pozuntuların qarşısının alınması və baş vermiş pozuntuların nəticələrinin aradan qaldırılmasının təmin edilməsi məqsədilə həmin halların müvafiq komissiyanın nəzərinə çatdırılmasının məqsədəmüvafiqliyi daim diqqətdə saxlanılmalıdır.    

 

Qeyd: seçkilərin (referendumun) digər iştirakçıları kimi müşahidəçilər də Seçki Məcəlləsinin 2.6-cı maddəsində göstərilən aşağıdakı şərtlərə riayət etməlidirlər:  

·                    mətbuat azadlığına hörmət bəsləmək;

·                    öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin işinə mane olmamaq, namizədlərin, partiyaların (siyasi partiyalar bloklarının) seçki (referendum) kampaniyalarına müdaxilə etməmək və onu pozmamaq;

·                    seçkiqabağı təşviqat materiallarının yayılmasına mane olmamaq;

·                    seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqat plakatlarını və digər bu cür təşviqat materiallarını məhv etməmək və korlamamaq;

·                    seçkiqabağı (referendumqabağı) kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə mane olmamaq;

·                    seçkilərin (referendumun) azad, sərbəst, dinc və mütəşəkkil keçirilməsi üçün seçki (referendum) orqanları ilə və onların vəzifəli şəxsləri ilə əməkdaşlıq etmək;

·                    seçicilərin öz iradəsini azad və sərbəst bildirməsinə maneçilik törətməmək;

·                    səlahiyyətli şəxslərə və müşahidəçilərə hörmət bəsləmək və onlarla əməkdaşlıq etmək;

·                    səsvermənin gizliliyini saxlamaq və saxlanılmasına kömək göstərmək;

·                    seçiciləri qeyri-qanuni hərəkətlər yolu ilə öz tərəfinə çəkməmək;

·                    seçki (referendum) komissiyalarının fəaliyyətlərinə əsassız müdaxilə etməmək, səslərin verilməsi və ya səslərin hesablanması prosesini pozmamaq; 

·                    seçkilərin (referendumun) qanuni təsdiqlənmiş nəticələrinə hörmət etmək, seçkilərlə (referendumla) bağlı hər bir şikayəti səlahiyyətli orqana təqdim etmək və həmin orqanın bu şikayətlə bağlı qərarına riayət etmək;

·                    hədə-qorxu və böhtan xarakterli və ya zorakılığa çağıran çıxışlar etməmək və bu cür materiallar yaymamaq;

·                    seçicilərə mükafat təqdim etməmək, onları cəza ilə hədələməmək;

·                    dövlət resurslarından, bələdiyyə və digər ictimai resurslardan Seçki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmamış hallarda istifadə etməmək;

·                    təzyiq göstərmək ilə və ya bəxşiş təkilf etmək yolu və ya digər qanunazidd üsullarla seçiciləri səs verməyə, səsvermədən çəkinməyə sövq etməmək;

·                    təzyiq göstərmək ilə və ya bəxşiş təklif etmək yolu və ya digər qanunazidd üsullarla seçiciləri referendum üzrə təşviqat qruplarında iştirak etməyə və iştirak etməməyə, öz namizədliklərini irəli sürməyə və ya irəli sürməməyə, namizədliklərini geri götürməyə və ya geri götürməməyə, seçkiqabağı (referendumqabağı) təşviqatda iştirak etməyə və ya iştirak etməməyə məcbur etməmək;

·                    heç bir vəzifəli şəxsin referenduma çıxarılan məsələnin, namizədin dəstəklənməsinə yönəldilən köməyindən və ya fəaliyyətindən istifadə etməmək.

 

V. Müşahidəçilərin hüquq və vəzifələri

 

5.1. Yerli və beynəlxalq müşahidəçilər eyni hüquqlara malikdirlər və eyni vəzifələr daşıyırlar.

5.2. Müşahidəçilərin aşağıdakı hüquqları vardır:     

5.2.1  seçici siyahıları ilə tanış olmaq;

5.2.2. səsvermə günü istədiyi vaxt müvafiq seçki məntəqəsinin səsvermə otağında olmaq və ultrabənövşəyi lampadan istifadə etməklə seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnib-işarələnmədiyini yoxlamaq prosesini izləmək;

5.2.3. seçki bülletenləri verilməzdən əvvəl ultrabənövşəyi lampadan istifadə etməklə seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsini müşahidə etmək;

5.2.4. seçicilərə seçki bülletenlərinin verilməsini müşahidə etmək;

5.2.5. səsvermə yerindən kənarda seçicilərin səs verməsini müşahidə etmək;

5.2.6. seçicilərin sayını hesablamaq, seçki bülletenlərinin, ləğv edilmiş seçki bülletenlərinin sayılmasını müşahidə etmək;

5.2.7. müşahidənin nəticələrinin seçki komissiyasının protokoluna əlavə olunmasını tələb etmək;

5.2.8. seçki komissiyasının qanuni fəaliyyətinə maneə törətmədən müşahidə aparmağı təmin edən şəraitdə və müşahidənin maneəsiz aparılmasına imkan verən məsafədən seçicilərin səslərinin hesablanmasına, seçicilərin səsləri hesablanarkən doldurulmuş və ya doldurulmamış hər bir seçki bülleteninə səsin etibarlığını yoxlamaq məqsədilə baxmaq, səsvermənin nəticələri və seçkilərin (referendumun) yekunları (ümumi yekunları) haqqında seçki komissiyasının protokolu ilə və digər sənədlərlə tanış olmaq;

5.2.9. səsvermənin təşkili ilə əlaqədar təklif və iradlarla məntəqə seçki komissiyasının sədrinə, o olmadıqda isə onu əvəz edən şəxsə müraciət etmək;

5.2.10. seçki komissiyalarının sənədlərinin, o cümlədən səsvermənin nəticələri və seçkilərin (referendumun) yekunları haqqında protokolların, səsvermə günü seçki komissiyasının işə başladığı və seçki qutularının kilidləndiyi andan seçki komissiyaları tərəfindən səsvermənin nəticələri haqqında protokolların qəbul edilməsinədək seçki komissiyaları tərəfindən tərtib edilmiş və ya onlara əlavə olunmuş qoşma sənədlərin təsdiqlənmiş surətlərinin bir nüsxəsini haqq ödənilmədən çıxarmaq və ya almaq, əlavə nüsxələri Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyən edilən haqq ödənilməklə çıxarmaq və ya almaq;

 

Qeyd: müşahidəçinin tələbi ilə seçki komissiyası adı çəkilən sənədlərin surətlərini təsdiq etməlidir.

 

5.2.11. səsvermədə iştirak edən şəxslərin siyahısı ilə tanış olmaq;   5.2.12. müvafiq seçki komissiyalarında seçicilərin səslərinin təkrar hesablanmasını müşahidə etmək;

5.2.13. seçki sənədlərinin yuxarı seçki komissiyalarına göndərilməsini müşahidə etmək;

            5.2.14. seçki komissiyalarında seçki hərəkətlərinin həyata keçirilməsini müşahidə etmək;

5.2.15. səsvermənin nəticələrinin və seçkilərin (referendumun) yekunlarının müəyyənləşdirilməsini müşahidə etmək;

5.2.16. səsvermənin nəticələri və seçkilərin (referendumun) yekunları (ümumi yekunları) haqqında protokolun tərtib olunmasını müşahidə etmək;

5.2.17. səslərin hesablanmasını və ya təkrar hesablanmasını müşahidə etmək;

5.2.18. səslərin paralel sayılmasında iştirak etmək;

5.2.19. səsvermənin nəticələrinə dair məntəqə seçki komissiyası protokolunun 1-ci nüsxəsinin dairə seçki komissiyasına göndərilməsini müşahidə etmək;

5.2.20. qanunla qadağan edilməyən digər hərəkətlər (hərəkətsizlik) etmək.

5.3. Müşahidəçilərə aşağıdakı hərəkətlər qadağan edilir:

5.3.1. seçicilərə seçki bülletenləri vermək;

5.3.2. seçiciyə necə səs verəcəyi və necə səs verdiyi haqqında sual vermək;

5.3.3. seçicinin xahişi ilə onun əvəzinə seçki bülleteninin alınması haqqında imza etmək;

5.3.4. seçicinin xahişi ilə seçki bülletenini doldurmaq;

5.3.5. seçki komissiyalarının həlledici səs hüquqlu üzvləri ilə birlikdə seçki bülletenlərinin hesablanmasında birbaşa iştirak etmək;

5.3.6. seçki komissiyalarının işinə maneə törədən hərəkətlər etmək;

5.3.7. seçicilər arasında təşviqat aparmaq;

5.3.8. bu və ya digər namizədin, siyasi partiyanın (referenduma çıxarılan sualın) dəstəklənməsinə yönəldilən və ya dəstəklənməsi kimi qiymətləndirilə bilən hərəkətlər və ya çağırışlar etmək;

5.3.9. müvafiq seçki komissiyasının qərarlarının qəbul olunmasına müdaxilə etmək;

5.3.10. seçicilərin barmaqlarını mürəkkəblə işarələmək və ya ultrabənövşəyi lampa ilə seçicilərin barmaqlarının işarələnib-işarələnmədiyini yoxlamaq;

5.3.11. seçicilərin suallarına cavab vermək (öz statusu ilə bağlı suallar istisna olmaqla);

5.3.12. qanunla qadağan edilən digər hərəkətlər (hərəkətsizlik) etmək.

 

Qeyd: 1. Müşahidənin yekunlarına dair müşahidəçilərin tərtib etdikləri  rəylər müvafiq komissiyaların sədrlərinə təqdim edildikdə, həmin rəy səsvermənin nəticələri və ya seçkilərin ümumi yekunları haqqında protokola əlavə edilməlidir.

             2. Seçicinin öz iradəsini ifadə etməsinə mane olmaq və ya gizli səsverməni pozmaq istəyən müşahidəçi barəsində məntəqə seçki komissiyası qərar qəbul edir və o, təxirə salınmadan səsvermə otağından çıxarılır.

           3. Səsvermə günü səsvermə otağında olan və seçki hərəkətlərinin həyata keçirilməsini müşahidə edən şəxslərin siyahısı məntəqə seçki komissiyasının katibi tərəfindən aparılır.

 

VI. Müşahidəçilərin səlahiyyət müddəti və səlahiyyətlərinə xitam verilməsi qaydası

 

6.1. Müşahidəçinin səlahiyyət müddəti ona müvafiq seçki komissiyası tərəfindən bu statusun verildiyi andan başlanır və müvafiq məhkəmələrdə seçkilərlə (referendumla) əlaqədar bütün mübahisələrə baxıldıqdan sonra, seçkilərin (referendumun) yekunlarının (ümumi yekunlarının) rəsmi dərc edildiyi gün bitir.

6.2. Bu Təlimatın 5.3-cü bəndində göstərilən tələblərə riayət etməyən müşahidəçinin qeydiyyatı onu qeydə almış seçki komissiyasının müraciəti əsasında müvafiq məhkəmə tərəfindən ləğv edilə bilər.

6.3. Müşahidəçilərin səlahiyyətlərinə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda və qaydada da xitam verilə bilər.

 


 

Təlimata 1saylı əlavə

 

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Seçki Komissiyasına

 

_________________________yaşayan

          yaşayış yerinin ünvanı

_______________________________

                    şəxsiyyət vəsiqəsinin               ________________________________

                 və ya onu əvəz edən sənədin seriyası, 

__________________________ malik

               nömrəsiverilmə tarixi

________________________________

                     soyadı, adı, atasının adı

 

tərəfindən Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində müşahidə aparılmasına dair

 

 

Ə   R   İ   Z   Ə

 

Xahiş edirəm mənə “___” _______ 20__ il tarixə təyin edilmiş ___________________________

         təyin edilmiş seçkinin (referendumun) adı

Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində müşahidə aparmağa icazə verəsiniz.

Mən _________________________________________________________________maraqlarını

(zərurət olduqda namizədin soyadı, adı, atasının adı, siyas  partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, qeyri-hökumət  təşkilatının və ya referendum üzrə təşviqat qrupunun adı)

 

təmsil edirəm.

 

Qoşma : _____________

 

İmza   ___________                    ___________________________________

                                                                                      (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı)

 

“____” ____________ 20___ il

 

_________

Qeyd: 1. Ərizəyə 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə edilməlidir.

2. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir.

 

 


 

Təlimata 1a saylı əlavə

 

___ saylı ___________ seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasına

_________________________yaşayan

           yaşayış yerinin ünvanı

________________________________

                                 şəxsiyyət vəsiqəsinin               ________________________________
                 və ya onu əvəz edən sənədin seriyası, nömrəsi

___________________________ malik
                       və
verilmə tarixi ________________________________

                 soyadı, adı, atasının adı

tərəfindən seçki dairəsinin ərazisində müşahidə aparılmasına dair

 

Ə   R   İ   Z   Ə

 

Xahiş edirəm mənə “__” _____ 20 __ il tarixə təyin edilmiş _______________________________

təyin edilmiş seçkinin (referendumun) adı

seçki dairəsinin ərazisində müşahidə aparmağa icazə verəsiniz.

 

Mən ___________________________________________________________________maraqlarını

(zərurət olduqda namizədin soyadı, adı, atasının adı, siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, qeyri-hökumət təşkilatının və ya referendum üzrə təşviqat qrupunun adı)

 təmsil edirəm.

 

Qoşma : _____________

 

İmza   ___________                   ___________________________________

                                                                                                          (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı)

 

“____” ____________ 20___ il

 

_________

Qeyd: 1. Ərizəyə 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə edilməlidir.

2. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir.

 

 

 


 

Təlimata 1b saylı əlavə

 

  ___ saylı ___________ seçki dairəsinin

                                                        dairə seçki komissiyasına

_________________________yaşayan

                          yaşayış  yerinin ünvanı

________________________________

                                şəxsiyyət vəsiqəsinin                  ________________________________
                 və ya onu əvəz edən sənədin seriyası, nömrəsi

___________________________ malik
                         
verilmə tarixi                        __________________________

                                soyadı, adı, atasının adı

tərəfindən bu seçki dairəsinin ____ saylı seçki məntəqəsində müşahidə aparılmasına dair

 

Ə  R  İ  Z  Ə

 

Xahiş edirəm mənə ”___”_______20__ il tarixə təyin edilmiş________________________

                                                                                                                             təyin edilmiş seçkinin adı

seçki dairəsinin _______ saylı seçki məntəqəsində müşahidə aparmaq üçün löhvəcik verəsiniz.

Mən _______________________________________________________________ tərəfindən

(namizədin soyadı, adı, atasının adı, təşəbbüs qrupunun və ya siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun adı)

 

Azərbaycan Respublikası  Seçki Məcəlləsinin 36.6-cı maddəsinə uyğun olaraq yuxarıda göstərilən seçki məntəqəsinə müşahidəçi təyin edilmişəm.

 

Qoşma:  ___________

 

İmza   ___________         ___________________________________

                                                                    (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı)

İmza   ___________         ___________________________________

                                                     (qeydə alınmış namizədin  soyadı, adı, atasının adı)

 

“____” ____________ 20____ il

_________

Qeyd: 1. Qeydə alınmış namizəd tərəfindən müşahidəçi təyin edildikdə, öz iradəsini ifadə etmək üçün bu ərizə namizəd tərəfindən də imzalana bilər. Bu zaman namizədin ayrıca ərizəsinə ehtiyac yoxdur. Əgər namizədin bu ərizəni imzalamaq imkanı yoxdursa, müşahidəçini təyin etmə barədə yazılı müraciəti bu ərizəyə əlavə edilməlidir. Siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku və  təşəbbüs qrupu tərəfindən müşahidəçi təyin edildikdə, bu barədə qərarın təsdiq  edilmiş surəti bu ərizəyə əlavə edilməlidir.

2. Ərizəyə 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə edilməlidir.

3. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir.

 


 

Təlimata 1c saylı əlavə

 

 

Azərbaycan Respublikasının

Mərkəzi Seçki Komissiyasına

 

___________________yaşayan

               yaşayış yerinin ünvanı

_________________________

                    şəxsiyyət vəsiqəsinin               __________________________
                 və ya onu əvəz edən sənədin seriyası, 

_____________________ malik
                       
nömrəsi və verilmə tarixi

__________________________

                                                                                  soyadı, adı, atasının adı

tərəfindən səsvermə gününədək seçki komissiyasının iclaslarında müşahidə aparılmasına dair

 

Ə  R  İ  Z  Ə

 

            

Xahiş edirəm mənə “_____”_____________________ 20____il tarixə təyin edilmiş ______________________________________ zamanı səsvermə gününədək

təyin edilmiş seçkinin (referendumun) adı

______________________________________________________  iclaslarını müşahidə

  (iclaslarında müşahidə aparılacaq seçki (referendum)

                  komissiyası barədə məlumat)

etmək üçün xüsusi icazə verəsiniz.

 

Mən____________________________________________________________maraqlarını

(zərurət olduqda namizədin soyadı, adı, atasının adı və ya siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun, qeyri-hökumət təşkilatının və referendum üzrə təşviqat qrupunun adı)

təmsil edirəm.

 

Qoşma _____________

 

İmza   ___________                                  ___________________________________

                                                                              (ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı)

 

“____” ____________ 20_____il

_________

Qeyd: 1.Ərizəyə 3x4 sm ölçüdə 2 ədəd rəngli fotoşəkil əlavə edilməlidir.

2. Referendum keçirilərkən bu sənəd nümunəsində seçki komissiyaları müvafiq olaraq referendum komissiyaları kimi göstərilməlidir.

 


 

 

Təlimata 2 saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM              İLİ

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

 

özünün təşəbbüsü əsasında

 

 

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 2a saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM              İLİ

 

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təşəbbüsü əsasında

 

siyasi partiyanın,siyasi partiyalar blokunun adı

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 2b saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM              İLİ

 

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü əsasında

 

qeyri-hökumət təşkilatının adı

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 2c saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM              İLİ

 

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

referendum üzrə təşviqat qrupunun təşəbbüsü əsasında

 

təşvigqt  qrupunun  adı

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 3 saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

özünün təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

referendum dairəsinin adı

REFERENDUM DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 3a saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təşəbbüsü əsasında

 

siyasi partiyanın,siyasi partiyalar blokunun adı

M.Y

 

 

referendum dairəsinin adı

REFERENDUM DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 3b saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

qeyri-hökumət təşkilatının

təşəbbüsü əsasında

 

qeyri-hökumət təşkilatının adı

M.Y

 

 

referendum dairəsinin adı

REFERENDUM DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 3c saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

referendum üzrə təşviqat qrupunun 

təşəbbüsü əsasında

 

referendum üzrə təşviqat qrupunun adı

M.Y

 

 

referendum dairəsinin adı

REFERENDUM DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 4 saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM               İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

Mərkəzi Referendum Komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

 

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 4a saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM               İLİ

 

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

____ saylı _____________________ r/d dairə referendum komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

 

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 4b saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  RespublİkasınDA                           REFERENDUM

REFERENDUM               İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

____ saylı _____________________ r/d ___ saylı r/m məntəqə referendum komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 5 saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

 

özünün təşəbbüsü əsasında

 

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 5a saylı əlavə

 

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

namizədin təşəbbüsü əsasında

 

namizədin soyadı, adı, atasının adı

 

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 5b saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təşəbbüsü əsasında

 

siyasi partiyanın,siyasi partiyalar blokunun adı

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 5c saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü əsasında

 

qeyri-hökumət təşkilatının adı

 

 

RESPUBLİKANIN BÜTÜN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 6 saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

özünün təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

seçki dairəsinin adı

SEÇKİ DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 6a saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

 

soyadı, adı, atasının adı

 

namizədin təşəbbüsü əsasında

 

 

 

namizədin soyadı, adı, atasının adı

M.Y.

 

seçki dairəsinin adı

SEÇKİ DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 6b saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təşəbbüsü əsasında

 

M.Y.

siyasi partiyanın,siyasi partiyalar blokunun adı

 

seçki dairəsinin adı

SEÇKİ DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 6c saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

qeyri-hökumət təşkilatının                 təşəbbüsü əsasında

 

M.Y.

qeyri-hökumət təşkilatının adı

 

seçki dairəsinin adı

SEÇKİ DAİRƏSİNİN ƏRAZİSİ ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 7 saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

 

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 7a saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

____ saylı _____________________ s/d dairə seçki komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

 

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 7b saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkasının                           Mİllİ  Məclİsİnə  seçkİlər

SEÇKİ               İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

____ saylı _____________________ s/d  ____ saylı s/m məntəqə              seçki komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 8 saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasıNIN                           MİLLİ  MƏCLİSİNƏ  seçkİlər

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı, adı, atasının adı

qeydə alınmış namizədin

 təyinatı əsasında

 

M.Y.

namizədin soyadı, adı, atasının adı

               

seçki dairəsinin adı və seçki məntəqəsinin sayı

SEÇKİ  MƏNTƏQƏSİNDƏ                                        M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 8a saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasıNIN                           MİLLİ  MƏCLİSİNƏ  seçkİlər

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı, adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təyinatı əsasında

 

M.Y.

syasi partiyanın, siyasi partyalar blokunun adı

               

 

seçki dairəsinin adı və seçki məntəqəsinin sayı

SEÇKİ  MƏNTƏQƏSİNDƏ                                        M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 8b saylı əlavə

 

Azərbaycan  RespublİkasıNIN                           MİLLİ  MƏCLİSİNƏ  seçkİlər

SEÇKİ            İLİ

 

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı, adı, atasının adı

təşəbbüs qrupunun

təyinatı əsasında

 

M.Y.

təşəbbüs qrupunun adı

               

seçki dairəsinin adı və seçki məntəqəsinin sayı

SEÇKİ  MƏNTƏQƏSİNDƏ                                        M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 9 saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

 

soyadı,

 

 

 

 

adı, atasının adı

 

 

M.Y.

özünün təşəbbüsü əsasında

 

 

 

RESPUBLİKA  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ

M    Ü    Ş    A    H    İ    D    Ə    Ç    İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 9a saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

 

namizədin təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

 

namizədin soyadı, adı, atasının adı

RESPUBLİKA  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ

M    Ü    Ş    A    H    İ    D    Ə    Ç    İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 9b saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

 

siyasi partiyanın,siyasi partiyalar blokunun adı

RESPUBLİKA  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ

M    Ü    Ş    A    H    İ    D    Ə    Ç    İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 9c saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

qeyri-hökumət təşkilatının

təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

 

qeyri-hökumət təşkilatının adı

RESPUBLİKA  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ

M    Ü    Ş    A    H    İ    D    Ə    Ç    İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 10 saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

M.Y.

özünün təşəbbüsü əsasında

 

 

 

SEÇKİ  DAİRƏSİNİN  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 10a saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

 

adı, atasının adı

namizədin təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

 

 

namizədin soyadı, adı, atasının adı

SEÇKİ  DAİRƏSİNİN  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

 (lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 10b saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

adı, atasının adı

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

 

 

siyasi partiyanın,siyasi partiyalar blokunun adı

SEÇKİ  DAİRƏSİNİN  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Təlimata 10c saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

 

V ə t ə n d a ş

 

 

soyadı,

adı, atasının adı

qeyri-hökumət təşkilatının

təşəbbüsü əsasında

M.Y.

 

 

 

qeyri-hökumət təşkilatının adı

SEÇKİ  DAİRƏSİNİN  ƏRAZİSİ  ÜZRƏ              M  Ü  Ş  A  H  İ  D  Ə  Ç  İ

¹ _____

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 11 saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

Vətəndaş

 

 

soyadı,

 

 

adı, atasının adı

 

subyektin adı

M.Y.

Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclaslarını müşahidə etmək üçün

XÜSUSİ  İCAZƏ  ALMIŞ  MÜŞAHİDƏÇİ

¹ ___

 

 

(lövhəciyin arxa tərəfi)

 

 

 

 

  M a d d ə 41.  Müşahidə aparılmasının prinsipləri

 

41.1. Müşahidənin aparılması aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır:

41.1.1. seçki prosesinə bir namizədin və ya siyasi partiyanın mənafeləri naminə təsir göstərilməməlidir;

41.1.2. müşahidə edilən hərəkətlərə aid olan bütün hallar və faktlar nəzərə alınmalıdır;

41.1.3. müşahidə açıq aparılmalıdır;

41.1.4. müşahidənin yekunları faktlara əsaslanmalıdır.

 

(Azərbaycan Respublikasının  Seçki Məcəlləsi)

 

 

 

 

 

 


 

Təlimata 11a saylı əlavə

 

Azərbaycan  Respublİkası                           PREZİDENTİNİN  seçkİlərİ

SEÇKİ            İLİ

 

 

Vətəndaş