AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

 

 

Aktın növü

MƏHKƏMƏ HÜQUQ ŞURASININ QƏRARI

Qəbul edildiyi tarix

26.11.2020

Qeydiyyat nömrəsi

3

Adı

“Hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə

Rəsmi dərc edildiyi mənbə

 

Qüvvəyə minmə tarixi

28.11.2020

Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu

380.010.000

Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi

24202011260003

Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix

27.11.2020

 

 

“Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12.0.13-cü və 13.4-cü maddələrini rəhbər tutaraq, “Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il 19 iyun tarixli 132-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi məqsədi ilə Məhkəmə-Hüquq Şurası

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Məhkəmə-Hüquq Şurasının 06.03.2020-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.7-ci bəndin ikinci cümləsində “peşəkar çatışmazlıqları” sözlərindən sonra “, o cümlədən məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqi nəticəsində maddi və prosessual hüquq normalarının tətbiqində sistemli xarakter daşıyan nöqsanları” sözləri əlavə edilsin;

1.2. aşağıdakı məzmunda 2.5-1-ci bənd əlavə edilsin:

“2.5-1. Hakimlərin fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair Ali Məhkəmənin tərtib etdiyi rəydə, həmçinin fəaliyyəti qiymətləndirilən hakim barədə Ali Məhkəmə tərəfindən aparılmış məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqinin nəticələri də göstərilir.”;

1.3. 3.7-ci bəndin birinci cümləsində “kimi qiymətləndirilmiş” sözlərindən sonra “, o cümlədən məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqi nəticəsində maddi və prosessual hüquq normalarının tətbiqində sistemli xarakter daşıyan nöqsanları aşkar edilmiş” sözləri əlavə edilsin;

1.4. Qaydalara 2 və 3 nömrəli Əlavələrə aşağıdakı məzmunda 3-1-ci bənd əlavə edilsin:

“3-1. Fəaliyyəti qiymətləndirilən hakim barədə Ali Məhkəmə tərəfindən aparılmış monitorinqin nəticələri:

 

 

 

____________________________________________________________________”.

2. Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatı (C.Hüseynov) “Hakimlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nı bu dəyişikliklərlə birlikdə Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etsin.

 

Sədr                                                                                         Fikrət Məmmədov