AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ
 

Aktın növü: MƏRKƏZİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARININ QƏRARLARI
Qəbul edildiyi tarix: 13.12.2011
Qeydiyyat nömrəsi: 38/11
Adı: Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi forması və onun doldurulmasına dair göstərişlərin təsdiq edilməsi haqqında
Rəsmi dərc edildiyi mənbə:
Qüvvəyə minmə tarixi: 23.12.2011
Azərbaycan Respublikasının Vahid hüquqi təsnifatı üzrə indeks kodu: 010.180.030
Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi: 15201112133811
Hüquqi aktın Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix: 22.12.2011


Rəsmi statistika haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsinin 2-ci bəndinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 115 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haqqında Əsasnamənin 8.9-cu, 8.14-cü və 14.4-cü bəndlərinə uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 26 dekabr tarixli 2583 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramının 1.20-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

 

QƏRARA ALIR:

 

1. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə razılaşdırılmış və Dövlət Statistika Komitəsinin elmi-metodoloji şurasının 3 oktyabr 2011-ci il tarixli iclasında bəyənilmiş aşağıdakı sənədlər təsdiq edilsin:

1.1. Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi forması (əlavə olunur);

1.2. Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi formasının doldurulmasına dair göstərişlər (əlavə olunur).

2. Maliyyə şöbəsi (Ü.Həsənov) təsdiq edilmiş blank və göstərişlərin çoxaldılması üçün lazım olan maliyyə vəsaitinin ayrılmasını təmin etsin.

3. Kənd təsərrüfatı statistikası şöbəsi (S.Yusifov) sorğu anketi formasının və onun doldurulmasına dair göstərişlərin çoxaldılaraq yerli statistika orqanlarına çatdırılmasını təmin etsin.

4. Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi formasıCins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu anketi formasının doldurulmasına dair göstərişlər Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi məqsədi ilə həmin aktların qəbul edildiyi gündən üç gün keçənədək Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunsun.

5. Qərarın yerinə yetirilməsinə nəzarət Dövlət Statistika Komitəsi sədrinin birinci müavini H.Bağırova və Statistika işlərinin əlaqələndirilməsi şöbəsinə (A.Mansurova) həvalə olunsun.

 

Sədr Arif Vəliyev

 


 

 

Təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Dövlət

Statistika Komitəsi

Qərar 38/11

13 dekabr 2011-ci il

Sədr

_________________

A.Vəliyev

 

24 -li forma

(cins mal-qara və quşlar)

 

 

R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A M Ü Ş A H İ D Ə S İ

 

Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir

 

Təsərrüfatın (mal-qara sahibinin):

 

adı __________________________________________

 

ünvanı _______________________________________

rayonun (şəhərin) adı və kodu

______________________________________________

kəndin (küçənin) adı və kodu

əsas fəaliyyət növü____________________________

adı və kodu

mülkiyyət növü_______________________________

adı və kodu

 

 

Cins mal-qara və quşların uçotu üzrə sorğu

ANKET FORMASI

 

1-i _________ 201__-ci ilə

 

I Bölmə. İnək naxırı, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

Törədici

buğalar

İnəklər

1 yaşdan 2 yaşa qədər danalar

2 yaşda və

böyük

1 yaşa qədər buzovlar

Öküzlər, buruqlar, kökəlmədə

olanlar və s.

Cəmi

(1-9)

dişi

erkək

düyə

cöngə

dişi

erkək

x

MNT kodu x)

01.41.10.13

01.41.10.11

01.41. 10.26

01.41. 10.22

01.41. 10.21

01.41. 10.23

01.42. 12.11

01.42. 12.12

01.41.10.14; 33; 50; 51

01.41-42

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

01

Şvis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Qonur Qafqaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

Qonur Latviya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

Qonur Karpat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

Qırmızı Eston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

Qırmızı düzən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Kastroma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

Simmental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

Qara-ala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lebedin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Aberdin-anqus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hallovey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ağbaş Qazax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Holştin-friz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Zebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Sair cinslər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Yerli

(cins olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Cəmi

(0117)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1

təmiz cinsli

(01.116.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2

mələz

(01.216.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x) MNT- Məhsul növlərinin təsnifatı

 

II Bölmə. Camış naxırı, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

Törədici kəllər

Ana

camışlar

1 yaşdan 2 yaşa qədər balaqlar

2 yaşda və böyük

1 yaşa qədər balaqlar

İş camışları, buruqlar, kökəlmədə olanlar və s.

Cəmi

(1-9)

dişi

erkək

düyə

kəlçə

dişi

erkək

x

MNT kodu x)

01.42.11.21

01.42.11.20

01.42. 11.29

01.42. 11.25

01.42. 11.24

01.42. 11.26

01.42. 12.15

01.42. 12.16

01.42.11.22; 28

01.42.1

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Azərbaycan camışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Mürrah camışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Sair cinslər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Yerli

(cins olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Cəmi

(1922)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

təmiz cinsli

(19.121.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2

mələz

(19.221.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Bölmə. Keçilər, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

1 yaşda və böyük

erkəklər

Ana keçilər, 1 yaşda və böyük küərlər

1 yaşa qədər

çəpişlər

Buruqlar, kökəlmədə olanlar və s.

Cəmi

(1-6)

təkələr

sair

dişi

erkək

x

MNT kodu x)

01.45.12.12; 01.45.12.22

01.45.12.20

01.45.12.11; 21

01.45. 12.23

01.45. 12.24

01.45.12.10;

13; 25

01.45.12

A

B

1

2

3

4

5

6

7

24

Orenburq

 

 

 

 

 

 

 

24.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

24.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

25

Dağıstan

 

 

 

 

 

 

 

25.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

25.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

26

Sair cinslər

 

 

 

 

 

 

 

26.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

26.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

27

Yerli

(cins olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

28

Cəmi (2427)

 

 

 

 

 

 

 

28.1

təmiz cinsli

(24.126.1)

 

 

 

 

 

 

 

28.2

mələz

(24.226.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Bölmə. Qoyunlar, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

1 yaşda və böyük erkəklər

Ana qoyunlar, 1 yaşda və böyük şişəklər

1 yaşa qədər quzular

Buruqlar, kökəlmədə olanlar və s.

Cəmi

(1-6)

qoçlar

sair

dişi

erkək

x

MNT kodu x)

01.45.11.12; 40; 60; 80

01.45.11.13;

32; 51; 71

01.45.11.11; 22; 42; 62; 82

01.45.11.21 41; 61; 81

01.45.11.21; 41; 61; 81

01.45.11.13;

32; 51; 71

01.45.11

A

B

1

2

3

4

5

6

7

29

Balbas

 

 

 

 

 

 

 

29.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

29.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

30

Qarabağ

 

 

 

 

 

 

 

30.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

30.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

31

Qaradolaq

 

 

 

 

 

 

 

31.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

31.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

32

Qala

 

 

 

 

 

 

 

32.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

32.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

33

Azərbaycan dağ merinosu

 

 

 

 

 

 

 

33.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

33.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

34

Bozax

 

 

 

 

 

 

 

34.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

34.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

35

Mazex

 

 

 

 

 

 

 

35.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

35.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

36

Herik

 

 

 

 

 

 

 

36.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

36.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

37

Gödək

 

 

 

 

 

 

 

37.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

37.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

38

Caro

 

 

 

 

 

 

 

38.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

38.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

39

Şirvan

 

 

 

 

 

 

 

39.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

39.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

40

Ləzgi

 

 

 

 

 

 

 

40.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

40.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

41

Sair cinslər

 

 

 

 

 

 

 

41.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

41.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

42

Yerli (cins olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

43

Cəmi (2942)

 

 

 

 

 

 

 

43.1

təmiz cinsli

(29.141.1)

 

 

 

 

 

 

 

43.2

mələz

(29.241.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bölmə. Donuzlar, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

Törədici qabanlar

9 aylıq və böyük yoxlanılan erkək donuzlar

Ana donuzlar

9 aylığa qədər cavan donuzlar

Buruqlar, kökəlmədə olanlar və s.

Cəmi

(1-6)

əsas

yoxlanılan

x

MNT kodu x)

01.46.10.11

01.46.10.46;47

01.46.10.12

01.46.10.13

01.46.10.21-35

01.46.10.50

01.46.10

A

B

1

2

3

4

5

6

7

44

Ağ iri

 

 

 

 

 

 

 

44.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

44.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

45

İri qara

 

 

 

 

 

 

 

45.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

45.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

46

Ukrayna ağ çöl

 

 

 

 

 

 

 

46.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

46.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

47

Landras

 

 

 

 

 

 

 

47.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

47.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

48

Ağ Latviya

 

 

 

 

 

 

 

48.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

48.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

49

Mirqorod

 

 

 

 

 

 

 

49.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

49.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

50

Sair cinslər

 

 

 

 

 

 

 

50.1

təmiz cinsli

 

 

 

 

 

 

 

50.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

51

Yerli

(cins olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

52

Cəmi (4451)

 

 

 

 

 

 

 

52.1

təmiz cinsli

(44.150.1)

 

 

 

 

 

 

 

52.2

mələz

(44.250.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Bölmə. Atlar, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

Törədici ayğırlar

3 yaşda və böyük törədici olmayan erkək atlar

3 yaşda və böyük madyanlar

3 yaşa qədər

cavanlar

Bütün yaşlarda olan axta atlar

Cəmi

(1-6)

dişi

erkək

 

 

x

MNT kodu x)

01.43.10.12; 01.43.10.21

01.43.10.34; 39

01.43.10.22

01.43.10.24; 26; 28

01.43.10.23; 25; 27

01.43.10.33; 41; 43

01.43.10

A

B

1

2

3

4

5

6

7

53

Qarabağ

 

 

 

 

 

 

 

53.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

53.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

54

Dilboz

 

 

 

 

 

 

 

54.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

54.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

55

Təmizqanlı minik atı

 

 

 

 

 

 

 

55.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

55.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

56

Şirvan

 

 

 

 

 

 

 

56.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

56.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

57

Kiçik Qafqaz

 

 

 

 

 

 

 

57.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

57.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

58

Quba löhrəmi

 

 

 

 

 

 

 

58.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

58.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

59

Sair cinslər

 

 

 

 

 

 

 

59.1

təmiz cinsli xx)

 

 

 

 

 

 

 

59.2

mələz

 

 

 

 

 

 

 

60

Yerli (cins olmayan)

 

 

 

 

 

 

 

61

Cəmi ( 5360)

 

 

 

 

 

 

 

61.1

təmiz cinsli xx)

(53.159.1)

 

 

 

 

 

 

 

61.2

mələz

(53.259.2)

 

 

 

 

 

 

 

xx) Təmizqanlı cins atlar daxil olmaqla.

 

VII bölmə. Dəvələr, baş

 

Sətrin

-si

Cinslərin adı

Törədici nərlər

3 yaşda və böyük törədici olmayan erkək dəvələr

3 yaşda və böyük ana dəvələr

3 yaşa qədər

cavanlar

Bütün yaşlarda

olan axta dəvələr

Cəmi

(1-6)

dişi

erkək

x

MNT kodu x)

01.44.10.11

01.44.10

01.44.10.10

01.44.10.12

01.44.10.12

01.44.10

01.44.10

A

B

1

2

3

4

5

6

7

62

Dromedar (birhürgüclü)

 

 

 

 

 

 

 

63

Baktrian

(ikihürgüclü)

 

 

 

 

 

 

 

64

Cəmi (62+63)

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Bölmə. Quşlar, baş

 

Sət-rin

-

si

8.1. Toyuqlar

Sət-

rin

-

si

8.2. Qazlar

Sət-

rin

-

si

8.3. Ördəklər

Sət-

rin

-si

8.4. Hind toyuğu

cinslərin

adı

sayı

cinslərin

adı

sayı

cinslərin

adı

sayı

cinslərin

adı

sayı

yu-mur-talıq

ətlik və

ətlik-

yumur-

talıq

x

MNT kodu x)

01.47. 11.10-20

01.47.

11.30

x

MNT kodu x)

01.47.

13

x

MNT kodux)

01.47.

14.10

x

MNT kodu x)

01.47.

12

A

B

1

2

A

B

1

A

B

1

A

B

1

65

Kobb

X

 

75

Viştines

 

85

Çerri-

Velli

 

95

Xidon

 

66

Ross

X

 

76

Adler

 

86

Pekin

 

96

Ağ Şimali Qafqaz

 

67

Lomann Braun

 

X

77

Boz

Belarusiya

 

87

Xaki-kempbell

 

97

Bürünc Şimali Qafqaz

 

68

Plimutrok

X

 

78

İri boz

 

88

Medeo

 

98

Ağ enli sinə

 

69

Gümüşü Adler

X

 

79

Boz Obraşin

 

89

Ukrayna

 

99

Ağ Moskva

 

70

Ağ rus

 

X

80

Xolmaqorsk

 

90

Boz

Ukrayna

 

100

Qara

Tixorets

 

71

Ağ leqqorn

 

X

81